КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Вітаємо аспірантку Лю Цзянсінь з захистом дисертації!

3 червня 2021 року вперше у Київському національному університеті технологій та дизайну відбувся захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії іноземної аспірантки Лю Цзянсінь (Китай). Вже традиційно у нашому університеті здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 022 Дизайн – це, насамперед, підтвердження світового визнання та набуття теоретичних знань і компетентностей з даної спеціальності, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також, проведення наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну та практичне значення. Лю Цзянсінь протягом чотирьох років навчалася за освітньо-науковою програмою Дизайн та під керівництвом д.т.н., проф. Калини Лівіанівни Пашкевич підготувала дисертаційне наукове дослідження на тему: «Декоративне оздоблення в дизайні одягу: художні засоби, інноваційні технології».

Вітаємо Університет та факультетську спільноту з успішним захистом дисертаційної роботи Лю Цзянсінь на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 022 Дизайн.

08.06.2021