КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Міжвузівський методичний семінар з удосконалення освітніх програм спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія»

6 лютого 2020 року на кафедрі біотехнології, шкіри та хутра відбувся міжвузівський робочий семінар з питань удосконалення освітніх програм спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія». Основні питання зустрічі були спрямовані на огляд актуальних вимог до акредитацій освітніх програм з боку Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

На робочій зустрічі були присутні гарант освітньої програми «Біотехнологія» Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини», д.б.н., професор, завідувач кафедри біохімії Савчук О.М., гарант освітньої програми «Біотехнологія високомолекулярних сполук» КНУТД, к.т.н., доцент Волошина І.М., гарант освітньої програми «Технологія та експертиза шкіри і хутра» КНУТД, к.т.н., доцент Охмат О.А. та професор, завідувач кафедри біотехнології, шкіри та хутра, д.т.н., проф. Мокроусова О.Р.

Коло питань зустрічі було спрямовано на обговорення  формулювань цілей та фокусів освітніх програм, презентації інформації щодо унікальності освітніх програм, взаємозв’язку та узгодженості компетентностей та програмних результатів навчання в навчальних дисциплінах відповідно до стандарту спеціальності, критерії самооцінки освітньої програми тощо.     

За результатами обговорень були виявлені та продемонстровані особливості освітніх програм за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» з перспективою врахування досвіду дружніх Університетів та подальшого успішного удосконалення освітніх програм.

08.02.2020