КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Захист дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії

16  березня 2021 року у Київському національному університеті технологій та дизайну відбулися перші 2 захисти дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 02 Культура і мистецтво за спеціальністю 022 Дизайн. Захисти відбулися відповідно до Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії (Постанова КМУ від 6 березня 2019 р. № 167).

Захист старшого викладача кафедри дизайну інтер’єру і меблів КНУТД Шмельової Олександри Євгеніївни, науковий керівник – завідувач кафедри дизайну інтер’єру і меблів, к.т.н., доц. Сафронова Олена Олексіївна. 

Захист старшого викладача кафедри дизайну інтер’єру і меблів КНУТД Агліулліна Руслана Марсельєвича, науковий керівник – професор кафедри дизайну інтер’єру і меблів, д. арх., проф. Абизов Вадим Адільєвич. 

 

Щиро вітаємо здобувачів та їх наукових керівників!

Бажаємо нових наукових здобутків!!!!

07.04.2021