КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Міжкафедральний науковий семінар з розгляду та обговорення дисертаційної роботи Заріцької Н. М.

МІЖКАФЕДРАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ СЕМІНАР

для проведення попередньої експертизи дисертацій за спец. 08.00.03 – економіка та управління національним господарством та 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(спеціалізована вчена рада Д 26.102.05)

 

20 березня 2020 року о 14:00 у залі засідань КНУТД, 1 корпус, 3-й поверх, відбудеться міжкафедральний науковий семінар з розгляду та обговорення дисертаційної роботи:

 ЗАРІЦЬКОЇ НАДІЇ МИКОЛАЇВНИ на тему «Стратегічне управління розвитком легкої промисловості України», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 - економіка та управління національним господарством.

Місце роботи здобувача: асистент кафедри менеджменту КНУТД.

Науковий керівник: Ольшанська Олександра Володимирівна, доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу КНУТД.

Роботу виконано в Київському національному університеті технологій та дизайну МОН України.

Рецензенти:

Чубукова Ольга Юріївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики та маркетингу Київського національного університету технологій та дизайну МОН України.

Щербак Валерія Геннадіївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну МОН України.

 

Міжкафедральний науковий семінар організовує кафедра менеджменту КНУТД.

Голова міжкафедрального наукового семінару, д.е.н., професор, проректор з наукової та інноваційної діяльності КНУТД Ганущак-Єфіменко Л. М.

Секретар міжкафедрального наукового семінару, к.е.н., доцент, доцент кафедри підприємництва та бізнесу КНУТД  Гончаренко І.М.

 

Голова семінару

доктор економічних наук, професор

 

Л. М. Ганущак-Єфіменко

13.03.2020