КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Засідання міжкафедрального наукового семінару у спеціалізованій вченій раді Д 26.102.07

08 червня 2021 р. о 10:00

в ауд. 1-0423 відбудеться міжкафедральний науковий семінар для попередньої експертизи дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 022 – Дизайн, доцент кафедри художнього моделювання костюма Київського національного університету технологій та дизайну

Баранової Алли Ігорівни

на тему «РОЗРОБКА ХУДОЖНЬО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИНЦИПІВ ПРОЕКТУВАННЯ СУЧАСНОГО КОСТЮМА З ШКІРИ ТА ХУТРА

НА ОСНОВІ ДОСЛІДЖЕНЬ ТЕКТОНІКИ ВЕРХНЬОГО НАРОДНОГО ОДЯГУ УКРАЇНИ»

 

Науковий керівник:

к.т.н., проф. Ніколаєва Т.В., завідувач кафедри художнього моделювання костюма, КНУТД

Рецензенти:

д. мист., проф. Колосніченко О.В., професор кафедри художнього моделювання костюма, КНУТД

д. мист., доц.  Чупріна Н.В., професор кафедри художнього моделювання костюма, КНУТД

 

03.06.2021