КНУТД СЕРЕД ТОП-100 КРАЩИХ ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ШКІЛ СВІТУ
КНУТД

Київський національний університет технологій та дизайну
Спеціалізована вчена рада Д 26.102.05

Голова спеціалізованої вченої ради – д.е.н., професор Грищенко Іван Михайлович (ректор, Київський національний університет технологій та дизайну, спеціальність 08.00.03, тел. 256-84-23)

Заступник голови ради – д.е.н., професор Ольшанська Олександра Володимирівна, декан факультету економіки та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну, спеціальність 08.00.03,     тел. 256-21-51)

Секретар – д.е.н., професор Чубукова Ольга Юріївна (завідувач кафедри економічної кібернетики та маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну, спеціальність 08.00.03, тел. 256-84-82)

Члени ради

Термін повноважень ради: 13.03.2017 р. – 31.12.2019 р.

Атестація за спеціальностями:

08.00.03 – Економіка та управління національним господарством;
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дисертаційні роботи

з/п
ПІБ здобувача, місце роботи, посада Тема дисертації Науковий керівник (консультант), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада Вид дисертації, спеціальність Дата, час і місце проведення захисту Відомості про офіційних опонентів
1 Кононенко Ганна Ігорівна

Управління конкурентними перевагами підприємств швейної промисловості

текст дисертації

текст автореферату

доктор економічних наук, професор Тарасенко Ірина Олексіївна, завідувач кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Київського національного університету технологій та дизайну МОН України

кандидатська, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

6 березня 2018 р. об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.05 Київського національного університету технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України за адресою: 01103, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, 1 корпус, 1-й поверх, конференц-зала, ауд.1- 0114

доктор економічних наук, професор Драган Олена Іванівна, професор кафедри управління персоналом та економіки праці Національного університету харчових технологій МОН України;

текст відгуку

кандидат економічних наук, доцент Венгер Віталій Васильович, провідний науковий співробітник відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

текст відгуку

2 Афтанділянц Маргарита Володимирівна

Кластерна стратегія управління економічним розвитком

текст дисертації

текст автореферату

доктор економічних наук, професор Ольшанська Олександра Володимирівна, декан факультету економіки та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну МОН України

кандидатська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

26 червня 2018 р. об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.05 Київського національного університету технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України за адресою: 01103, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, 1 корпус, 1-й поверх, конференц-зала, ауд.1- 0114

доктор економічних наук, професор Гавкалова Наталія Леонідівна, завідувач кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки Харківського національного університету імені Семена Кузнеця МОН України;

текст відгуку

кандидат економічних наук, доцент Костинець Юлія Володимирівна, доцент кафедри маркетингу, економіки, управління та адміністрування ВНЗ «Національна академія управління»

текст відгуку