КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Міжкафедральний науковий семінар з розгляду та обговорення дисертаційної роботи Тарасенка О. С.

МІЖКАФЕДРАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ СЕМІНАР

для проведення попередньої експертизи дисертацій за спец. 08.00.03 – економіка та управління національним господарством та 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(cпеціалізована вчена рада Д 26.102.05)

 

20 березня 2020 року об 11:20 у залі засідань КНУТД, 1 корпус, 3-й поверх, відбудеться міжкафедральний науковий семінар з розгляду та обговорення дисертаційної роботи:

ТАРАСЕНКА ОЛЕКСІЯ СЕРГІЙОВИЧА на тему «Організаційно-економічні основи управління економічною безпекою вищої освіти», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Місце роботи здобувача: асистент кафедри менеджменту КНУТД.

Науковий керівник: Грищенко Іван Михайлович, доктор економічних наук, професор, перший проректор КНУТД.

Роботу виконано в Київському національному університеті технологій та дизайну МОН України.

Рецензенти:

Касич Алла Олександрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Київського національного університету технологій та дизайну МОН України.

Денисенко Микола Павлович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри бізнес-економіки та туризму Київського національного університету технологій та дизайну МОН України.

 

Міжкафедральний науковий семінар організовує кафедра менеджменту КНУТД.

Голова міжкафедрального наукового семінару, д.е.н., професор, проректор з наукової та інноваційної діяльності КНУТД  Ганущак-Єфіменко Л. М.

Секретар міжкафедрального наукового семінару, к.е.н., доцент, доцент кафедри підприємництва та бізнесу КНУТД  Гончаренко І.М.

 

Голова семінару

доктор економічних наук, професор

 

Л. М. Ганущак-Єфіменко

13.03.2020