КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Прилюдний захист дисертаційної роботи Тарасенка О.С. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Прилюдний захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук відбудеться 23 червня 2020 року об 11-00 годині у конференц-залі КНУТД (кім. 1-0114), 1 корпус, 1-й поверх:

1.     Тарасенка Олексія Сергійовича на тему „Організаційно-економічні основи управління економічною безпекою вищої освіти” за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Науковий керівник: Грищенко Іван Михайлович, доктор економічних наук, професор, академік НАПН України, заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, перший проректор Київського національного університету технологій та дизайну МОН України

Роботу виконано в Київському національному університеті технологій та дизайну МОН України

Офіційні опоненти:

Драган Олена Іванівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки праці та менеджменту Національного університету харчових технологій МОН України.

Матюх Сергій Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницького національного університету МОН України.

 

 Вчений секретар  

 спеціалізованої вченої ради Д 26.102.05                                          Чубукова О.Ю.

09.06.2020