КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Повідомлення про засідання кафедри обліку і аудиту з розгляду та обговорення дисертаційної роботи

7 листопада 2019 р. о 12.00 в аудиторії 4-1003, 4 корпус, 10-й поверх відбудеться засідання кафедри обліку і аудиту з розгляду та обговорення дисертаційної роботи Радіонової Наталії Йосипівни на тему «Теорія та методологія управління витратами підприємства в ринкових умовах» представленої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Місце роботи здобувача: доцент кафедри обліку і аудиту КНУТД.

Науковий консультант: Грищенко Іван Михайлович, доктор економічних наук, професор, академік НАПН України, Заслужений працівник освіти України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, ректор Київського національного університету технологій та дизайну МОН України.

Роботу виконано в Київському національному університеті технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України.

Рецензенти:

Скрипник Маргарита Іванівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну МОН України.

Тарасенко Ірина Олексіївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки, Київський національний університет технологій та дизайну МОН України;

Касич Алла Олександрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну МОН України.

07.11.2019