КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Засідання міжкафедрального наукового семінару у спеціалізованій вченій раді Д 26.102.06

23 червня 2020 р. о 11.00

в ауд. 1-0372 КНУТД відбудеться міжкафедральний науковий семінар для попередньої експертизи дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство старшого наукового співробітника відділу фізики наноструктурних матеріалів Технічного центра НАН України

Барабаша Максима Юрійовича

на тему «Розробка наукових засад механізмів утворення та формування властивостей функціональних матеріалів на основі керованих темплатів»

Робота виконана у Технічному Центрі НАН України.

Науковий консультант

Супрун Наталія Петрівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології та дизайну текстильних матеріалів Київського національного університету технології та дизайну.

Рецензенти:

Бричка Сергій Якович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, відділу термохімічних процесів і нанотехнологій Інституту газу НАН України.

Гараніна Ольга Олександрівна, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри технології та дизайну текстильних матеріалів КНУТД.

Редько Яна Володимирівна, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри технології та дизайну текстильних матеріалів КНУТД.

15.06.2020