КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «МОДЕЛЮВАННЯ, КОНСТРУЮВАННЯ ТА ХУДОЖНЄ ОЗДОБЛЕННЯ ВИРОБІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»

Факультет мистецтв і моди Київського національного університету технологій та дизайну систематично організовує зустрічі зі стейкхолдерами для обговорення та удосконалення освітньо-професійних програм спеціальності 182 «Технології легкої промисловості» з метою підвищення якості підготовки конкурентоспроможних майбутніх фахівців.

15 грудня 2022 року науково-педагогічні працівники кафедри моделювання та художнього оздоблення одягу (МХОО) провели круглий стіл зі стейкхолдерами з числа академічної спільноти, роботодавців, випускників та здобувачів вищої освіти щодо громадського обговорення освітньо-професійної програми (ОПП) «Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості»  спеціальності 182 «Технології легкої промисловості» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Від університету в заході взяли участь Людмила Зубкова, декан Факультету мистецтв і моди, кандидат технічних наук, професор, члени робочої групи із розроблення ОПП  та науково-педагогічні працівники, випускники, аспіранти, студенти КНУТД.

Модератором круглого столу виступила Наталія Остапенко, завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор, яка звернулася із вступним словом до учасників і підкреслила важливість залучення стейкхолдерів до розроблення та оновлення ОПП з метою поліпшення програмних результатів навчання відповідно до сучасних тенденцій розвитку ринку праці та позитивних практик у регіоні.

Модератор наголосила на унікальності програми, яка закладена в самій назві ОПП «Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості» і полягає у розробленні сучасних і перспективних естетичних моделей одягу різних силуетних, об’ємно-просторових форм та кольорово-фактурних рішень, аксесуарів та їх колекцій, починаючи від ескізів і закінчуючи виготовленням  виробів широкого асортименту у сфері фешн-індустрії. Також головуюча ознайомила учасників круглого столу зі змінами у ОПП:

–    через структуризацію підрозділів Університету, у результаті яких кафедра увійшла до складу Факультету мистецтв і моди з новою назвою;

–    щодо призначення нового гаранта ОПП та складу робочої групи.

В обговоренні взяли участь і внесли пропозиції щодо удосконалення ОПП з підготовки здобувачів вищої освіти бакалаврського рівня представники стейкхолдерів із числа роботодавців:

Людмила Іванова – директор ТОВ «ДАНА-МОДА»;

Богдана Загрійчук – інженер-конструктор ТОВ «Укртекстиль»;

Тамара Шашко – завідувач відділом стандартизації та удосконалення асортименту швейних виробів ТДВ «УкрНДІшвейпром»;

Ірина Стрепка – конструктор-модельєр ТОВ ТД «Промінь»;

Андрій Єщенко  – виконавчий директор ТОВ «Інформаційні комп’ютерні системи» (САПР одягу «Грація»);

Олена Воспітаннікова – директор дизайн-студії «Fur-Fur» та ін.

Зовнішні стейкхолдери поділилися загальними позитивними враженнями від освітньої програми після останнього її оновлення, а також надали пропозиції щодо складників освітніх компонентів і необхідності поглиблення вивчення певних тем з метою підвищення якості підготовки здобувачів ОПП.

До обговорення освітньо-професійної програми долучилися також стейкхолдери від академічної спільноти, науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти України, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю 182 «Технології легкої промисловості»:

Микола Рябчиков – доктор технічних наук, професор (Луцький національний технічний університет);

Людмила Назарчук – кандидат технічних наук, доцент (Луцький національний технічний університет);

Лариса Краснюк – кандидат технічних наук, доцент (Хмельницький національний університет);

Марія Артеменко – кандидат технічних наук, доцент (Херсонський національний технічний університет).

Колеги поділилися власним досвідом підготовки фахівців у закладах вищої освіти України і разом з роботодавцями, загалом схвально оцінили зміст освітньо-професійної програми «Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості» спеціальності 182 «Технології легкої промисловості» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Під час обговорення Микола Рябчиков звернув увагу на розділ ОПП з придатності до працевлаштування випускників, порадив більш виважено використовувати інноваційні форми навчання, включати до ОПП освітні компоненти обсягом 6 і більше кредитів, відзначив логічну взаємопов’язану систему освітніх компонент (ОК) освітньої програми; Лариса Краснюк акцентувала на якісній і кількісній збалансованості освітніх компонент освітньої програми, що сприяють формуванню загальних і фахових компетентностей, а також досягненню програмних результатів навчання; Марія Артеменко наголосила на позитивній особливості програми – високому рівні впровадження наукових розробок науково-педагогічних працівників кафедри, а також активній участь студентів у науковій роботі, зокрема в реальних проєктах.

У роботі круглого столу взяли участь науково-педагогічні працівники Університету, а саме: Марина Колосніченко, доктор технічних наук, професор; Калина Пашкевич, доктор технічних наук, професор; Ольга Єжова, кандидат технічних наук, доктор педагогічних наук, професор; Наталія Чупріна, кандидат технічних наук, доктор мистецтвознавства, професор; Тетяна Луцкер, кандидат технічних наук, доцент; Тетяна Струмінська, кандидат технічних наук, доцент; Ірина Приходько-Кононенко, кандидат технічних наук, доцент, докторант; Алла Рубанка кандидат технічних наук, доцент, докторант; Галина Олійник, доктор філософії; Юлія Весела, асистент; Яна Мамченко, аспірант.

В обговоренні взяли участь представники стейкхолдерів із числа випускників (Тарасова Катерина, Толстошеєва Олена) та здобувачів вищої освіти (Глібко Лада (гр.БШМК-21), Бондарчук Софія (гр.БШМК-21), Агарков Олексій (гр.БШМК-22)).

На основі пропозицій і зауважень стейкхолдерів під час онлайн-зустрічі узгоджено низку змін щодо складників освітніх компонентів і необхідності поглиблення вивчення певних тем, їх буде обговорено на засіданні кафедри та винесено відповідні рішення. Модератор резюмувала рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми, а також подякувала учасникам круглого столу за продуктивну роботу та висловила сподівання на подальшу плідну співпрацю.

29.12.2022