КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Повідомлення про прилюдний захист докторської дисертації у спеціалізованій вченій раді Д 26.102.04

29 квітня 2021 року о 10-00 годині у конференц-залі КНУТД (1 корпус, 3-й поверх) відбудеться  прилюдний захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук 

Чулєєвої  Олени Володимирівни на тему «Синтез технологій одержання пожежобезпечних композицій на основі поліолефінів для кабельної продукції»  за спеціальністю 05.17.06 – технологія полімерних і композиційних матеріалів

Науковий консультант:

доктор технічних наук, професор Плаван Вікторія Петрівна, завідувач кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон Київського національного університету технологій та дизайну МОН України.

Роботу виконано в Київському національному університеті технологій та дизайну МОН України.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Білошенко Віктор Олександрович, директор Донецького фізико-технічного інституту ім. О. О. Галкіна НАН України, м. Київ

доктор технічних наук, професор Черваков Олег Вікторович, завідувач кафедри «Технологій природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції» ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» МОН України, м. Дніпро

доктор технічних наук, старший науковий співробітник Жартовський Сергій Володимирович головний науковий співробітник науково-випробувального центру Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту ДСНС України

 Вчений секретар  

 спеціалізованої вченої ради Д 26.102.04

 к.т.н., доцент                                                                              Ляшок І.О.

 

01.04.2021