КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Спеціалізована вчена рада Д 26.102.05

Голова спеціалізованої вченої ради – д.е.н., професор Грищенко Іван Михайлович (ректор, Київський національний університет технологій та дизайну, спеціальність 08.00.03, тел. 256-84-23)

Заступник голови ради – д.е.н., професор Ольшанська Олександра Володимирівна, декан факультету економіки та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну, спеціальність 08.00.03, тел. 256-21-51)

Секретар – д.е.н., професор Мельник Альона Олексіївна (завідувач кафедри економіки та сфери обслуговування, Київський національний університет технологій та дизайну, спеціальність 08.00.04, тел. 256-29-05)

Члени ради

Термін повноважень ради: до 01.10.2021 р.

Атестація за спеціальностями:

08.00.03 – Економіка та управління національним господарством;
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дисертаційні роботи

з/п
ПІБ здобувача, місце роботи, посада Тема дисертації Науковий керівник (консультант), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада Вид дисертації, спеціальність Дата, час і місце проведення захисту Відомості про офіційних опонентів
1 Батрак Ольга Володимирівна

Фінансова діагностика в системі антикризового управління підприємств швейної промисловості

текст дисертації

текст автореферату

доктор економічних наук, професор Тарасенко Ірина Олексіївна, завідувач кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Київського національного університету технологій та дизайну МОН України

кандидатська, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

засідання спеціалізованої вченої ради Д26.102.05 відбудеться 29 квітня 2021 року о 10-00 та
о 12-00 годині у змішаному форматі, у режимі офлайн та онлайн з посиланням на платформу ZOOM

https://us02web.zoom.us/j/2759135106?pwd=Sm41cDdhenlvb3NRWk1xU0puekNEdz09

доктор економічних наук, професор Череп Алла Василівна, декан економічного факультету Запорізького національного університету;

текст відгуку

доктор економічних наук, професор Косова Тетяна Дмитрівна, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Національного авіаційного  університету      

текст відгуку

2 Кирилко Наталія Миколаївна

Організація виставкової діяльності в системі управління інноваційним розвитком підприємств легкої промисловості

текст дисертації

текст автореферату

доктор економічних наук, професор Касич Алла Олександрівна завідувач кафедри менеджменту та публічного адміністрування Київського національного університету технологій та дизайну МОН України

кандидатська, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

засідання спеціалізованої вченої ради Д26.102.05 відбудеться 29 квітня 2021 року о 10-00 та
о 12-00 годині у змішаному форматі, у режимі офлайн та онлайн з посиланням на платформу ZOOM

https://us02web.zoom.us/j/2759135106?pwd=Sm41cDdhenlvb3NRWk1xU0puekNEdz09

доктор економічних наук, професор П’ятницька Галина Тезіївна, професор кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету;

текст відгуку

кандидат економічних наук Шинкаренко Наталія Валентинівна, доцент кафедри маркетингу Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», м. Дніпро.

текст відгуку

3 Бєлялов Талят Енверович

Теоретико-методологічні засади розвитку підприємницького університету як центру інноваційних технологій

текст дисертації

текст автореферату

доктор економічних наук, професор, академік НАПН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений працівник освіти України Грищенко Іван Михайлович, ректор Київського національного університету технологій та дизайну МОН України

докторська, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

 засідання спеціалізованої вченої ради Д26.102.05 відбудеться 14 травня 2021 р.  о 10-00 годині у змішаному форматі, у режимі офлайн за адресою: 01103, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, КНУТД, 1 корпус, 1-й поверх, конференц-зала, ауд.1- 0114 та онлайн з посиланням на платформу ZOOM

https://us02web.zoom.us/j/2759135106?pwd=Sm41cDdhenlvb3NRWk1xU0puekNEdz09

доктор економічних наук, професор, Романовський Олександр Олексійович, ректор Українсько-американського університету „Конкордія”;

текст відгуку

доктор економічних наук, професор Рєпіна Інна Миколаївна, завідувач кафедри бізнес-економіки та підприємництва    ДВНЗ «Київський національний економіч-ний університет ім. Вадима Гетьмана»;

текст відгуку

доктор економічних наук, професор Гавкалова Наталія Леонідівна, завідувач кафедри публічного адміністрування та регіональної економіки Харківського націо-нального економічного університету ім. С. Кузнеця.

текст відгуку