КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Спеціалізована вчена рада Д 26.102.04

Голова спеціалізованої вченої ради – д.т.н., професор Савченко Богдан Михайлович (професор кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон, Київський національний університет технологій та дизайну, спеціальність 05.17.06, тел. 256-29-46)

Секретар – к.т.н., доцент Ляшок Ірина Олександрівна (доцент кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон, Київський національний університет технологій та дизайну, спеціальність 05.17.15, тел. 256-29-46)

Члени ради

Термін повноважень ради: 04.04.2018 - 01.10.2021

Атестація за спеціальностями:

05.17.06 – Технологія полімерних та композиційних матеріалів;
05.17.15 – Технологія хімічних волокон.

Дисертаційні роботи

з/п
ПІБ здобувача, місце роботи, посада Тема дисертації Науковий керівник (консультант), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада Вид дисертації, спеціальність Дата, час і місце проведення захисту Відомості про офіційних опонентів
1 СЕНИК Ілона Володимирівна,
КНУТД, науковий співробітник

Розробка технології одержання композитних матеріалів для захисту обладнання від електромагнітного випромінювання

текст дисертації

текст автореферату

Доктор хімічних наук, професор
Барсуков В’ячеслав Зіновійович, завідувач кафедри електрохімічної енергетики та хімії,
Київський національний університет технологій та дизайну

Кандидатська,
05.17.06 – технологія полімерних і композиційних матеріалів

29 листопада 2016 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.04 Київського національного університету технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, 1 корпус, 3-й поверх, 1-0301

доктор технічних наук, професор, Білошенко Віктор Олександрович, в.о. директора (Донецький фізико-технічний інститут ім. О. О. Галкіна НАН України)

текст відгуку

доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, Мацуй Людмила Юріївна, завідувач лабораторії «Фізичне матеріалознавство твердого тіла» (Київський національний університет ім. Т. Шевченка)

текст відгуку

2 КУРИПТЯ Ярослав Анатолійович,
КНУТД, науковий співробітник

Розробка технології одержання електропровідних термопластичних полімерних гібридних композитів

текст дисертації

текст автореферату

Доктор технічних наук, доцент
Савченко Богдан Михайлович, професор кафедри прикладної екології, технології полімерів і хімічних волокон,
Київський національний університет технологій та дизайну

Кандидатська,
05.17.06 – технологія полімерних і композиційних матеріалів

26 січня 2017 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.04 Київського національного університету технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, 1 корпус, 3-й поверх, конференц-зал

доктор технічних наук, професор
Левицький Володимир Євстахович,
Національний університет «Львівська політехніка»,
професор кафедри хімічної технології переробки пластмас

текст відгуку

доктор фізико-математичних наук, професор
Мамуня Євген Петрович,
Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України,
провідний науковий співробітник відділу полімерних композитів

текст відгуку

3 СЛЄПЦОВА Інна Леонідівна, КНУТД, науковий співробітник

«Розробка технологій керованої деполімеризації відходів полімерних пакувальних матеріалів»

текст дисертації

текст автореферату

Доктор технічних наук, доцент Савченко Богдан Михайлович, професор кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон Київського національного університету технологій та дизайну

Кандидатська, 05.17.06 – технологія полімерних і композиційних матеріалів

11 травня 2017 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.04 Київського національного університету технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, 1 корпус, 3-й поверх, конференц-зал

доктор технічних наук, професор Левицький Володимир Євстахович, професор кафедри хімічної технології переробки пластмас (Національний університет «Львівська політехніка»)

текст відгуку

кандидат технічних наук, доцент Сокольський Олександр Леонідович доцент кафедри хімічного, полімерного та силікатного машинобудування (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»)

текст відгуку

4 СЛЄПЦОВ Олександр
Олегович, КНУТД, науковий співробітник

«Розробка технології отримання поліолефінів, функціоналізованих малеїновим ангідридом та їх застосування»

текст дисертації

текст автореферату

Доктор технічних наук, доцент Савченко Богдан Михайлович, професор кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон Київського національного університету технологій та дизайну

Кандидатська, 05.17.06 – технологія полімерних і композиційних матеріалів

11 травня 2017 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.04 Київського національного університету технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, 1 корпус, 3-й поверх, конференц-зал

доктор технічних наук, професор Скорохода Володимир Йосипович, професор кафедри хімічної технології переробки пластмас (Національний університет «Львівська політехніка»)

текст відгуку

доктор фізико-математичних наук, професор Мамуня Євген Петрович, провідний науковий співробітник відділу полімерних композитів (Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України)

текст відгуку

5 ЧЕРНИШ Оксана Василівна, КНУТД, аспірант

Технологія одержання композиційних матеріалів на основі водорозчинних зв’язуючих для електрохімічних конденсаторів

текст дисертації

текст автореферату

Доктор хімічних наук, професор
Барсуков В’ячеслав Зіновійович, завідувач кафедри електрохімічної енергетики та хімії,
Київський національний університет технологій та дизайну

Кандидатська,
05.17.06 – технологія полімерних і композиційних матеріалів

27 червня 2017 р. о 09.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.04 Київського національного університету технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, 1 корпус, 2-й поверх, 1-0231

доктор технічних наук, професор Скорохода Володимир Йосипович, професор кафедри хімічної технології переробки пластмас (Національний університет «Львівська політехніка»)

текст відгуку

кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник, Стрижакова Наталя Григорівна, провідний науковий співробітник (Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України)

текст відгуку

6 ДРІЖД Варвара Леонідівна, ІнФОВ НАН України, аспірант

Розроблення вогнезахисних полімерних покриттів з використанням наноглин для поліпшення експлуатаційних властивостей

текст дисертації

текст автореферату

Кандидат хімічних наук, с.н.с. Вахітова Любов Миколаївна, провідний науковий співробітник відділу дослідження нуклеофільних реакцій, Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України

Кандидатська,
05.17.06 – технологія полімерних і композиційних матеріалів

27 червня 2017 р. о 12.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.04 Київського національного університету технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, 1 корпус, 2-й поверх, 1-0231

доктор технічних наук, професор, Левицький Володимир Євстахович, професор кафедри хімічної технології переробки пластмас (Інститут хімії та хімічних технологій Національного університету «Львівська політехніка»)

текст відгуку

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Новак Сергій Вікторович провідний науковий співробітник науково-випробувального центру (Український науково-дослідний Інститут цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій)

текст відгуку

7

БУДАШ Юрій Олександрович КНУТД, докторант

Наукові основи технологій полімерних композиційних і волокнистих матеріалів з прогнозованою структурною гетерогенністю

текст дисертації

текст автореферату

Доктор технічних наук, професор Плаван Вікторія Петрівна, завідувач кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон, Київський національний університет технологій та дизайну

Докторська,
Спеціальність 05.17.15 - технологія хімічних волокон;

05.17.06 -технологія полімерних і композиційних матеріалів

5 жовтня 2017 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.04 Київського національного університету технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, конференц-зал КНУТД (1 корпус, 3 поверх)

доктор технічних наук, професор Ступа Володимир Іванович, професор Чернігівського інституту імені Героїв Крут, Міжрегіональна академія управління персоналом (м. Чернігів)

текст відгуку

доктор технічних наук, професор Ващенко Юрій Миколайович, завідувач  кафедри хімії та технології переробки еластомерів, Український державний хіміко-технологічний  університет (м. Дніпро)

текст відгуку

доктор фізико-математичних наук, професор Мамуня Євген Петрович, провідний науковий співробітник відділу полімерних композитів, Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України (м. Київ)

текст відгуку

8

САЙТАРЛИ Світлана Вікторівна, старший викладач кафедри органічних і фармацевтичних технологій Одеського національного політехнічного університету

«Розробка наповнених полімерних композицій з поліпшеними властивостями на основі поліпропілену і олігобутадієнів»

текст дисертації

текст автореферату

Доктор технічних наук, професор Плаван Вікторія Петрівна, завідувач кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон Київського національного університету технологій та дизайну

Кандидатська, 05.17.06 – технологія полімерних і композиційних матеріалів

2 липня 2019 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.04 Київського національного університету технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2,
1 корпус, 1-й поверх, конференц-зал

доктор технічних наук, професор Левицький Володимир Євстахович, професор кафедри хімічної технології переробки пластмас, Національний університет «Львівська політехніка», (м. Львів)

текст відгуку

доктор технічних наук, професор Ващенко Юрій Миколайович, завідувач кафедри хімії та технології переробки еластомерів, ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет (м. Дніпро)

текст відгуку

9

ЧУЛЄЄВА Олена Володимирівна 
здобувач кафедри прикладної екології, технології полімерів і хімічних волокон

«Синтез технологій одержання пожежобезпечних композицій на основі поліолефінів для кабельної продукції»

текст дисертації

текст автореферату

Доктор технічних наук, професор Плаван Вікторія Петрівна, завідувач кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон Київського національного університету технологій та дизайну

Докторська, 05.17.06 – технологія полімерних і композиційних матеріалів

29 квітня 2021 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.04 Київського національного університету технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2,
1 корпус, 3-й поверх, конференц-зал

доктор технічних наук, професор

Білошенко Віктор Олександрович

директор Донецького фізико-технічного інституту ім. О. О. Галкіна НАН України, м. Київ

текст відгуку

доктор технічних наук, професор

Черваков Олег Вікторович

завідувач кафедри «Технологій природних і синтетичних полімерів, жирів та харчової продукції» ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпро

текст відгуку

доктор технічних наук, старший науковий співробітник

Жартовський Сергій Володимирович

головний науковий співробітник науково-випробувального центру Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту ДСНС України

текст відгуку

10

БЕССАРАБОВ Володимир Іванович 
доцент кафедри фармації Київського національного університету технологій та дизайну

«Технології комплексного використання полімерних композиційних матеріалів у виробництві геріатричних лікарських засобів»

текст дисертації

текст автореферату

Доктор технічних наук, професор Плаван Вікторія Петрівна, завідувач кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон Київського національного університету технологій та дизайну

Докторська, 05.17.06 – технологія полімерних і композиційних матеріалів

12 травня 2021 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.04 Київського національного університету технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2,
1 корпус, 3-й поверх, конференц-зал

доктор технічних наук, професор
Скорохода Володимир Йосипович,
відмінник освіти України, директор Інституту хімії та хімічних технологій Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

текст відгуку

доктор хімічних наук, професор
Рябов Сергій Володимирович, завідувач відділу модифікації полімерів Інституту хімії високомолекулярних сполук Національної академії наук України, м. Київ

текст відгуку

доктор біологічних наук, професор
Кравченко Ірина Анатоліївна,
завідувачка кафедрою органічних і фармацевтичних технологій Одеського національного політехнічного університету, м. Одеса

текст відгуку

11

ХОМЕНКО Володимир Григорович
доцент кафедри електрохімічної енергетики та хімії, Київський національний університет технологій та дизайну

«Наукові основи технологій створення полімерних наноструктурованих композиційних матеріалів з рекордними електроактивними та бар’єрними властивостями»

текст дисертації

текст автореферату

Доктор хімічних наук, професор
Барсуков В’ячеслав Зіновійович, завідувач кафедри електрохімічної енергетики та хімії Київського національного університету технологій та дизайну

Докторська, 05.17.06 – технологія полімерних і композиційних матеріалів

11 травня 2021 р. об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.04 Київського національного університету технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, 1 корпус, 3-й поверх, конференц-зал

доктор технічних наук, професор

Пащенко Євген Олександрович, завідувач відділу «Технології формування структурованих інструментальних композитів» Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля Національної академії наук України, м. Київ

текст відгуку 

доктор хімічних наук, професор

Пуд Олександр Аркадійович,
завідувач відділу хімії функціональних матеріалів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук України, м. Київ

текст відгуку 

доктор технічних наук, професор

Бурбан Анатолій Флавіанович,
завідувач кафедри хімії Національного Університету «Києво-Могилянська академія», м. Київ

текст відгуку

12

СОВА Надія Володимирівна

докторант кафедри прикладної екології, технології полімерів і хімічних волокон

«Наукові основи технологій структурно-модифікованих полімерних матеріалів та  композитів мультифункціонального призначення»

текст дисертації

текст автореферату

Доктор технічних наук, доцент  Будаш Юрій Олександрович, професор кафедри прикладної екології, технології полімерів і хімічних волокон Київського національного університету технологій та дизайну

Докторська, 05.17.06 – технологія полімерних і композиційних матеріалів

28 вересня 2021 р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.04 Київського національного університету технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2,
1 корпус, 3-й поверх, конференц-зал

доктор технічних наук, професор Левицький Володимир Євстахович, професор кафедри хімічної технології переробки пластмас, Національний університет «Львівська політехніка» МОН України, м. Львів;

текст відгуку

 

доктор технічних наук, старший дослідник Юрженко Максим Володимирович, завідувач відділу «Зварювання пластмас», Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії наук України, м. Київ;

текст відгуку

 

доктор технічних наук, доцент, Добротвор Ігор Григорович, професор кафедри складних комп’ютерних систем, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль.

текст відгуку

13

ІЩЕНКО Олена Володимирівна

доцент кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон

«Технології функціональних матеріалів фармако-терапевтичного призначення на основі полісахаридів»

текст дисертації

текст автореферату

Доктор технічних наук, професор Плаван Вікторія Петрівна, завідувач кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон Київського національного університету технологій та дизайну

Докторська, 05.17.06 – технологія полімерних і композиційних матеріалів

29 вересня 2021 р. о

9.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.04 Київського національного університету технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2,
1 корпус, 3-й поверх, конференц-зал

доктор технічних наук, професор, Скорохода Володимир Йосипович, директор Інституту хімії та хімічних технологій Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

текст відгуку

доктор хімічних наук, професор Рябов Сергій Володимирович, завідувач відділу модифікації полімерів Інституту хімії високомолекулярних сполук, НАН України, м. Київ

текст відгуку

доктор технічних наук, професор Сарібєкова Діана Георгіївна, завідувач кафедри хімічних технологій, експертизи та безпеки харчової продукції Херсонського національного технічного університету, м. Херсон

текст відгуку

14

РЕСНИЦЬКИЙ Ілля Вячеславович

асистент кафедри промислової фармації

«Розробка технології полімерних композиційних матеріалів з контрольованим вивільненням антисептичних речовин»

текст дисертації

текст автореферату

кандидат технічних наук, доцент Іщенко Олена Володимирівна, доцент кафедри прикладної екології, технології полімерів та хімічних волокон Київського національного університету технологій та дизайну 

Кандидатська, 05.17.06 – технологія полімерних і композиційних матеріалів

28 вересня 2021 р. о
10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.04 Київського національного університету технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2,
1 корпус, 3-й поверх, конференц-зал

доктор технічних наук, професор Бурбан Анатолій Флавіанович, завідувач кафедри хімії Національного Університету «Києво-Могилянська академія», м. Київ

текст відгуку

кандидат технічних наук, доцент Березненко Наталія Михайлівна, провідний науковий співробітник 2-го Науково-дослідного відділу Науково-дослідної лабораторії криміналістичної та спеціальної техніки Державного науково-дослідного інституту МВС України, м. Київ

текст відгуку