КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Міжкафедральний науковий семінар з розгляду та обговорення дисертаційної роботи Кирилко Н.М.

 

МІЖКАФЕДРАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ СЕМІНАР

для проведення попередньої експертизи дисертацій за спец. 08.00.03 – економіка та управління національним господарством та 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(Спеціалізована вчена рада Д 26.102.05)

 

26 червня 2020 року об 10:00 у залі засідань КНУТД, 1 корпус, 3-й поверх відбудеться міжкафедральний науковий семінар з розгляду та обговорення дисертаційної роботи:

КИРИЛКО НАТАЛІЇ МИКОЛАЇВНИ на тему «Організація виставкової діяльності в системі управління інноваційним розвитком підприємства», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами.

Місце роботи здобувача: старший викладач кафедри менеджменту КНУТД

Науковий керівник: Касич Алла Олександрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та публічного адміністрування КНУТД

Роботу виконано в Київському національному університеті технологій та дизайну МОН України.

Рецензенти:

Ольшанська Олександра Володимирівна, доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну МОН України.

Тарасенко Ірина Олексіївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Київського національного університету технологій та дизайну МОН України.

 

Міжкафедральний науковий семінар організовує кафедра менеджменту та публічного адміністрування КНУТД.

Голова міжкафедрального наукового семінару, д.е.н., професор, проректор наукової та інноваційної діяльності КНУТД Ганущак-Єфіменко Л. М.

Секретар міжкафедрального наукового семінару, к.е.н., доцент, доцент кафедри підприємництва та бізнесу КНУТД Гончаренко І.М.

 

 

Голова семінару

доктор економічних наук, професор

 

Л. М. Ганущак-Єфіменко

19.06.2020