КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Засідання міжкафедрального наукового семінару у спеціалізованій вченій раді Д 26.102.06

23 вересня 2020 р. о 13.30

В аудиторії 1-0422 КНУТД відбудеться міжкафедральний науковий семінар для попередньої експертизи дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 182 – технології легкої промисловості доцента кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки Київського національного університету технологій та дизайну

БАРИЛКА Сергія Віталійовича

на тему: «РОЗВИТОК НАУКОВИХ ОСНОВ БЕЗКОНТАКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ У ТЕКСТИЛЬНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ»

Робота виконана у Київському національному університеті технологій та дизайну МОН України.

Науковий консультант

Здоренко Валерій Георгійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки КНУТД.

Рецензенти:

Галавська Людмила Євгеніївна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології та дизайну текстильних матеріалів КНУТД.

Щербань Володимир Юрійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук та технологій КНУТД.

Гараніна Ольга Олександрівна, доктор технічних наук, доцент,  в.о. завідувача кафедри конструювання і технології виробів із шкіри КНУТД.

 

15.09.2020