КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ВІТАЄМО СТИПЕНДІАТКУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ АСПІРАНТКУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2023 року № 1352 Академічну стипендію Президента України призначено аспірантці факультету дизайну Воробчук Марії Сергіївні.

Марія Воробчук, аспірантка кафедри мистецтва та дизайну костюма, є молодим науковцем у сфері графічного дизайну. Під керівництвом К. Л. Пашкевич, д. т. н., проф. Марія працює над дисертацією «Кодована інформація у графічному дизайні: еволюція, тенденції, композиційні засоби».

Марія Воробчук автор 28 наукових публікацій, з-поміж яких: 2 статті у журналах, що індексуються в наукометричній базі даних Scopus, 2 статті у фахових виданнях України, 5 авторських свідоцтв та 19 доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях та симпозіумах.

Під час навчання в аспірантурі Марія Воробчук бере активну участь у науковій діяльності кафедри й університету, є експертом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з числа здобувачів вищої освіти.

Аспірантка здійснює підготовку студентів до творчих конкурсів та активно впроваджує комп’ютерні технології в освітній процес у викладанні дисциплін «Комп’ютерне проєктування», «Техніки креативного мислення» тощо.

Вітаємо молоду талановиту науковицю!

28.11.2023