КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

МІЖКАФЕДРАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ СЕМІНАР

МІЖКАФЕДРАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ СЕМІНАР для проведення попередньої експертизи дисертацій

за спец. 08.00.03 – економіка та управління національним господарством та  08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(Спеціалізована вчена рада Д 26.102.05)

 

15 січня 2020 року об 11:20 у залі засідань КНУТД, 1 корпус, 3-й поверх відбудеться міжкафедральний науковий семінар з розгляду та обговорення дисертаційної роботи:

Радіонової Наталії Йосипівни на тему «Теорія та методологія управління витратами підприємства в ринкових умовах», представленої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Місце роботи здобувача: доцент кафедри обліку і аудиту КНУТД.

Науковий консультант: Грищенко Іван Михайлович, доктор економічних наук, професор, академік НАПН України, Заслужений працівник освіти України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, ректор Київського національного університету технологій та дизайну МОН України.

Роботу виконано в Київському національному університеті технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України.

Рецензенти:

Денисенко Микола Павлович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри бізнес-економіки та туризму КНУТД Київського національного університету технологій та дизайну МОН України.

Щербак Валерія Геннадіївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну МОН України.

Мягких Ірина Миколаївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну МОН України

 

Міжкафедральний науковий семінар організовує кафедра обліку і аудиту КНУТД.

Голова міжкафедрального наукового семінару, д.е.н., професор, проректор з наукової та інноваційної діяльності КНУТД  Ганущак-Єфіменко Л. М.

Секретар міжкафедрального наукового семінару, к.е.н., доцент, доцент кафедри підприємництва та бізнесу КНУТД  Гончаренко І.М.

 

 

Голова семінару

доктор економічних наук, професор

 

Л. М. Ганущак-Єфіменко

26.12.2019