КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА РОБОТА НА КАФЕДРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В СФЕРІ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

В умовах воєнного стану студентська наукова робота в Київському національному університеті технологій та дизайну не припиняється, а навпаки, триває і набуває глибокого сенсу.

2 квітня 2024 р. відбулося засідання наукового гуртка «Освіта для сталого розвитку» з теми «Використання ідей сталої моди в освітній діяльності», керівник – Марія Білянська, завідувачка кафедри  професійної освіти в сфері технологій та дизайну, д.пед.н. На засідання запрошена випускниця кафедри Валентина Назарчук, керівник Fashion Hub освітньої території MIDGARD, яка поділилася зі здобувачами першого (бакалаврського), другого (магістерського), третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти спеціальностей 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» досвідом роботи щодо способів ощадливого використання матеріалів у процесі конструювання виробів. Члени гуртка мали можливість ознайомитися з ідеями ресайклігу й апсайклінгу, що використовує Валентина Тимофіївна у практичній діяльності.

 

10 квітня 2024 р.  відбулося чергове засідання наукового гуртка «Позитивна психологія» з теми «Емоційний інтелект та шляхи його розвитку» з метою формування знань здобувачів вищої освіти про особливості розвитку емоційного інтелекту з можливостю тренування навичок саморегуляції, самомотивації та управління стосунками, що дає змогу підвищити ефективність та задоволеність у житті. У засіданні взяли участь студенти групи БПс-23. Керівник наукового гуртка – Римма Кириченко, доцент кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну, к. психол. н.

На засіданні було розглянуто поняття «емпатія», «саморегуляція», «практичне використання емоційного інтелекту». Також студенти мали можливість усвідомити, що надає розвинений емоційний інтелект у різних сферах життя для вирішення професійних і особистих завдань. Здобувачі вищої освіти пройшли тест емоційного інтелекту (Н. Холл), оцінили власний рівень розвитку окремих складових емоційного інтелекту, дізналися про напрями його розвитку. Закріпити здобуті знання студенти-учасники змогли практично, виконуючи різні вправи, беручи участь в інтерактивах, а також у форматі обговорень за допомогою методу групової рефлексії. Під час виконання тренінгових вправ здобувачі вищої освіти навчились краще розуміти свої власні емоції, а також емоції інших людей, що є важливим елементом успішної соціальної взаємодії та взаємовідносин. Учасники поділилися власними інсайтами та почуттями, що народжувалися у процесі психологічної роботи.

23 квітня 2024 року відбулося засідання наукового гуртка кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну «Пізнай себе». У засіданні взяли участь здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньої програми «Психологія». У рамках тижня психології керівник гуртка Алла Колодяжна, доцент кафедри професійної освіти в сфері технологій та дизайну, к. психол. н. та Олександра Чиж, асистент кафедри провели тренінг для студентів із розвитку емоційного інтелекту. Мета засідання – підвищити рівень знань студентів про емоційний інтелект, навчити їх краще розуміти й регулювати власний емоційний стан та запобігати емоційному вигоранню. Емоційний інтелект – це важлива складова розвитку особистості, яку можна генерувати. Людина, яка вміє керувати своїми емоціями та розпізнавати почуття інших, впевнена у власних силах, зберігає спокій під час проблемних ситуацій і ефективно комунікує з оточенням.

Важливим аспектом тренінгу є підвищення здатності розпізнавати та розуміти власні емоції, наміри, мотивацію та бажання й почуття інших, що є важливою передумовою конкурентоспроможності особистості на ринку праці.

 

02.05.2024