КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Наукові та мистецькі школи

НАУКОВІ ШКОЛИ КНУТД

Однією з провідних форм організації наукової спільноти Київського національного університету технологій та дизайну є потужний базис наукових та науково-мистецьких шкіл. Наукові школи Київського національного університету технологій та дизайну виступають осередками найбільшої концентрації творчої енергії, найактивнішого впливу на науковий прогрес. За 90 річну історію свого існування колектив університету зробив гідний внесок у розвиток пріоритетних напрямів науки і техніки України, розширення інтелекту нації та підготовку конкурентоспроможних фахівців для держави. Особливістю університету є розвиток мистецько-наукових шкіл, які впродовж багатьох років здійснюють свій творчий внесок в індустрію моди та дизайну.

 

НАУКОВА ШКОЛА: РОЗРОБКА ТЕОРЕТИЧНИХ І ПРИКЛАДНИХ ОСНОВ ЕКОНОМІКИ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ

Науковий керівник –

ГРИЩЕНКО

Іван Михайлович,

д.е.н., професор,

академік Національної академії педагогічних наук України,

Заслужений працівник освіти України,

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Напрями:

–   дослідження соціально-економічних процесів функціонування та інноваційного розвитку системи професійної вищої освіти;

–   обґрунтування теоретичних і практичних засад функціонування професійної вищої освіти України та її економіки;

–   розробка ефективних економіко-організаційних механізмів та фінансових моделей розвитку вищої школи.

Результати:

–   захищено 8 докторських та 10 кандидатських дисертацій;

–   опубліковано понад 280 наукових праць, із них в т.ч. 2 одноосібних та 27 у співавторстві монографій, 7 підручників, 10 навчальних посібників (в т.ч. 1 довідник);

–   отримано 8 авторських свідоцтв.

 

НАУКОВА ШКОЛА: ЕЛЕКТРОХІМІЧНА ЕНЕРГЕТИКА, ЗАХИСТ ВІД ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ 

Науковий керівник -

БАРСУКОВ

В`ячеслав Зіновійович,

д.х.н., професор,

академік Міжнародної академії комп’ютерних наук і систем,

академік Української екологічної академії,

Заслужений діяч науки і техніки України

Напрями:

–   новітні матеріали для електрохімічних конденсаторів, акумуляторів, паливних елементів;

–    захист електронної апаратури і людини від електромагнітного випромінювання;

–   теоретичні основи процесів переносу заряду в твердо фазних системах.

Результати:

–   захищено 9 кандидатських дисертацій;

–   опубліковано понад 550 наукових праць, із них 12 монографій (9 англомовних), 3 Державні стандарти;

–   отримано 30 охоронних документів на винаходи (в тому числі 8 міжнародних патентів);

–   виконано 14 міжнародних грантів і проєктів Євросоюзу та США.

 

НАУКОВА ШКОЛА: НАУКОВІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНИХ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ З ПРОГНОЗОВАНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ 

 

Науковий керівник –

БЕРЕЗНЕНКО

Сергій Миколайович,

д.т.н., професор,

академік Академії інженерних наук України,

Відмінник освіти України,

нагороджений нагрудними знаками “Петро Могила” та “Василь Сухомлинський”,

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Напрями:

–    дослідження процесів ВТО на основі використання нетрадиційних для швейної галузі польових форм енергії;

–    дублювання деталей одягу та створення інформаційної бази даних властивостей вихідних матеріалів і пакетів на їх основі;

–    створення нових матеріалів та виробів із коротких льоно-коноплеволокон;

–    створення поліфункціональних бар’єрних матеріалів для захисту людини і оточуючого середовища

Результати:

–   захищено 4 докторські та 27 кандидатських дисертацій;

–   опубліковано понад 1100 наукових праць, із них 7 монографій, 12 навчальних посібників, 3 Державні стандарти;

–   отримано 36 авторських свідоцтва та патентів на корисну модель.

 

НАУКОВА ШКОЛА: ДИНАМІКА РІДКИХ ТА КВАЗІРІДКИХ СЕРЕДОВИЩ В ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ОБЛАДНАННІ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

Науковий керівник -

БУРМІСТЕНКОВ

Олександр Петрович

д-р техн. наук, професор,

академік Української технологічної академії,

Заслужений працівник народної освіти України

Напрями:

-    розробка ефективних технологічних процесів та обладнання для виготовлення композицій з полімерних матеріалів, лиття виробів під тиском, фінішної обробки формованих виробів, подрібнення відходів гуми та полімерних матеріалів з подальшим поверненням їх у виробничий цикл;

-    створення нових конструкцій, методів розрахунку, технологічних режимів, алгоритмів та програм, що забезпечують отримання матеріалів з необхідними властивостями на кожному етапі їх виробництва;

-    створення автоматизованих енерго- та екологічно ефективних технологічних комплексів для переробки полімерних матеріалів у вироби на підприємствах легкої промисловості.

Результати:

-    захищено 4 докторські та 12 кандидатських дисертації;

-    опубліковано понад 300 наукових праць, із них 6 монографій, 2 підручника, 10 навчальних посібників;

-    отримано 40 авторських свідоцтва та патентів на корисну модель.

 

НАУКОВА ШКОЛА: ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ КОЛАГЕНУ У ВИРОБНИЦТВІ ШКІРИ ТА ХУТРА


 

Науковий керівник –

ДАНИЛКОВИЧ

Анатолій Григорович,

д.т.н., професор,

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Напрями:

-    фізико-хімічні основи модифікації біополімерів у виробництві шкіри та хутра;

-    розробка технологій утилізації колагенмістких шкіряних відходів для отримання біополімерів та композитів з прогнозованими властивостями;

-    розробка маловідходних екологічно-орієнтованих технологій у виробництві шкіряних та хутрових матеріалів;

-    розробка технологій формування покриття на шкірах полімерними композиціями;

-    формування споживчих властивостей шкіряних і хутрових матеріалів для товарів народного вжитку;

-    моделювання та оптимізація фізико-хімічних процесів формування композиційних матеріалів.

Результати:

–    захищено 4 докторські та 5 кандидатських дисертацій;

–    опубліковано понад 500 наукових праць, із них 25 монографій, 3 підручники, 3 навчальних посібники;

–    отримано понад 60 патентів на винаходи та корисні моделі.

 

НАУКОВА ШКОЛА: ТЕХНІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА БАЗІ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ МЕТРОЛОГІЇ, СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ

Засновник наукової школи –

ЗЕНКІН

Анатолій Семенович

д.т.н., професор,

академік Української технологічної академії,

Президент асоціації технологів та машинобудівників України

Напрями:

−    використання теоретичних, методичних та організаційних основ забезпечення робіт управління якістю та стандартизацією;

−    робота над перспективними напрямами стандартизації механізмами та інструментами управління якістю продукції;

−    розвиток основ побудови систем управління якістю, контролем якості ключових технологічних процесів;

−    підвищення ефективності стандартизації.

Результати:

−    захищено 4 докторські та 21 кандидатська дисертація;

−    опубліковано понад 430 праць, із них 18 монографій, 11 довідників, 7 підручників, 12 навчальних посібників;

−    отримано 45 патентів на винаходи та корисні моделі.

 

НАУКОВА ШКОЛА: ДИЗАЙН, ЕРГОНОМІКА ТА ТЕХНІЧНА ЕСТЕТИКА 

Науковий керівник –

КОЛОСНІЧЕНКО

Марина Вікторівна,

д.т.н., професор,

Відмінник освіти України,

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Напрями:

–   теоретичні основи дизайну одягу на основі тектонічного підходу;

–   дизайн-ергономічне проектування захисного одягу та засобів індивідуального захисту;

–   формування методологічних основ та дослідження творів дизайну на основі синтезу мистецтв

Результати:

–   захищено 4 докторські та 12 кандидатських дисертацій;

–   опубліковано понад 500 наукових праць, із них 7 монографій, 20 навчальних посібників, 3 Державні стандарти;

–   отримано 23 авторських свідоцтва та патенти на корисні моделі.

 

НАУКОВА ШКОЛА: НАУКОВІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ, СТВОРЕННЯ ТА ФІКСАЦІЇ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ ВЗУТТЯ І АСОРТИМЕНТУ

Засновник наукової школи –

КОНОВАЛ

Віктор Павлович

д.т.н., професор,

академік Української академії наук національного прогресу,

Заслужений працівник

народної освіти України

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Напрями:

−    розробка методів проектування внутрішньої форми і розрахунку розмірно-повнотного асортименту взуття на базі анатомо-біомеханічних властивостей стопи;

−    розробка колодки взуття для різних статевих та вікових категорій людей, професій тощо;

−    розробка способів конструювання та методів створення та підвищення формостійкості взуття;

−    наукові основи розробки внутрішньої форми, конструкцій і технологій виготовлення взуття, спеціальних та профілактичних виробів з природних і штучних матеріалів.

Результати:

-      захищено 2 докторські та 23 кандидатських дисертації;

-      опубліковано понад 300 наукових праць, із них 2 монографії, 20 підручників і навчальних посібників;

-      отримано 34 патенти на винаходи та корисні моделі.

 

НАУКОВА ШКОЛА: ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ПРОЕКТУВАННЯ МАШИН ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Науковий керівник –

ОРЛОВСЬКИЙ

Броніслав Вікентійович

д.т.н., професор,

академік Української технологічної академії,

Заслужений діяч науки і техніки України

Напрями:

-      розробка наукових основ комп'ютерної механіки високошвидкісних машин легкої промисловості, оптимізаційного синтезу цільових механізмів машин легкої і текстильної промисловості, об'єктно орієнтованого проектування та 3D-моделювання складних механіко-технологічних систем на прикладі машин швейного, трикотажного і взуттєвого виробництв, структурного аналізу і синтезу просторових механізмів;

-      динаміка, надійність та довговічність в'язальних машин;

-      розробка засобів механічної переробки відходів матеріалів легкої промисловості

Результати:

-      захищено 9 докторських і 84 кандидатських дисертації;

-      опубліковано понад 2200 наукових праць, із них 32 монографії, 11 підручників та 24 навчальних посібників;

-      одержано 1055 авторських свідоцтв та патентів на винаходи та корисні моделі.

 

НАУКОВА ШКОЛА: КОНСТРУКЦІЙНІ ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ ТА КОМПОЗИТИ 


 

Засновник наукової школи –

ПАХАРЕНКО

Валерій Олександрович

д.т.н., професор

Напрями:

-      теоретичні основи технологій композиційних матеріалів із спеціальними властивостями;

-      наукові основи технологій переробки відходів полімерів;

-      створення біодеградабельних пакувальних матеріалів на основі природніх полімерів;

-      теоретичні основи створення полімерних виробів за технологією адитивного формування.

Результати:

-      захищено 4 докторські та 10 кандидатських дисертацій;

-      опубліковано понад 300 статей, 3 монографії та 11 підручників і навчальних посібників;

-      одержано 30 авторських свідоцтв, патентів на винаходи та корисні моделі.

  

НАУКОВА ШКОЛА: ФАРБУВАННЯ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ БАРВНИКАМИ, ЯКІ УТВОРЮЮТЬСЯ НА ВОЛОКНІ 

 

Засновник наукової школи –

РОМАНКЕВИЧ

Олег Володимирович

д.х.н., професор,

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Напрями:

-      розробка перспективних процесів колорування, що знаходяться на межі двох галузей: технології синтезу і фарбування;

-      здійснення колорування текстильних матеріалів шляхом синтезу пігментів на волокні з використанням нанотехнологій;

-      розробка термодинамічних основ процесів фарбування;

-      дослідження інших галузей використання барвників, які синтезуються на волокні;

Результати:

-      захищено 2 докторські та 8 кандидатських дисертацій;

-      опубліковано понад 200 наукових праць;

-      одержано 30 авторських свідоцтв та патентів на корисні моделі.

 

НАУКОВА ШКОЛА: КОМП'ЮТЕРНИЙ ГРАФІЧНИЙ ПРОСТОРОВИЙ ДИЗАЙН

 

Засновник наукової школи -

САЗОНОВ

Костянтин Олександрович

д.т.н., професор,

академік Академії будівництва України

Напрями:

−    удосконалення технологій комп’ютерного формоутворення інтер’єрного простору і ландшафту;.

−    виявлення сучасних тенденцій удосконалення дизайну середовища в контексті сталого розвитку;

−    методологічні основи та перспективи розвитку сучасного дизайну архітектурного середовища;

−    прийоми та засоби формування предметно-просторового середовища житлових і громадських будівель та особливості дизайну їх інтер’єрів з урахуванням сучасних соціально-економічних умов та інноваційних технологій;

−    формування дизайну зовнішнього та внутрішнього середовища цивільних будівель і споруд в умовах їх  реконструкції та адаптації;

−    методологічні засади гнучкого та універсального використання приміщень в дизайні;

−    сучасні підходи та ергономічні умови щодо формування внутрішнього середовища цивільних будівель для дітей в тому числі з вадами здоров’я та маломобільних груп населення.

Результати:

-      захищено 1 докторська та 12 кандидатських дисертації;

-      опубліковано 120 наукових праць, із них 2 монографії та 1 підручник.

 

НАУКОВА ШКОЛА: НАУКОВІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ АДАПТИВНИХ ПРИЛАДІВ І СЕНСОРНИХ СИСТЕМ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ, НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ОЦІНКИ ЇХ ВПЛИВУ НА ФІЗИЧНИЙ ТА ПСИХІЧНИЙ СТАН ЛЮДИНИ 

Засновник наукової школи -

СКРИПНИК

Юрій Олексійович

д.т.н., професор,

академік Української

технологічної академії,
Заслужений діяч науки і техніки України

Напрями:

−    методи і засоби автоматичної корекції прогресуючих похибок сенсорів і приладів на основі структурно-часової надлишковості вимірювань;

−    автоматизація контролю технологічних процесів;

−    створення багатофункціональних вимірювальних перетворювачів на основі оборотних електричних ефектів;

−    вимірювання слабких електромагнітних випромінювань;

−    взаємодії електромагнітних полів людини з матеріалами одягу та взуття;

−    створення радіометричної апаратури діапазону надвисоких частот;

−    розробка комп’ютерних систем для оцінки комфортності одягу за електрофізичними параметрами шкіри людини і рівнем електромагнітного випромінювання.

Результати:

−    захищено 8 докторських і 41 кандидатська дисертації;

−    опубліковано понад 380 наукових праць із них 48 монографій, підручників і навчальних посібників;

−     отримано 980 авторських свідоцтв та патентів на корисну модель.

 

НАУКОВА ШКОЛА: РОЗРОБКА ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА ТОНКОВОЛОКНИСТИХ МАТЕРІАЛІВ 

Засновник наукової школи –

ЦЕБРЕНКО

Марія Василівна

(1940-2015)

д.т.н., професор,

Заслужений діяч науки і техніки України,

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Напрями:

-      фізико-хімічні закономірності одержання і модифікації мікроволокон зі спеціальними властивостями;

-      створення нових композиційних матеріалів, що вміщують природ­ні полімери, та дослідження їх властивостей;

-      мікроскопічні і реологічні дослідження полімерних композиційних матеріалів різного складу.

Результати:

-      вперше у світі створені технології виробництва ультратонких синтетичних волокон (мікроволокон) і фільтр-матеріалів на їх основі;

-      захищено 10 кандидатських дисертацій;

-      опубліковано понад 300 наукових праць із них 2 монографії;

-      одержано 50 авторських свідоцтв, патентів на винаходи та корисні моделі.

 

НАУКОВА ШКОЛА: МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, АЛГОРИТМІЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САПР

Науковий керівник –

ЩЕРБАНЬ

Володимир Юрійович,

д.т.н., професор,

академік Міжнародної академії комп’ютерних наук та систем,

Відзнака ІІІ ступеня Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення»,

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Напрями:

–   математичне та програмне забезпечення інформаційно-довідкових та експертних систем промисловості;

–   математичне та програмне забезпечення САПР обладнання та технологічних процесів текстильної, швейної та взуттєвої промисловості;

–   основи механіки нитки;

–   матеріалознавство

Результати:

–   захищено 5 докторських та 24 кандидатських дисертацій;

–   опубліковано понад 1200 наукових праць, із них 28 монографій та навчальних посібників;

–   отримано 220 авторських свідоцтва та патентів на корисну модель.

 

НАУКОВА ШКОЛА: СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНІ ШВЕЙНІ ТА ТЕКСТИЛЬНІ ВИРОБИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ВАЖКОХВОРИХ ТА ІНШИХ МАЛОМОБІЛЬНИХ ОСІБ

Засновник наукової школи –

СУПРУН

Наталія Петрівна,

д.т.н., професор,

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Напрями:

–   розробка перспективного  асортименту та конфекціювання матеріалів на швейні вироби для людей з інвалідністю і важкохворих;

–   удосконалення методів визначення та надання властивостей безпеки споживання і комфортності текстильним матеріалам різного цільового призначення;

–   розробка виробів медично-оздоровчого призначення з пролонгованою лікувальною та антимікробною дією з вітчизняної текстильної сировини

Результати:

–   захищено 3 докторських та 5 кандидатських дисертацій;

–   опубліковано понад 200 наукових праць, в тому числі 9 монографій, 7 підручників та навчальних посібників;

–   отримано 13 авторських свідоцтва та патентів України.

 

Створення наукових дослідників різних поколінь, об’єднаних загальною програмою та стилем дослідницької роботи під керівництвом визнаних суспільством науковців, дозволило забезпечити високу ефективність наукових розробок, їх поширення та впровадження, а також відтворення наукових пошуків на якісно нових рівнях. Сьогодні в Київському національному університеті технологій та дизайну сформувалися й плідно працюють наукові та мистецькі школи, які зробили вагомий внесок у розвиток науки та культури національного та міжнародного масштабів. І, безперечно, надалі наукові дослідження в університеті будуть поглиблюватися і розвиватися, наближаючись до світового рівня.