КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Спеціалізована вчена рада Д 26.102.06

Голова спеціалізованої вченої ради – д.т.н., професор Супрун Наталія Петрівна (КНУТД, професор кафедри технології та дизайну текстильних матеріалів, тел. 256-21-34).

Заступник голови ради – д.т.н., доцент Остапенко Наталія Валентинівна (КНУТД, завідувач кафедри ергономіки і проектування одягу, тел. 256-21-84).

Вчений секретар – д.т.н., професор Галавська Людмила Євгеніївна (КНУТД, завідувач кафедри технології та дизайну текстильних матеріалів, тел. 256-29-38).

Члени ради

Термін повноважень ради: до 01.10.2021 р.

Атестація за спеціальностями:

05.02.01 – Матеріалознавство
05.18.19 – Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів

Дисертаційні роботи

з/п
ПІБ здобувача, місце роботи, посада Тема дисертації Науковий керівник (консультант), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада Вид дисертації, спеціальність Дата, час і місце проведення захисту Відомості про офіційних опонентів
1 Харченко Юлія Михайлівна  

Забезпечення технічного рівня одягу для професійного спортивного фехтування

текст дисертації

текст автореферату

Білоцька Лариса Борисівна, 

кандидат технічних наук, доцент, Київський національний університет технологій та дизайну, доцент кафедри технології та конструювання швейних виробів

дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.19 – технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів

28.04.2021 о 10.00

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.06

у Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою:01011, м. Київ, вул. Немировича –Данченка, 2,

корпус 1, 1-й поверх конференц зал

(ауд. 1-0114)

1. Захаркевич Оксана Василівна,

доктор технічних наук, професор,

Хмельницький національний університет, професор кафедри технології і конструювання швейних виробів

текст відгуку

2. Щербань Юрій Юрійович,

доктор технічних наук, професор,

Київський фаховий коледж прикладних наук, заступник директора з навчально-методичної роботи

текст відгуку

2 Єліна Тетяна Вікторівна  

Розвиток наукових основ прогнозування структурних характеристик трикотажу у процесі його деформування

текст дисертації

текст автореферату

Галавська Людмила Євгеніївна,

доктор технічних наук, професор, Київський національний університет технологій та дизайну, завідувач кафедри технології та дизайну текстильних матеріалів

дисертація на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук за спеціальністю 05.18.19 – технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів

30.09.2021 о 10.00

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.06

у Київському національному університеті технологій та дизайну за адресою:01011, м. Київ, вул. Немировича –Данченка, 2,

корпус 1, 1-й поверх конференц зал

(ауд. 1-0114)

1. Защепкіна Наталія Миколаївна,

доктор технічних наук, професор,

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій

текст відгуку

2. Рябчиков Микола Львович,

доктор технічних наук, професор,

Українська інженерно-педагогічна академія, професор кафедри технологій і дизайну.

текст відгуку

3. Захаркевич Оксана Василівна,

доктор технічних наук, професор, 

Хмельницький національний університет,

професор кафедри технології і конструювання швейних виробів.

текст відгуку