КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Нуково-практичний семінар на факультеті МКТ

На факультеті мехатроніки та комп’ютерних технологій відбувся науково-практичний семінар для завідувачів кафедрами факультету з питань викладання технічних дисциплін на сучасному інформаційно-методичному рівні.

На семінарі було розглянуто питання більш широкого використання новітніх технологій проектування і конструювання у освітньому процесі та при виконанні наукових задач.

В семінарі прийняли участь завідувачі всіх восьми кафедр факультету.

Семінар відкрив завідувач кафедри машин легкої промисловості Заслужеий діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор Б.В. Орловський

Майстер-клас з конструювння деталей і складальних одиниць обладнання  з використанням сучасних прикладних пакетів програм AutoCad та SolidWorks провів к.т.н., доцент кафедри машин легкої промисловості В.М. Дворжак

Завідувачі кафедрами факультету МКТ під час ознайомлення з сучасними методиками наскрізної комп’ютерної підготовки студентів

Підсумки семінару підвів декан факультету мехатроніки та комп'ютерних технологій  д.т.н., професор М.А. Зенкін

Самостійна робота студентів заочної форми навчання у позанавчальний час у «Науково-навчальній лабораторії комп’ютерно-інтегованого обладнання та механотроніки» кафедри МЛП

07.05.2015