КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Круглий стіл з роботодавцями

У рамках V Міжнародної науково-практичної конференції текстильних і фешн технологій «KyivTex & Fashion» відбувся круглий стіл зі стейкхолдерами з числа роботодавців та академічної спільноти, на якому гаранти освітніх програм мали нагоду обговорити питання цілей та програмних результатів навчання, заявлених в освітніх програмах підготовки бакалаврів, магістрів та докторів філософії за спеціальностями 182 Технології легкої промисловості, 015 Професійна освіта та 132 Матеріалознавство. Стейкхолдери висловили свої побажання щодо необхідності покращення практичної складової підготовки фахівців різного рівня шляхом їх залучення до вирішення виробничих задач науково-прикладного характеру, періодичного перегляду переліку освітніх компонентів, що забезпечують набуття компетентностей та програмних результатів, заявлених в освітніх програмах. Проаналізовано відповідність програмних результатів навчання освітніх програм підготовки фахівців відповідного кваліфікаційного рівня вимогам національної рамки кваліфікацій.

 

У розрізі покращення практичної підготовки також розглянуто питання доцільності реалізації у закладах вищої освіти дуальної форми здобуття освіти, розробки механізму запровадження дуальної форми здобуття освіти, пошуку мотиваційних інструментів та оцінки ризиків як з боку закладу вищої освіти, так і роботодавців.

 

Завідувачі кафедр на чолі з деканом та гаранти освітніх програм вдячні своїм стратегічним партнерам в освітній діяльності за приділену увагу, активну позицію і підтримку на шляху удосконалення освітніх програм підготовки бакалаврів, магістрів та докторів філософії, за якими ведеться підготовка на факультеті індустрії моди.

31.10.2021