КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Прилюдний захист дисертаційної роботи Заріцької Н.М. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Прилюдний захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук відбудеться 23 червня 2020 року о 13-00 годині у конференц-залі КНУТД (кім. 1-0114), 1 корпус, 1-й поверх:

1. Заріцької Надії Миколаївни на тему «Стратегічне управління розвитком легкої промисловості України» за спеціальністю 08.00.03 - економіка та управління національним господарством

Науковий керівник: Ольшанська Олександра Володимирівна, доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну МОН України

Роботу виконано в Київському національному університеті технологій та дизайну  МОН України

Офіційні опоненти:     

Гавкалова Наталія Леонідівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця МОН України;

Костинець Юлія Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, економіки, управління та адміністрування ВНЗ «Національна академія управління».

 

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 26.102.05                                          Чубукова О.Ю.

09.06.2020