КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Повідомлення про прилюдний захист дисертації у спеціалізованій вченій раді Д 26.102.07

9 липня 2020 о 10:00

у конференц-залі КНУТД (ауд. 1-0114) на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.07

відбудеться прилюдний захист дисертації

професора кафедри дизайну тканин і одягу

Харківської державної академії дизайну і мистецтв

Лагоди Оксани Миколаївни

на тему: «Репрезентативні практики дизайну костюма в контексті еволюції

художньо-проєктної культури»,

поданої на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства

 за спеціальністю 17.00.07 – Дизайн

 

Науковий консультант:

д. мист., проф., академік НАМУ Даниленко Віктор Якович, голова Східного центру НАМ України, Харківська державна академія дизайну і мистецтв (м. Харків)

 

Офіційні опоненти:

д. мист., проф., академік НАМУ Стельмащук Галина Григорівна, завідувач кафедри історії і теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв

д. мист., проф., академік НАМУ Кара-Васильєва Тетяна Валеріївна, завідувач відділу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського

д. мист., проф. Алфьорова Зоя Іванівна, декан факультету кіно-, телемистецтва Харківської державної академії культури

 

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці КНУТД (2-й поверх, корп. 1).

30.06.2020