КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Спеціалізована вчена рада Д 26.102.02

Голова спеціалізованої вченої ради – д.т.н., професор Панасюк Ігор Васильович (КНУТД, директор навчально-наукового інституту інженерії та інформаційних технологій, тел. 256-84-87, 256-84-89).

Заступник голови ради – д.т.н., професор Бурмістенков Олександр Петрович (КНУТД, професор кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки, тел. 256-29-03).

Секретар – к.т.н., доцент Кошель Ганна Володимирівна (КНУТД, доцент кафедри прикладної механіки та машин, тел. 256-21-68).

Члени ради

Термін повноважень ради: 31.12.2019 р. – 01.10.2021 р.

Атестація за спеціальністю:

05.05.10 – Машини легкої промисловості.

Дисертаційні роботи

з/п
ПІБ здобувача, місце роботи, посада Тема дисертації Науковий керівник (консультант), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада Вид дисертації, спеціальність Дата, час і місце проведення захисту Відомості про офіційних опонентів
1 СТАЦЕНКО Володимир Володимирович,
Київський національний університет технологій та дизайну, здобувач кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки

Наукові основи проектування комплексів безперервного приготування композицій з сипких матеріалів у легкій промисловості

текст дисертації

текст автореферату

Бурмістенков Олександр Петрович, доктор технічних наук, професор, Київський національний університет технологій та дизайну, професор кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки докторська, 05.05.10 – машини легкої промисловості 01 жовтня 2020 р.
о 10.00 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.02 в Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою:
01011, м. Київ, вул. Немировича–Данченка, 2,
корпус 1, поверх 1, конференц-зал, ауд. 1-0114.

доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
Щербань Юрій Юрійович,
ДВНЗ "Київський коледж легкої промисловості", заступник директора з навчально-методичної роботи

текст відгуку

доктор технічних наук, професор
Пєтухов Аркадій Дем'янович,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,
професор кафедри хімічної технології композиційних матеріалів

текст відгуку

доктор технічних наук, професор
Малишев Віктор Володимирович,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
директор Інженерно-технологічного інституту

текст відгуку

2 МАКАТЬОРА
Дмитро Анатолійович, Київський національний університет технологій та дизайну, здобувач кафедри прикладної механіки та машин

Параметричний синтез робочих органів машини поздовжнього різання взуттєвих матеріалів

текст дисертації

текст автореферату

Панасюк Ігор Васильович, доктор технічних наук, професор, Київський національний університет технологій та дизайну, директор Навчально-наукового інституту інженерії та інформаційних технологій кандидатська, 05.05.10 – машини легкої промисловості 17 листопада 2020 р.
о 10.00 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.02 в Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою:
01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, 1 корпус, 3-й поверх, зал засідань

доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
Щербань Юрій Юрійович,
Київський фаховий коледж прикладних наук,
заступник директора з навчально-методичної роботи

текст відгуку

кандидат технічних наук, професор
Кармаліта Анатолій Костянтинович,
Хмельницький національний університет,
професор кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем

текст відгуку

3 ВОЛЯНИК Олексій Юрійович, Київський національний університет технологій та дизайну, асистент кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки

Вдосконалення відцентрових пристроїв для оброблення виробів легкої промисловості

текст дисертації

текст автореферату

Петко Ігор Валентинович,
доктор технічних наук, професор, Київський національний університет технологій та дизайну, професор кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки
кандидатська, 05.05.10 – машини легкої промисловості

28 квітня 2021 р.
о 10.00 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.02 в Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою:
01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, 1 корпус

1. доктор технічних наук, професор,

Синюк Олег Миколайович,

Хмельницький національний університет,

проректор з наукової роботи Хмельницького національного університету

текст відгуку

2. кандидат технічних наук,

Залюбовський Марк Геннадійович,

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,

доцент кафедри автомобільного транспорту та соціальної безпеки

текст відгуку