КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ ОСВІТИ, НАУКИ ТА БІЗНЕСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

У Київському національному університеті технологій та дизайну відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації», яку було присвячено 89–й річниці з дня заснування  Університету.

Організаторами конференції виступили Міністерство освіти і науки України,  Національна академія педагогічних наук України, Київський національний університет технологій та дизайну, ДННУ «Академія фінансового управління» (м. Київ), Саутгемптонський університет (Велика Британія), Національна академія наук Азербайджану, Державний університет ім. Акакія Церетелі (м. Кутаісі, Республіка Грузія), Міжнародний університет туризму «Шовковий шлях» (Республіка Узбекистан), Білоруський торговельно-економічний університет споживчої кооперації  (м. Гомель, Республіка Білорусь), Інститут технологій та бізнесу в Чеське Будейовіце (Чеська Республіка).

Конференцію було  організовано за підтримки Британської Ради в рамках проекту Creative Spark.

Участь у конференції взяли понад 100 провідних учених із закладів вищої освіти різних регіонів України і зарубіжних країн. Під час обговорення доповідей учасники конференції відзначили актуальність проведення ефективної соціально-економічної політики держави у сфері вищої освіти, зокрема щодо удосконалення інституційного середовища, забезпечення та подальшого підвищення її якості та доступу до неї всіх верств населення. Було розглянуто стан, виявлено та обговорено  основні проблеми та визначено сучасні тенденції інтеграції освіти, науки та бізнесу, в тому числі питання правового регулювання соціально-економічної політики держави щодо забезпечення доступу до позабюджетних джерел фінансування закладів вищої освіти.

Відкрив конференцію Іван Михайлович Грищенко, ректор Київського національного університету технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України, академік Національної академії педагогічних наук України, доктор економічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки. Привітавши учасників та гостей конференції з початком роботи, Іван Михайлович у своєму виступі  наголосив на актуальності та важливості заходу в контексті необхідності  модернізації вищої освіти на інноваційних засадах та посилення інтегративних зв’язків між освітою, наукою та бізнес-середовищем. Зауваживши, що конференція відбувається у дні святкування 89-ої річниці з дня заснування Київського національного університету технологій та дизайну, ректор привітав зі святом усіх присутніх та побажав колективу нових творчих звершень та довгих років процвітання. У своєму виступі Іван Михайлович підкреслив, що Міжнародна конференція продовжує цикл науково-практичних конференцій, присвячених проблемам розвитку вищої освіти України, що були проведені у попередні роки в Київському національному університеті технологій та дизайну та мали понад 100 учасників щороку. Ректор відзначив, що вагомим науковим результатом дискусій стали 8 спеціальних випусків фахового наукового журналу «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну» (серія «Економічні науки»). У своєму виступі Іван Михайлович доповів присутнім про значні досягнення колективу Київського національного університету технології та дизайну у сфері модернізації організаційно-економічного механізму функціонування університету, поділився досвідом ефективного управління, енергоменеджменту та удосконалення структури університету.

Учасників та гостей конференції привітав Василь Григорович Кремень, президент Національної академії педагогічних наук України, академік НАН України, академік НАПН України, доктор філософських наук, професор. Привітавши учасників з початком роботи конференції, Василь Григорович підкреслив роль та значення вищої освіти на сучасному етапі розвитку українського суспільства та обґрунтував конкретні кроки на шляху забезпечення ефективного її розвитку, підвищення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів країни.

Щирі вітання учасникам та гостям конференції висловив Почесний консул України у Німеччині, голова Німецько-українського товариства економіки та науки, колишній член Бундестагу протягом 21 року, професор Ханс-Юрген Досс., який багато років поспіль співпрацює з Київським національним університетом технологій та дизайну та особисто з ректором, Іваном Михайловичем Грищенко, у багатьох напрямах діяльності. Ханс-Юрген Досс також привітав присутніх з 89-ю річницею з дня заснування Університету та побажав усім учасникам конференції творчих успіхів та натхнення.

Учасників та гостей конференції привітав проректор Державного університету ім. Акакія Церетелі (м. Кутаїсі, Грузія), професор Георгій Гавтадзе, який підкреслив актуальність тематичних напрямів роботи конференції та її платформ, наголосив на необхідності реформування національних систем вищої освіти  з урахуванням вимог сучасного глобалізованого суспільства.

На своєчасності та актуальності тематики платформ конференції у своєму виступі наголосив ректор Вищого навчального закладу «Національна академія управління», доктор економічних наук, професор Сергій Аркадійович  Єрохін.

З привітанням учасникам конференції від колективу ДННУ «Академія фінансового управління» виступила Тетяна Іванівна Єфименко, Президент Академії, академік НАН України, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України. Тетяна Іванівна виступила з доповіддю на тему «Innovative financial management of human capital development», яка викликала жвавий інтерес учасників конференції.

Щирі вітання учасникам та гостям конференції висловив Ковтунець Володимир Віталійович, заступник голови Національного агентства кваліфікацій. Володимир Віталійович привітав колектив Університету з річницею його заснування Університету та виступив з доповіддю на тему: «Економічні підходи до оцінювання якості вищої освіти».

Учасників та гостей конференції привітав Амосов Олег Юрійович, завідувач кафедри економічної теорії та фінансів Харківського  регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України,  доктор економічних наук, професор. У своєму вітанні він підкреслив, що конференція відбувається напередодні професійного свята освітян та побажав присутнім творчого натхнення та успіхів у всіх починаннях. Також Олег Юрійович виступив з доповіддю на тему: «Роль освіти в процесі трансформації підприємств у бізнес-орієнтовані організації».

Щирі вітання учасникам і гостям конференції висловив Георгій Сігуа, доктор економіки, старший науковий співробітник Інституту економіки  Тбіліського державного  університету імені І. Джавахішвілі, який побажав успішної та плідної роботи, наукових здобутків та цікавих дискусій на платформах конференції.

Далі роботу Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації» було продовжено у форматі роботи її платформ. Модераторами виступили декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну, доктор економічних наук, професор Олександра Володимирівна Ольшанська та завідувач кафедри економічної теорії та фінансів Харківського  регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, доктор економічних наук, професор Амосов Олег Юрійович.

Актуальними та корисними були виступи учасників конференції – представників наукових шкіл провідних українських університетів. Зацікавлення та жвавий інтерес у присутніх викликали доповіді, представлені на різні платформи конференції, з-поміж них виступили: завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, бізнесу та менеджменту Українсько-американського університету Конкордія, доктор економічних наук, професор Жарова Любов Валеріївна з доповіддю «Університет як платформа для формування культури сталого розвитку стартап-руху»; доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту КНУТД Олешко Анна Анатоліївна з доповіддю на тему: «Розвиток дослідницьких університетів в Україні»; кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри бізнес-економіки та туризму КНУТД Белялов Талят Енверович з доповіддю: «Глобалізація як фактор розвитку цифрової економіки та постіндустріального суспільства»; доктор економічних наук, професор кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки КНУТД Кремень Вікторія Михайлівна з доповіддю на тему «Практика взаємодії між вищими навчальними закладами та бізнесом і органами влади в контексті підготовки майбутніх фахівців з фінансів»; кандидат, економічних наук, доцент, докторант кафедри бізнес-економіки та туризму Хаустова Євгенія Борисівна з доповіддю «Порівняльна оцінка розвитку інтелектуального капіталу вітчизняних закладів вищої освіти»; кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту КНУТД Бунда Ольга Миколаївна з доповіддю «Імітаційне моделювання договірного середовища  освітньої установи»; кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингу Пономаренко Ігор Віталійович з доповіддю «Особливості функціонування малого бізнесу у сфері надання освітніх послуг»; кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту  Цимбаленко Наталія Володимирівна  з доповіддю «Фiнансова полiтика держави у сферi вищоi освiти i науки: основнi напрями вдосконалення»; кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аудиту КНУТД Радіонова Наталія Йосифівна з доповіддю «Вплив молодіжної політики країн Європи на розвиток стартап-центрів в Україні».

У цілому Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації» пройшла на високому науковому, організаційному та практичному рівнях, була достатньо інформативною та корисною, що неодноразово відзначалось у виступах учасників та гостей конференції.

За матеріалами роботи конференції виданий збірник тез доповідей, а також прийнято Рекомендації Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації».

08.10.2019