КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN
Спеціалізована вчена рада Д 26.102.06

Голова спеціалізованої вченої ради – д.т.н., професор Галавська Людмила Євгеніївна (КНУТД, професор кафедри технологій моди, тел. 256-29-38).

Заступник голови ради – д.т.н., доцент Гараніна Ольга Олександрівна (КНУТД, завідувач кафедри технологій моди, тел. 256-29-41).

Вчений секретар – к.т.н., доцент Арабулі Арсеній Торелевич (КНУТД, доцент кафедри технології та конструювання швейних виробів, тел. 256-29-62).

Члени ради

Термін повноважень ради: до 06.04.2025 р. (Наказ МОНУ №320 від 07.04.2022)

Атестація за спеціальністю:

05.18.19 – Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів

Дисертаційні роботи

з/п
ПІБ здобувача, місце роботи, посада Тема дисертації Науковий керівник (консультант), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада Вид дисертації, спеціальність Дата, час і місце проведення захисту Відомості про офіційних опонентів
1