КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА «ПРОФЕСІЙНА СТУДІЯ З ФІНАНСІВ ТА ОБЛІКУ»

Дослідженню європейського та українського досвіду застосування  інноваційних методів і технологій у сфері фінансів, обліку та бізнес консалтингу приділяється основна увага наукових робіт членів наукового гуртка кафедри фінансів та бізнес-консалтингу «Професійна студія з фінансів та обліку» (науковий керівник Ольга БУНДА).

Здобувачі вищої освіти бакалаврського та магістерського рівнів спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» та 071 «Облік і оподаткування» презентують актуальні і змістовні доповіді щодо розвитку фінансів, обліку та бізнес-консалтингу.

За результатами засідань наукового гуртка кафедри фінансів та бізнес-консалтингу «Професійна студія з фінансів та обліку» найкращі доповіді рекомендовано до апробації на всеукраїнських та міжнародних наукових та науково-практичних конференціях.

Результати наукових досліджень члени наукового гуртка «Професійна студія з  фінансів та обліку» презентували на:

інтернет-конференції  «Сталий розвиток ЄС – кращі практики для України», яка відбулася на базі національного університету «Львівська політехніка» (EUSTS) за підтримки програми ЄС Еразмус+ напряму Жан Моне 22 лютого 2024 року, на якій виступила Сілівончик А.В. з темою «Цифровізація бізнес-процесів в Україні»;

ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Домінанти соціально-економічного розвитку України у нових реаліях», яка відбулася  на базі Київського національного університету технологій та дизайну 29 березня 2024 року, де свої доповіді представили:  Чучкевич Д. Ю. на тему «Проблематика обліку основних засобів у сучасних економічних умовах»,  Смоляр М.В. на тему «Організаційні аспекти планування внутрішнього аудиту товарів», Стрижеус А.І. на тему «Організація інвентаризації готівкових коштів та відповідальність за порушення касової дисципліни», Сілівончик А.В. на тему «Оцінка фінансової безпеки підприємства» та Микитась М.Є. на тему «Нормативно-правове регулювання аудиторської діяльності в Україні»;

V Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Імперативи економічного зростання в контексті реалізації глобальних цілей сталого розвитку», яка відбулася на базі Київського національного університету технологій та дизайну 23 квітня 2024 року, де зробили презентації: Корнієнко Н.І. на тему «Застосування інформаційних технологій  у сфері фінансів та обліку» і Кирсенко А. С. на тему «Цифрові технології у сфері фінансів та обліку»

Пишаємося нашими студентами! Запрошуємо Вас до КНУТД!

28.05.2024