КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ПІДСУМКИ РОБОТИ КРУГЛОГО СТОЛУ «ПРОСУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ НАВИЧОК ТА ПІДХОДІВ ДО СТАЛОЇ БІОЕКОНОМІКИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ В УКРАЇНІ» У КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

20 жовтня 2023 року в рамках реалізації у Київському національному університеті технологій та дизайну грантової програми Європейського Союзу «Еразмус+» за напрямом «Модуль Жан Моне» проєкту ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH, 101127252 – «Promoting of European skills and approaches for sustainable bioeconomy in the conditions of Ukrainian acute challenges» (PESAB), за підтримки ректора, академіка НАПН України Івана ГРИЩЕНКА, відбувся Круглий стіл «Просування європейських навичок та підходів до сталої біоекономіки в умовах сучасних викликів в Україні».

Круглий стіл, організований за участю представників Національного офісу Erasmus+ в Україні, було присвячено обміну ідеями та найкращими практиками реалізації проєктів у сфері сталої біоекономіки між академічною спільнотою, провідними фахівцями, представниками органів державної влади та бізнесу.

Відкрила круглий стіл проректор з наукової та інноваційної діяльності КНУТД,  професор Людмила ГАНУЩАК-ЄФІМЕНКО, яка у своєму виступі  відзначила, що Університет розвиває політику Лідерства сталого розвитку, яка тісно пов’язана з напрямами Модулю Жана Моне, зокрема у сфері біоекономіки, та системно реалізує основні напрями з досягнення Глобальних цілей сталого розвитку.  

Модератором заходу виступила декан факультету управління та бізнес-дизайну, доктор економічних наук, професор Олександра ОЛЬШАНСЬКА, яка зазначила, що  Модуль Жана Моне «Просування європейських навичок та підходів до сталої біоекономіки в умовах сучасних викликів в Україні» (PESAB) базується на успішній реалізації міжнародних наукових та освітніх грантів і проєктів факультету, а також через започатковану міждисциплінарну освітню програму «Біоекономіка» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кафедри смарт-економіки.

Далі модератор надала слово керівнику проєкту, завідувачці кафедри смарт-економіки, доктору економічних наук, професору Анні ОЛЕШКО.

У своїй доповіді Анна Анатоліївна представила команду проєкту: д.е.н., професора Ольшанську О.В., д.т.н., професора Мокроусову О. Р., д.е.н., доцента Бебко С.В., к.е.н., доцента Будякову О.Ю., які будуть реалізовувати проєкт у 2023-2026 рр. Також було презентувано головну мету PESAB, яка полягає в популяризації та імплементації знань та підходів країн ЄС до розвитку сталої біоекономіки в Україні відповідно до стратегії ЄС у цій сфері. Проєкт передбачає створення модуля, який забезпечує отримання здобувачами вищої освіти бакалаврського та магістерського рівня додаткових знань та навичок зі сталої біоекономіки. Поширення кращих практик ЄС у сфері сталої біоекономіки здійснюватиметься шляхом запровадження нових курсів для студентів, тренінгів для викладачів, конференцій, воркшопів, круглих столів, науково-практичних семінарів. Це дозволить розвивати міждисциплінарні навички серед студентів, учнів, викладачів та громадськості, використовуючи позитивний досвід ЄС для забезпечення впровадження виробництва біоенергетики та подолання продовольчої кризи в умовах гострих викликів для України.

Урахування воєнних викликів, викладання та поширення європейських знань зі сталої біоекономіки та їх популяризація серед викладачів, науковців, молодих дослідників, студентів, учнів та представників бізнесу, громадських організацій й місцевої влади сприятиме формуванню майбутніх компетентних кадрів, здатних відновити країну в майбутньому післявоєнному періоді та розбудувати виробництво, торгівлю, науку та дослідження в європейському просторі.

Запрошені гості круглого столу поділились досвідом Міжнародної грантової діяльності.

Зокрема, проректор з наукової та міжнародної діяльності Сумського національного аграрного університету, д.е.н., професор Юрій ДАНЬКО поділився досвідом реалізації проєктів Жана Моне та їх реалізації в освітньому процесі.

Ректор закладу вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» д.е.н., професор Вероніка ХУДОЛЕЙ зазначила перспективи колаборації закладів вищої освіти для реалізації міжнародних проєктів.

Станіслав КУХТИК, проректор з міжнародних зв’язків та розвитку закладу вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» поділився інформацією щодо реалізації в університеті міжнародних грантових проєктів.

Керівник відділу міжнародних зв’язків Національного університету «Чернігівська політехніка» Ганна ДИВНИЧ представила досвід реалізації міжнародних проєктів в Університеті.

Декан факультету управління персоналом, соціології та психології КНЕУ імені Вадима Гетьмана, д.е.н., професор Світлана ЦИМБАЛЮК у своїй доповіді презентувала інноваційну теорію та практики зеленого управління людськими ресурсами та поділилась досвідом виконання міжнародних грантових проєктів у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана.

Професор кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування КНУ імені Тараса Шевченка д.е.н., професор Олена КАНІЩЕНКО поділилась досвідом реалізації міжнародних проєктів в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Завідувач кафедри економіки, підприємництва та економічної безпеки Державного податкового університету д.е.н., професор Людмила СЛЮСАРЕВА у своїй доповіді висвітлила основні вектори відновлення національної економіки на засадах сталого розвитку.

Національний координатор проєкту ООН з промислового розвитку «Глобальна програма еко-індустріальних парків в Україні» Антон КЛЕЩОВ представив макроекономічні передумови впровадження концепції еко-індустріальних парків в Україні.

Завідувач кафедри фінансів та бізнес-консалтингу КНУТД, д.е.н., професор Ірина ТАРАСЕНКО поділилась результатами реалізації проєкту напряму Жана Моне «Роль захисту споживачів фінансових послуг для фінансової стабільності в цифрову епоху: європейські підходи» у Київському національному університеті технологій та дизайну.

Завідувач кафедри біотехнології, шкіри та хутра КНУТД, д.т.н., професор Олена МОКРОУСОВА та к.т.н., доцент Олена ОХМАТ у спільній доповіді визначили сучасні напрями розвитку біотехнологій, проаналізували  можливості їх впровадження в національній економіці, зокрема в повоєнному її відновленні.

Директор Інституту права та сучасних технологій КНУТД, к.е.н., доцент Тетяна ВЛАСЮК присвятила свою доповідь проблемі підвищення кваліфікації викладачів у сфері біоекономіки та презентувала Програму підвищення кваліфікації, передбачену в рамках реалізації PESAB.

Професор кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну КНУТД, д.е.н., доцент Світлана БЕБКО у своїй доповіді зробила грунтовний бізнес-аналіз ринку біопалива України.

Керівник відділу маркетингу ТОВ «УІФК-АГРО» Дмитро НОВІКОВ підкреслив роль біоекономіки в аграрному секторі України та проінформував про досвід запровадження сучасних біотехнологій на аграрних підприємствах.

Щиро дякуємо всім учасникам та гостям круглого столу за змістовні доповіді, обмін ідеями, досвідом та найкращими практиками реалізації грантових проєктів та міжнародної діяльності.

23.10.2023