КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Звіт про роботу конференції «Перспективні полімерні матеріали і технології»

З нагоди святкування 90-річчя Київського національного університету технологій та дизайну 14-15 квітня 2020 року відбулась ІІІ Міжнародна наукова конференція «Перспективні полімерні матеріали і технології»,  яку було організовано кафедрою прикладної екології, технології полім6ерів і хімічних волокон факультету хімічних і біофармацевтичних технологій КНУТД.

Відповідно до рішення Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 щодо введення обмежувальних заходів для запобігання розповсюдження захворювання на коронавірус COVID-19 конференція проводилась у дистанційному форматі. В роботі конференції взяли участь 90 учасників з 19 організацій та установ з України, Білорусі, Литви, Румунії, Швеції, Китаю, зокрема:

 

 1. Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна
 2. Каунаський Університет Технологій, м. Каунас,  Литва.
 3. Науково-дослідний інститут текстилю і шкіри, м. Бухарест, Румунія
 4. Науково-дослідний інститут Шеньсі з технології переробки сільськогосподарської продукції, Китай
 5. Поліський державний університет, м. Пінськ, Білорусь
 6. ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпро, Україна
 7. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського, м. Київ
 8. Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, Україна
 9. Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна
 10. Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ
 11. Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
 12. Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна
 13. Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, м. Київ
 14. Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України, м. Київ
 15. Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України, м. Київ
 16. Інститут хімії поверхні ім. Чуйко НАН України, м. Київ
 17. Королівський технологічний інститут, кафедра технології волокон і полімерів, Стокгольм, Швеція
 18. Державний науково-дослідний інститут МВС України, м. Київ
 19. Приватне акціонерне товариство «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ», м. Харків, Україна

 

На конференції були представлені 27 доповідей. З тезами доповідей можна    ознайомитись за посиланням.  За результатами роботи конференції найближчим часом планується до видання Збірник наукових праць.

Оргкомітетом прийнято рішення про рекомендацію до друку статей «Gas-phase crosslinking of the lignin  on the nano-scale fumed silica surface»  авторів L.V. Nosach, E.F. Voronin, O. Sevastyanova та «Вплив наночастинок оксидів металів на формування мікрофібрил поліпропілену в матриці співполіаміду» авторів Резанова Н. М., Будаш Ю. О., Плаван В. П. в журналі «Вопросы химии и химтехнологии», який видається Українським державним хіміко-технологічним університетом і індексується в науково-метричній базі Scopus.

Статті «Дослідження впливу вмісту піску та модифікуючих добавок на властивості полімербетонних композицій» автори Новак Д.С., Березненко Н.М., Середенко А.А., Піщулін О.Г. та «Застосування полімерних матеріалів в комбінованих технологіях водоочищення» автори Штепа В.М., Плаван В.П., Заєць Н.А., Криницька Н. рекомендовані оргкомітетом до друку у науковому виданні «Вісник КНУТД. Технічні науки» (фаховий за спеціальністю 161 – хімічні технології та інженерія, категорія Б).

Дякуємо всім колегам за участь у конференції і сподіваємось на зустріч через два роки.

12.05.2020