КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN
Спеціалізована вчена рада Д 26.102.04

Голова спеціалізованої вченої ради – д.т.н., професор Савченко Богдан Михайлович (Київський національний університет технологій та дизайну, професор кафедри прикладної екології, технології полімерів і хімічних волокон, тел.: +38044-256-21-57)

Заступник голови ради – д.т.н., професор Плаван Вікторія Петрівна, (Київський національний університет технологій та дизайну, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,  завідувач кафедри прикладної екології, технології полімерів і хімічних волокон, тел.: +38044-280-84-75)

Вчений секретар – д.т.н., доцент Іщенко Олена Володимирівна (Київський національний університет технологій та дизайну, доцент кафедри прикладної екології, технології полімерів і хімічних волокон, тел.: +38044-256-21-57)

Члени ради

Термін повноважень ради: 07.04.2022 р.- 07.04.2025 р. (Наказ МОНУ № 330 від 06.06.2022 р.)

Атестація за спеціальністю:

05.17.06 – Технологія полімерних і композиційних матеріалів

Дисертаційні роботи

з/п
ПІБ здобувача, місце роботи, посада Тема дисертації Науковий керівник (консультант), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада Вид дисертації, спеціальність Дата, час і місце проведення захисту Відомості про офіційних опонентів
1