КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Спеціалізована вчена рада Д 26.102.03

Голова спеціалізованої вченої ради – д.т.н., професор Злотенко Борис Миколайович (КНУТД, завідувач кафедри електромеханічних систем, тел. 256-29-40).

Секретар – д.т.н., професор Плаван Вікторія Петрівна (КНУТД, завідувач кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон, тел. 256-84-75).

Спеціалізована вчена рада Д 26.102.03 затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019.

Члени ради 

Термін повноважень ради: 28.12.2019 - 01.10.2021.

Атестація за спеціальностями:

05.18.18 – Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра;

Дисертаційні роботи

з/п
ПІБ здобувача, місце роботи, посада Тема дисертації Науковий керівник (консультант), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада Вид дисертації, спеціальність Дата, час і місце проведення захисту Відомості про офіційних опонентів
1 ЧУПРИНКА Наталія Вікторівна

«Розробка методу автоматизованого проектування жіночих сумок»

текст дисертації

текст автореферату

доктор технічних наук, професор Гаркавенко Світлана Степанівна, Київський національний університет технологій та дизайну, завідувач кафедри технології та конструювання виробів із шкіри кандидатська, 05.18.18 – технологія взуття, шкіряних виробів і хутра 2 червня 2016 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 Київського національного університету технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, 1 корпус, 3-й поверх, зал засідань

доктор технічних наук, професор Ліщук Віктор Іванович, генеральний директор АТ «Чинбар»;

текст відгуку

кандидат технічних наук, доцент Баклан Ігор Всеволодович, Національний технічний університет України «КПІ», доцент кафедри автоматизованих систем обробки інформації і управління

текст відгуку

2 СКІДАН
Олена
Валентинівна

«Удосконалення процесу проектування верху взуття для школярів на основі модульної трансформації»

текст дисертації

текст автореферату

доктор технічних наук, професор
Коновал
Віктор Павлович,
Київський національний університет технологій та дизайну, професор кафедри конструювання і технології виробів із шкіри
кандидатська, 05.18.18 – технологія взуття, шкіряних виробів і хутра 7 вересня 2017 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 Київського національного університету технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України за адресою: 01011,
м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, 1 корпус, 3-й поверх, зал засідань

доктор технічних наук, професор Ліщук Віктор Іванович, генеральний директор АТ «Чинбар»;

текст відгуку

кандидат технічних наук, доцент Сангінова Ольга Вікторівна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доцент кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів

текст відгуку

3 ПРУДНІКОВА Наталія Дмитрівна

«Розробка масажних устілок та взуття
з використанням кісточок плодових рослин»

текст дисертації

текст автореферату

кандидат технічних наук, доцент
Первая Наталія Володимирівна,
Київський національний університет
технологій та дизайну,
доцент кафедри конструювання та
технології виробів із шкіри
кандидатська, 05.18.18 – технологія взуття, шкіряних виробів і хутра 27 грудня 2017 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 Київського національного університету технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України за адресою: 01011,
м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, 1 корпус, 3-й поверх, зал засідань

доктор технічних наук, професор Ліщук Віктор Іванович, генеральний директор АТ «Чинбар»;

текст відгуку

кандидат технічних наук, доцент Лобанова Галина Євгенівна, Хмельницький національний університет,
доцент кафедри технології та конструювання виробів із шкіри

текст відгуку

4 КУЛІК
Тетяна Ігорівна

«Розвиток наукових основ технології виготовлення деталей взуття складної форми із полімерних матеріалів»

текст дисертації

текст автореферату

Злотенко Борис Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електромеханічних систем (Київський національний університет технологій та дизайну) докторська, 05.18.18 – технологія взуття, шкіряних виробів і хутра 31 травня 2018 р. о 13.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 Київського національного університету технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України за адресою: 01011,
м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, 1 корпус, 3-й поверх, зал засідань

Скиба Микола Єгорович, доктор технічних наук, професор, ректор (Хмельницький національний університет)

текст відгуку

Козарь Оксана Петрівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри легкої промисловості і професійної освіти (Мукачівський державний університет)

текст відгуку

Мережко Ніна Василівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри товарознавства та митної справи (Київський національний торговельно-економічний університет)

текст відгуку

5 НІКОНОВА
Анна Віталіївна

«Розробка ресуросоощадної технології
виробництва одягових шкір»

текст дисертації

текст автореферату

Доктор технічних наук, професор
Андреєва Ольга Адіславівна,
Київський національний університет технологій та дизайну, професор кафедри біотехнології, шкіри та хутра

кандидатська, 05.18.18 – технологія взуття, шкіряних виробів і хутра 31 травня 2018 р. о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 Київського національного університету технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України за адресою: 01011,
м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, 1 корпус, 3-й поверх, зал засідань

Козарь Оксана Петрівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри легкої промисловості і професійної освіти (Мукачівський державний університет)

текст відгуку

Мережко Ніна Василівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри товарознавства та митної справи (Київський національний торговельно-економічний університет)

текст відгуку

6 ЗЕЛІНСЬКИЙ Григорій Юрійович

«Удосконалення технології раціонального використання листових матеріалів при розкрої на деталі низу взуття»

текст дисертації

текст автореферату

Доктор технічних наук, професор Чупринка Віктор Іванович, Київський національний університет технологій та дизайну, професор кафедри комп’ютерних наук та технологій

кандидатська, 05.18.18 – технологія взуття, шкіряних виробів і хутра 21 березня 2019 р. о 10.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 Київського національного університету технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, 1 корпус, 1-й поверх, зал засідань

Козарь Оксана Петрівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри легкої промисловості і професійної освіти (Мукачівський державний університет).

текст відгуку

Щуцька Ганна Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент, директор Державного вищого навчального закладу «Київський коледж легкої промисловості» (Міністерство освіти і науки України).

текст відгуку

7 ПЕРВАЯ Наталія Володимирівна

«Розвиток наукових основ технології виробництва натуральних шкір для взуття людей похилого віку»

текст дисертації

текст автореферату

доктор технічних наук, професор
Андреєва Ольга Адіславівна,
Київський національний університет технологій
та дизайну, професор кафедри біотехнології, шкіри
та хутра

докторська, 05.18.18 – технологія взуття, шкіряних виробів і хутра

7 жовтня  2020 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 Київського національного університету технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, 1 корпус, 3-й поверх, зал засідань

доктор технічних наук, професор Ліщук Віктор  Іванович, генеральний директор ПрАТ «Чинбар»;

текст відгуку

доктор технічних наук, доцент
Щуцька Ганна Володимирівна,
директорка Державного вищого навчального закладу «Київський фаховий
коледж прикладних наук»

текст відгуку

доктор технічних наук, доцент Поліщук Олег Степанович,
завідувач кафедри машин і апаратів, електромеханічних та
енергетичних систем Хмельницького національного університету

текст відгуку

8

Марухленко Марія Олександрівна

Науковий співробітник навчально-наукової лабораторії «Перспективні біоматеріали та технології» Київського національного університету технологій та дизайну

«Розроблення технології хромощадного дублення шкір з використанням модифікованого монтморилоніту»

текст дисертації

текст автореферату

Доктор технічних наук, професор Мокроусова Олена Романівна, завідувач кафедри біотехнології, шкіри та хутра Київського національного університету технологій та дизайну Кандидатська, 05.18.18 – технологія взуття, шкіряних виробів і хутра 13 травня 2021 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 Київського національного університету технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, 1 корпус, 3-й поверх, конференц-зал

доктор технічних наук, професор Козарь Оксана Петрівна, завідувач кафедри легкої промисловості і професійної освіти Мукачівського державного університету

текст відгуку 

доктор технічних наук, професор Сакалова Галина Володимирівна, професор кафедри хімії та методики навчання хімії Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського

текст відгуку

9

Борщевська Наталя Миколаївна 

асистент кафедри конструювання та технології виробів із шкіри Київського національного університету технологій та дизайну

«Удосконалення технології виготовлення виробів із шкіри із застосуванням лазерного устаткування»

текст дисертації

текст автореферату

Доктор технічних наук, доцент Первая Наталія Володимирівна, професор кафедри конструювання та технології виробів із шкіри Київського національного університету технологій та дизайну Кандидатська, 05.18.18 – технологія взуття, шкіряних виробів і хутра 14 травня 2021 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 Київського національного університету технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, 1 корпус, 3-й поверх, конференц-зал

доктор технічних наук, доцент Щуцька Ганна Володимирівна, директорка Київського фахового коледжу прикладних наук

текст відгуку

кандидат технічних наук, доцент Лобанова Галина Євгенівна, доцент кафедри технології та конструювання виробів із шкіри Хмельницького національного університету

текст відгуку

10

Липський Тимофій Миколайович

навчальний майстер кафедри конструювання та технології виробів зі шкіри Київського національного  університету технологій та дизайну

«Удосконалення технології виготовлення взуття за індивідуальним замовленням»

текст дисертації

текст автореферату

Доктор технічних наук, доцент Первая Наталія Володимирівна, професор кафедри конструювання та технології виробів із шкіри Київського національного університету технологій та дизайну Кандидатська, 05.18.18 – технологія взуття, шкіряних виробів і хутра 14 травня 2021 р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 Київського національного університету технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, 1 корпус, 3-й поверх, конференц-зал

доктор технічних наук, професор Козарь Оксана Петрівна, завідувач кафедри легкої промисловості і професійної освіти Мукачівського державного університету

текст відгуку

кандидат технічних наук, доцент Михайловська Оксана Анатоліївна, завідувач кафедри технологій та конструювання виробів зі шкіри Хмельницького національного університету

текст відгуку