КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN
Спеціалізована вчена рада Д 26.102.02

Голова спеціалізованої вченої ради – д.т.н., професор Панасюк Ігор Васильович (КНУТД, директор навчально-наукового інституту інженерії та інформаційних технологій, тел. 288-51-32).

Заступник голови ради – д.т.н., доцент Стаценко Володимир Володимирович (КНУТД, проректор, тел. 280-16-03).

Секретар – к.т.н., доц. Дворжак Володимир Миколайович (КНУТД, доцент кафедри прикладної механіки та машин тел. 280-53-42).

Члени ради

Термін повноважень ради: 07.04.2022 р.- 07.04.2025 р.

Атестація за спеціальністю:

05.05.10 – Машини легкої промисловості.

Дисертаційні роботи

з/п
ПІБ здобувача, місце роботи, посада Тема дисертації Науковий керівник (консультант), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада Вид дисертації, спеціальність Дата, час і місце проведення захисту Відомості про офіційних опонентів
1 ЗАЛЮБОВСЬКИЙ Марк Геннадійович,
Київський національний університет технологій та дизайну, здобувач кафедри механічної інженерії

Розвиток наукових основ синтезу механізмів машин для фінішної обробки фурнітури виробів легкої промисловості

текст дисертації

текст автореферату/реферату

висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів докторської дисертації

облікова картка дисертації

Панасюк Ігор Васильович, доктор технічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту інженерії та інформаційних технологій Київського національного університету технологій та дизайну  докторська, 05.05.10 – машини легкої промисловості

22 червня 2023 р.
о 10:00 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.02 в Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою:
01011, м. Київ, вул. Мала Шияновська, 2,
корпус 1, поверх 1, актова зала, ауд. 1-0130.

Трансляція захисту дисертації здійснюватиметься на платформі Youtube, посилання на трансляцію

доктор технічних наук, професор, Щербань Юрій Юрійович,
заступник директора з академічних питань та інформатизації, Київського фахового коледжу прикладних наук,
(м. Київ)

текст відгуку

доктор технічних наук, професор
Чорний Олексій Петрович,
директор навчально-наукового інституту електричної інженерії та інформаційних технологій Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського,
(м. Кременчук)

текст відгуку

доктор технічних наук, професор
Якимчук Микола Володимирович,
завідувач кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування Національного університету харчових технологій,
(м. Київ)

текст відгуку