КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN
Спеціалізована вчена рада Д 26.102.03

Голова спеціалізованої вченої ради – д.т.н., доцент Первая Наталія Володимирівна (КНУТД, учений секретар, тел. 256-29-00)

Заступник голови ради – д.т.н., професор Панасюк Ігор Васильович (КНУТД, директор інституту, тел. 256-84-89).

Секретар – к.т.н. Борщевська Наталя Миколаївна (КНУТД доцент кафедри, тел. 256-29-00).

Члени ради 

Термін повноважень ради: до 05.06.2025 р. (Наказ МОНУ №530 від 06.06.2022)

Атестація за спеціальностями:

05.18.18 – Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра

Дисертаційні роботи

з/п
ПІБ здобувача, місце роботи, посада Тема дисертації Науковий керівник (консультант), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада Вид дисертації, спеціальність Дата, час і місце проведення захисту Відомості про офіційних опонентів
1