КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Знання з енергоефективності в практику роботи Центру енергоефективності університету

У конференції «Енергоефективність в будівлях», яка відбулася 6-го листопада 2019 року брав участь директор ЦУЕ Анатолій Козленко.

Організаторами конференції є Міністерство розвитку громад та територій України, GIZ, Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (ДП «НДІБК»), Одеська державна академія будівництва та архітектури, Академія будівництва України. Тематична спрямованість заходу присвячена актуальним питанням галузі щодо енергоефективності в будівлях, а саме:

  • правове та технічне регулювання відносин з питань енергоефективності будівлях;
  • сучасний стан та перспективи розвитку;
  • практичні аспекти реформ енергоефективності будівель.

У своїх презентаціях та дискусіях було повідомлено щодо актуальних змін в нормативній базі з енергоефективності, вимоги до енергоаудиторів та проєктантів термомодернізації, приклади уже виконаних робіт.

Під час роботи конференції була зустріч з директором (ДП «НДІБК»), Геннадієм Фаренюком та іншими учасниками форуму.

Робота конференції співпала з виставкою АКВА-ТЕРМ, на цікавих стендах якої відбулися переговори.

На стенді Торгово-промислової палати Італії в Україні було обговорено участь італійських фірм у формуванні експозиції Центру енергоефективності університету та було запрошено працівників Палати відвідати наш ЦЕ.

Враховуючи високий потенціал промисловості Італії в технологіях енергозбереження висловлено побажання щодо пошуку партнерів для співпраці з університетом зокрема для впровадження освітніх програм при підготовці фахівців з енергоменеджменту та їх сертифікації в національних акредитованих органах.

Також було проведено знайомство із обладнанням стендів італійських фірм, які були там представлені.

Фірма Maddalena спеціалізується майже 100 років на виготовленні лічильників холодної та гарячої води, приладів для вимірювання витрат теплової енергії з використанням безконтактного та дистанційного способу вимірювання.

На стенді фірми Professional LED, були розміщені зразки високоякісних світлодіодних світильників та сонячних фотоелектричних систем з панелями підвищеної потужності (до 340 Вт), впровадження яких дозволить швидко окупити інвестиції.

Також було обговорено з представниками фірми WILO щодо розміщення в ЦЕ демонстраційного стенду виробів цієї фірми та проведення ознайомлення з його роботою та енергоефективністю.

На стенді фірми SEA Electronics було продемонстровано технологію та обладнання для автоматизованої системи дистанційного збору інформації із лічильників води та систем опалення. Доцільно окремо обговорити можливість застосування їх розробок в університеті.

З фірмою E.NEXT, представники якою уже ознайомилися з оснащенням ЦЕ, домовилися продовжити обговорення розміщення стенду з технологіями та обладнанням цієї фірми.

Всього понад 20 фірм розмістили свої стенди з енергоефективності, згідно каталогу учасників, з якими буде продовжена робота по залученню сучасних технологій до експозицій ЦЕ.

20.11.2019