КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ПРЕС-РЕЛІЗ VI Міжнародної науково-практичної конференції «ЕФЕКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ»

7 жовтня 2016 року у Київському національному університеті технологій та дизайну відбулася VІ Міжнародна науково-практична конференція «Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти». Організаторами конференції виступили Міністерство освіти і науки України,  Національна академія педагогічних наук України, Київський національний університет технологій та дизайну, Вища школа менеджменту (Польща), Білоруський торговельно-економічний університет споживчої кооперації (Республіка Білорусь), Державний університет ім. Акакія Церетелі (м. Кутаісі, Грузія).

У роботі конференції взяли участь понад 100 провідних учених, серед яких представники  вищих навчальних закладів, наукових установ, органів державного управління, бізнесу  та громадських організацій як  України, так і зарубіжних країн.

Серед почесних гостей на конференції були присутніми Перший заступник Міністра освіти і науки України Володимир Віталійович Ковтунець та президент Національної академії педагогічних наук України, академік Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук України, доктор філософських наук, професор Кремень  Василь  Григорович;

Джіраж Амарендра Брушан, засновник і генеральний директор CEOWORLD Magazine;

Георгій Гавтадзе, ректор Державного університету  ім. Акакія Церетелі (м. Кутаїсі, Грузія), професор та  Аза Іпширадзе, асистент-професор Державного університету  ім. Акакія Церетелі;  

Павел Чернецький, ректор Вищої школи менеджменту у Варшаві, професор; 

Скиба Микола Єгорович, ректор Хмельницького національного університету Міністерства освіти і науки України, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, доктор технічних наук, професор;

Вэй Лимин, директор Украинского-Китайского центра развития культуры и образования, хормейстер, кандидат педагогических наук;

Іскандер Заманов,  Віце-президент Всеукраїнської об’єднаної азербайджанської молодіжної організації.

Почесних гостей конференції зустрічав Іван Михайлович Грищенко, ректор Київського національного університету технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, доктор економічних наук, професор.

На конференції представниками різних наукових шкіл і спеціальностей був розглянутий широкий спектр актуальних проблем забезпечення інноваційного розвитку вищої школи в умовах її інтеграції до європейського освітнього простору, напрямів вдосконалення державної політики у сфері вищої освіти, модернізації її організаційно-економічного механізму, проблеми формування наукового потенціалу України, забезпечення ефективного розвитку та управління конкуренто­спроможністю вищих навчальних закладів країни.

З вітальним словом до організаторів, учасників та гостей конференції звернувся Перший заступник Міністра освіти і науки України Володимир Віталійович Ковтунець, який привітав усіх присутніх з початком роботи конференції та наголосив на актуальності та важливості заходу в контексті необхідності підвищення конкурентоспроможності вищої освіти України та її модернізації на інноваційних засадах.

На початку роботи пленарного засідання, привітавши всіх присутніх, президент Національної академії педагогічних наук України, академік Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук України, доктор філософських наук, професор Кремень  Василь  Григорович виступив з доповіддю на тему:«Трансформація класичної моделі університету», в якій підкреслив роль та значення університетської освіти на сучасному  розвитку  суспільства та обґрунтував конкретні напрями та шляхи  трансформації  вищої освіти  України  в умовах її інтеграції у світовий освітній простір.

Учасників конференції привітав засновник і генеральний директор CEOWORLD Magazine Джіраж Амарендра Брушан, який тісно співпрацює з нашим університетом,  і саме  в цей день рішенням Вченої ради КНУТД йому було присвоєно звання «Почесний доктор Київського національного університету технологій та дизайну», вручено диплом та всі необхідні атрибути.

 

Щирі вітання учасникам та гостям конференції висловив ректор Вищої школи менеджменту у Варшаві, професор Павел Чернецький,  побажавши всім присутнім продуктивної співпраці, творчої наснаги та наукових здобутків.

Учасників та гостей конференції привітав ректор Державного університету ім. Акакія Церетелі (м. Кутаїсі, Грузія), професор Георгій Гавтадзе, який наголосив на актуальності та важливості тематичних напрямів роботи конференції та її платформ, підкреслив нагальну необхідність реформування національних систем вищої освіти  з урахуванням вимог сучасного глобалізованого суспільства.

Від імені Українсько-Китайського центру розвитку культури і освіти учасників та гостей з початком роботи конференції привітала його директор Вей Лімін, хормейстер, кандидат педагогічних наук.

Щирі вітання від Всеукраїнської об’єднаної азербайджанської молодіжної організації організаторам, учасникам та гостям VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти» передав Віце-президент організації Іскандер Заманов.

На своєчасності та актуальності тематики платформ конференції у своєму виступі наголосив ректор вищого навчального закладу «Національна академія управління», доктор економічних наук, професор Сергій Аркадійович  Єрохін.

З ґрунтовною доповіддю на тему: «Сучасні вектори модернізації економічних відносин у вищих навчальних закладах України» на пленарному засіданні виступив ректор Київського національного університету технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, доктор економічних наук, професор Іван Михайлович Грищенко. У своєму виступі Іван Михайлович серед стратегічних напрямів модернізації економічних відносин у вищих навчальних закладах визначив такі, як: підвищення рівня автономії вишів, оптимізація системи фінансування освіти, в тому числі формування нормативно-правових та організаційно-економічних механізмів залучення й використання позабюджетних коштів; підвищення соціального статусу і професіоналізму працівників освіти, посилення їх державної і суспільної підтримки; розвиток освіти як відкритої державно-суспільної системи в умовах інтеграції вітчизняної вищої школи до європейського та світового освітнього простору. Ректор доповів присутнім про значні досягнення колективу Київського національного університету технології та дизайну у сфері модернізації організаційно-економічного механізму функціонування університету, поділився досвідом ефективного управління, енергоменеджменту та удосконалення структури університету.

  

Після перерви роботу VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти» було продовжено у форматі об’єднаних платформ. Модераторами засідання виступили: ректор вищого навчального закладу «Національна академія управління», доктор економічних наук, професор Сергій Аркадійович  Єрохін, декан факультету економіки та бізнесу КНУТД, доктор економічних наук, професор Олександра Володимирівна Ольшанська, завідувач кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки КНУТД, доктор економічних наук, професор Ірина Олексіївна Тарасенко.

Актуальними та корисними були виступи учасників платформ конференції. Зацікавлення та живий інтерес у пристуніх викликали доповіді, представлені учасниками на різні платформи конференції, з-поміж них виступили:

Лісун Яніна Вікторівна з доповіддю на тему: «Теоретико-методичні основи діагностики автономності ВНЗ: європейський досвід»;

Амбарчян Маргарита Самвелівна з доповіддю на тему:«Порівняльний аналіз складу та структури студентського контингенту України та Британії»;

Амбарчян Маргарита Самвелівна з доповіддю на тему:«Порівняльний аналіз складу та структури студентського контингенту України та Британії»;

Черниш Ольга Василівна з доповіддю на тему:«Аналіз сучасних тенденцій розвитку ринку освітніх послуг в Україні»;

Шацька Зоряна Ярославівна з доповіддю: «Технологія проектного методу навчання у вищій школі»;

Бунда Ольга Миколаївна з доповіддю: «Організаційні аспекти обліку і аналізу процесу освітньої установи»;

Олійник Анатолій Юхимович з доповіддю на тему: «Правове забезпечення автономії університету в системі сучасних суспільно-економічних відносин»;

Безверхий Костянтин Вікторович з доповіддю на тему: «Формування практичних компетенцій фахівців з обліку і оподаткування під час вивчення дисципліни «Звітність підприємства»;

Овчарек Володимир Євгенович з доповіддю на тему: «Фірмовий одяг як ефективний засіб просування на ринок закладів освіти»;

Костюк Галина Володимирівна з доповіддю на тему: «Особливості інноваційної моделі вищої освіти»;

Афтанділянц Вадим Євгенович з доповіддю: «Механізм надання консалтингових послуг у сфері вищої освіти»;

Хаустова Євгенія Борисівна з доповіддю на тему: «Управління вищими навчальними закладами: розв’язання проблем непрозорості в контексті забезпечення їх економічної безпеки»;

Ніколаєва Наталія Анатоліївна з доповіддю: «Вища освіта України: сьогодення, проблеми, перспективи».

Під час обговорення доповідей учасники конференції відзначили актуальність проведення ефективної соціально-економічної політики держави у сфері вищої освіти, зокрема, щодо забезпечення та подальшого підвищення її якості та доступу до неї всіх верств населення. Було розглянуто стан, проаналізовано основні проблеми та визначено сучасні тенденції розвитку вищої освіти в України; питання правового регулювання соціально-економічної політики держави щодо забезпечення доступу до якісної вищої освіти в рамках соціальної підтримки учасників АТО.

Результати наукових досліджень, представлені в матеріалах учасників Конференції, можуть бути використані Міністерством освіти і науки України, центральними органами виконавчої влади, регіонального управління, місцевого самоврядування та керівниками вищих навчальних закладів для розроблення соціально-економічної стратегії і тактики, обґрунтування комплексу заходів щодо забезпечення інноваційного розвитку вищої школи та підготовки наукових і практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності її функціонування на етапі становлення сучасної моделі вищої освіти в Україні та її інтеграції у світовий освітній простір.

До конференції був виданий спеціальний випуск №5 (101) наукового фахового журналу «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну».

У цілому VІ Міжнародна науково-практична конференція «Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти» пройшла на високому науковому та організаційному рівні, була достатньо інформативною та корисною, що неодноразово відзначалось у виступах учасників та гостей конференції. За результатами роботи прийнято Рекомендації VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти».

11.10.2016