КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN
Спеціалізована вчена рада Д 26.102.05
 

Голова спеціалізованої вченої ради – д.е.н., професор Грищенко Іван Михайлович, академік НАПН України, Заслужений працівник освіти України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (Київський національний університет технологій та дизайну, ректор, тел.: +38044-280-05-12)

Заступник голови ради – д.е.н., професор Ганущак-Єфіменко Людмила Михайлівна,  (Київський національний університет технологій та дизайну, проректор, тел.: +38044-280-76-32)

Вчений секретар – к.е.н., доцент Гончаренко Ірина Миколаївна (Київський національний університет технологій та дизайну, доцент кафедри підприємництва та бізнесу, тел.: +38044-256-21-39)

Члени ради

Термін повноважень ради: до 06.04.2025 р. (Наказ МОНУ №320 від 07.04.2022)

Атестація за спеціальностями:

08.00.03 – Економіка та управління національним господарством;
08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дисертаційні роботи

з/п
ПІБ здобувача, місце роботи, посада Тема дисертації Науковий керівник (консультант), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада Вид дисертації, спеціальність Дата, час і місце проведення захисту Відомості про офіційних опонентів
1 БЕБКО Світлана Вікторівна,
Київський національний університет технологій та дизайну, здобувач кафедри смарт-економіки

Механізм управління кооперацією закладів вищої освіти для розвитку глобальної конкурентоспроможності

Грищенко Іван Михайлович, доктор економічних наук, професор, академік НАПН України, Заслужений працівник освіти України, ректор Київського національного університету технологій та дизайну

докторська, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

08 листопада 2022 р.
об 11.00 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.05 в Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою:
01011, м. Київ, вул. Немировича–Данченка, 2,
корпус 1, поверх 3, зала засідань, ауд. 1-0322.

доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України
Маргасова Вікторія Геннадіївна,
проректор з наукової роботи Національного університету «Чернігівська політехніка»
(м. Чернігів)

доктор економічних наук, професор
Данько Юрій Іванович,
проректор з наукової роботи Сумського національного аграрного університету (м. Суми)

доктор економічних наук, професор
Вітковський Юрій Петрович,
професор кафедри глобальної економіки Державного біотехнологічного університету
(м. Харків).

2 ПУЗИРЬОВА Поліна Володимирівна,
Київський національний університет технологій та дизайну, здобувачка кафедри смарт-економіки

Формування та розвиток інноваційного потенціалу інтегрованих структур бізнесу

текст дисертації

текст автореферату/реферату

висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів докторської дисертації

облікова картка дисертації

докторська, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

07 лютого 2023 р.
об 11.00 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.05 в Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою:
01011, м. Київ, вул. Немировича–Данченка, 2,
корпус 1, поверх 3, зала засідань, ауд. 1-0322.

Трансляція захисту дисертації здійснюватиметься на платформі Youtube, посилання на трансляцію буде розміщено на сторінці

Відеозапис захисту

доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України
Забуранна Леся Валентинівна,
народний депутат України,

Верховна Рада України,

(м. Київ)

текст відгуку

доктор економічних наук, професор
Охріменко Ігор Віталійович,
ректор Київського кооперативного інституту бізнесу і права,

(м. Київ)

текст відгуку

доктор економічних наук, професор
Ложачевська Олена Михайлівна,
завідувач кафедри менеджменту Національного транспортного університету,

(м. Київ)

текст відгуку

3 БОНДАРЕНКО Світлана Михайлівна,
Київський національний університет технологій та дизайну, докторант кафедри управління та смарт-інновацій

Методологічні основи управління якістю бізнес-процесів на підприємствах легкої промисловості в  контексті реалізації цілей сталого розвитку

текст дисертації

текст автореферату/реферату

висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів докторської дисертації

облікова картка дисертації

Касич Алла Олександрівна, доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри управління та смарт-інновацій Київського національного університету технологій та дизайну

докторська, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

10 серпня 2023 р.
об 11.00 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.05 в Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою:
01011, м. Київ, вул. Мала Шияновська, 2,
корпус 1, поверх 3, зала засідань, ауд. 1-0322.

Трансляція захисту дисертації здійснюватиметься на платформі Youtube, посилання на трансляцію буде розміщено на сторінці

Відеозапис захисту

доктор економічних наук, професор,
Рєпіна Інна Миколаївна,
завідувачка кафедри бізнес-економіки та підприємництва Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана,

(м. Київ)

текст відгуку

доктор економічних наук, професор
Жигалкевич Жанна Михайлівна,
професорка кафедри промислового маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,

(м. Київ)

текст відгуку

доктор економічних наук, професор
Маслак Ольга Іванівна,
завідувачка кафедри економіки Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського,

(м. Кременчук)

текст відгуку