КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Спеціалізована вчена рада Д 26.102.02

Голова спеціалізованої вченої ради – д.т.н., професор Панасюк Ігор Васильович (КНУТД, завідувач кафедри техногенної безпеки та тепломасообмінних процесів, тел. 256-29-82).

Заступник голови ради – д.т.н., професор Чабан Віталій Васильович (КНУТД, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків, тел. 280-16-03).

Секретар – к.т.н., доцент Кошель Ганна Володимирівна (КНУТД, кафедра прикладної механіки та машин, тел. 256-21-68).

Члени ради

Термін повноважень ради: 10.05.2017 р. – 31.12.2019 р.

Атестація за спеціальністю:

05.05.10 – Машини легкої промисловості.

Дисертаційні роботи

з/п
ПІБ здобувача, місце роботи, посада Тема дисертації Науковий керівник (консультант), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада Вид дисертації, спеціальність Дата, час і місце проведення захисту Відомості про офіційних опонентів
1 РУБАНКА Микола Миколайович, Київський національний університет технологій та дизайну, старший викладач кафедри прикладної механіки та машин

Удосконалення роторних дробарок для переробки відходів легкої промисловості

текст дисертації

текст автореферату

Місяць Володимир Петрович, доктор технічних наук, професор, Київський національний університет технологій та дизайну, професор кафедри прикладної механіки та машин кандидатська, 05.05.10 – машини легкої промисловості 15 вересня 2016 р.
о 10.00 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.02 в Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою:
01011, м. Київ, вул. Немировича–Данченка, 2,
корпус 1, 3-й поверх, зал засідань

доктор технічних наук, професор
Пєтухов Аркадій Дем’янович,
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, професор кафедри хімічної технології композиційних матеріалів

текст відгуку

кандидат технічних наук, професор
Кармаліта Анатолій Костянтинович,
Хмельницький національний університет,
професор кафедри машин та апаратів

текст відгуку

2 ПОПОВІЧЕНКО
Сергій Анатолійович, Київський національний університет технологій та дизайну, асистент кафедри прикладної механіки та машин

Розробка магазинного завантажувального пристрою взуттєвих машин

текст дисертації

текст автореферату

Орловський Броніслав Вікентійович,
доктор технічних наук, професор, Київський національний університет технологій та дизайну, професор кафедри прикладної механіки та машин
кандидатська, 05.05.10 – машини легкої промисловості 02 березня 2017 р.
о 10.00 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.02 в Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою:
01011, м. Київ, вул. Немировича–Данченка, 2,
корпус 1, 3-й поверх, зал засідань

доктор технічних наук, професор
Гавва Олександр Миколайович,
Національний університет харчових технологій, завідувач кафедри машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

текст відгуку

кандидат технічних наук, доцент
Поліщук Олег Степанович,
Хмельницький національний університет,
завідувач кафедри машин та апаратів

текст відгуку

3 ЗАЛЮБОВСЬКИЙ
Марк Геннадійович, Київський національний університет технологій та дизайну, аспірант кафедри техногенної безпеки та тепломасообмінних процесів

Вдосконалення машин зі складним рухом робочих ємкостей для обробки деталей легкої промисловості

текст дисертації

текст автореферату

Панасюк Ігор Васильович, доктор технічних наук, професор, Київський національний університет технологій та дизайну, завідувач кафедри техногенної безпеки та тепломасообмінних процесів кандидатська, 05.05.10 – машини легкої промисловості 28 листопада 2017 р.
о 10.00 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.02 в Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою:
01011, м. Київ, вул. Немировича–Данченка, 2,
корпус 1, 3-й поверх, зал засідань

доктор технічних наук, професор
Щербань Юрій Юрійович,
ДВНЗ "Київський коледж легкої промисловості", завідувач кафедри технології легкої промисловості

текст відгуку

кандидат технічних наук, професор
Кармаліта Анатолій Костянтинович,
Хмельницький національний університет,
професор кафедри машин та апаратів

текст відгуку

4 СИНЮК Олег Миколайович, Хмельницький національний університет, доцент кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем

Наукові основи проектування обладнання для переробки полімерних відходів у вироби легкої промисловості

текст дисертації

текст автореферату

Скиба Микола Єгорович, доктор технічних наук, професор, Хмельницький національний університет, ректор Хмельницького національного університету докторська, 05.05.10 – машини легкої промисловості 31 травня 2018 р.
о 09.00 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.02 в Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою:
01011, м. Київ, вул. Немировича–Данченка, 2,
корпус 1, поверх 1, конференц-зал, ауд. 1-0114.

доктор технічних наук, професор
Щербань Юрій Юрійович, ДВНЗ «Київський коледж легкої промисловості»,
завідувач кафедри технології легкої промисловості

текст відгуку

доктор технічних наук, професор
Пєтухов Аркадій Дем'янович,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
професор кафедри хімічної технології композиційних матеріалів

текст відгуку

доктор технічних наук, професор
Стухляк Петро Данилович, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя,
професор кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій

текст відгуку