КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Наукові та мистецькі школи

НАУКОВІ ШКОЛИ КНУТД

РОЗРОБКА ТЕОРЕТИЧНИХ І ПРИКЛАДНИХ ОСНОВ ЕКОНОМІКИ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ

Засновник, науковий керівник – Грищенко Іван Михайлович

доктор економічних наук, професор,

академік Національної академії педагогічних наук України,

заслужений працівник освіти України.

Напрями:

-       дослідження соціально-економічних процесів функціонування та інноваційного розвитку системи вищої освіти;

-       розробка ефективних економіко-організаційних механізмів та фінансово-економічних моделей розвитку вищої школи;

-      обґрунтування теоретичних та практичних засад підготовки фахівців з комерційно-посередницької діяльності, їх галузева інтерпретація неперервної освіти.

Результати:

-       захищено 6 докторських та 10 кандидатських дисертацій

-       опубліковано понад 190 наукових праць, в т.ч. 2 одноосібних та 10 у співавторстві монографій (в т.ч. 1 довідник), 2 підручники, 3 навчальні посібники.


 

ПЕРСПЕКТИВНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ НОВІТНІХ ТИПІВ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ДЖЕРЕЛ СТРУМУ


Засновник, науковий керівник – Барсуков В'ячеслав Зіновійович

д.х.н., професор,

академік МАКНС і УЕА,

національний секретар МЕТ від України,

член комісії з електрохімічної освіти ЄКХТ

Напрями:

-        фундаментальні та прикладні дослідження новітніх ефективних матеріалів та електролітів для літій-іонних акумуляторів, суперконденсаторів;

-        здійснюється пошук та синтез доступних матеріалів-каталізаторів для паливних елементів на основі електропровідних полімерів, нових вуглецевих матеріалів та їх композитів.

Результати:

-        захищено 8 кандидатських дисертацій;

-        опубліковано понад 400 наукових праць, 3 монографії, понад 150 доповідей на міжнародних конференціях;

-        отримано 30 охоронних документів на винаходи;

-        виконано 12 Міжнародних грантів.

 

 

ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ СУЧАСНИХ ТЕКСТИЛЬНИХ І ШКІРЯНИХ МАТЕРІАЛІВ

Засновник –  Березненко Микола Петрович

д.т.н., професор,

академік АІН,

Заслужений діяч науки і техніки України,

лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Напрями:

-        дослідження у сфері створення ресурсозберігаючих технологій волого-теплової обробки швейних виробів;

-        розробка неруйнівних методів випробувань матеріалів;

-        удосконалення  процесів  котонізації коротких луб'яних волокон і їх використання при

виготовленні пряжі, трикотажних і текстильних матеріалів, паперу;

-        виготовлення клейових прокладкових матеріалів для одягу;

-        одержання  матеріалів  з  антимікробними властивостями.

Результати:

-        захищено 3 докторські і 18 кандидатських дисертацій;

-        опубліковано понад 380 наукових праць,  у тому числі 5 монографій;

-        отримано близько 90 охоронних документів на винаходи.

 

НАУКОВІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНИХ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ З ПРОГНОЗОВАНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

Засновник, науковий керівник –  Березненко Сергій Миколайович

д.т.н., професор,

академік АІН

Напрями:

-        дослідження зі створення поліфункціональних текстильних матеріалів та виробів, у тому числі із застосуванням нанометалів для захисту людини і навколишнього середовища;

-        дослідження процесів віброформування деталей одягу, у тому числі із використанням енергії електромагнітних хвиль;

-        розробка випробувального обладнання та технічних засобів неруйнівного контролю якості вихідних матеріалів та пакетів з наданням їм антимікробних, антистатичних, гігієнічних та інших властивостей.

Результати:

-        захищено 5 кандидатських дисертацій;

-        опубліковано 230 наукових праць, у тому числі 1 монографія;

-        одержано 30 авторських свідоцтв та патентів.

 

 

ДИНАМІКА РІДКИХ ТА КВАЗІРІДКИХ СЕРЕДОВИЩ В ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ОБЛАДНАННІ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Засновник, науковий керівник –  Бурмістенков Олександр Петрович

д.т.н., професор,

академік УТА,

Заслужений працівник народної освіти України

Напрями:

-        розробка  ефективних  технологічних   процесів та обладнання для виготовлення композицій з полімерних  матеріалів,  лиття виробів  під тиском, фінішної обробки формованих виробів, подрібнення відходів гуми та полімерних матеріалів з подальшим поверненням їх у виробничий цикл;

-        створення  нових  конструкцій, методів розрахунку, технологічних режимів, алгоритмів та програм, що забезпечують одержання матеріалів  з  необхідними  властивостями  на  кожному етапі їх виробництва.

Результати:

-        захищено  3 докторські та 12 кандидатських  дисертацій;

-        у творчому  доробку  понад  100 публікацій, з них 3 монографії, 1 підручник, 3 навчальні

посібники,

–   одержано майже  30 авторських свідоцтв та патентів.

 

 

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ КОЛАГЕНУ У ВИРОБНИЦТВІ ШКІРИ ТА ХУТРА

Засновник, науковий керівник – Данилкович Анатолій Григорович

д.т.н., професор

Напрями:

-        дослідження фізико-хімічних процесів формування шкіри зі шкур тварин;

-        розробка  ресурсозберігаючих, еколого-орієнтованих, конкурентоспроможних технологій виробництва шкіри та хутра;

-        розробка  маловідходної технології формування  шкіри  з недвоєної голини, одноетапного  дублення-жирування  овчини і шкурок  кроля,  наповнювання-жирування  шкіри зі шкур  великої рогатої худоби, заключного фарбування  шкіри, органо-мінерального зневоложевання-зоління сировини.

Результати:

-        захищено 3 докторські та 5 кандидатських  дисертацій;

-        опубліковано понад 300 праць, в тому числі 1 підручник, 8 навчальних посібників;

-        одержано   понад  50 охоронних документів на винаходи.

 

 

ТЕХНІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА БАЗІ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ МЕТРОЛОГІЇ, СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ

Засновник, науковий керівник – Зенкін Анатолій Семенович

д.т.н., професор,

академік УТА,

Президент асоціації технологів та машинобудівників України

Напрями:

-        використання  теоретичних,  методичних та організаційних  основ  забезпечення робіт в   управлінні якістю та стандартизацією;

-        робота   над   перспективними   напрямами стандартизації,  механізмами  та інструментами управління якістю продукції;

-        розвиток  основ  побудови систем управління якістю, контролем якості ключових технологічних процесів;

-        підвищення ефективності стандартизації.

Результати:

-        захищено  2  докторські  і  17 кандидатських  дисертацій;

-        опубліковано  понад 400 праць,  у  тому  числі  15  монографій,  10  довідників,  5 підручників, 10 навчальних посібників;

-        одержано  понад  35  охоронних документів на винаходи.

 

 

ДИЗАЙН, ЕРГОНОМІКА ТА ТЕХНІЧНА ЕСТЕТИКА

Засновник, науковий керівник – Колосніченко Марина Вікторівна

д.т.н., професор,

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,

Відмінник освіти України

Напрями:

–   теоретичні основи дизайну одягу на основі тектонічного підходу;

–   дизайн-ергономічне проектування захисного одягу та засобів індивідуального захисту;

–   формування методологічних основ та дослідження творів дизайну на основі синтезу мистецтв

Результати:

–   захищено 3 докторських та 10 кандидатських дисертацій;

–   опубліковано понад 300 наукових праць, в тому числі 4 монографії, 15 навчальних посібників, 3 Державні стандарти;

–   отримано 20 авторських свідоцтв СРСР та патентів України 

 

 

НАУКОВІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ, СТВОРЕННЯ ТА ФІКСАЦІЇ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ ВЗУТТЯ  І АСОРТИМЕНТУ

Засновник, науковий керівник – Коновал Віктор Павлович

д.т.н., професор,

академік АНП,

Заслужений працівник народної освіти України

Напрями:

-        розробка методів проектування внутрішньої форми і розрахунку розмірно-повнотного асортименту взуття на основі анатомо-біомеханічних властивостей стопи;

-        розробка колодки взуття для різних статевих та вікових категорій людей, професій, тощо;

-        розробка способів конструювання та методів створення та підвищення формостійкості взуття.

Результати:

-        захищено 23 кандидатські та  1 докторська дисертації;

-        опубліковано понад 300 наукових праць;

-        підготовлено та видано 11 підручників і навчальних посібників;

-        отримано 23 авторських свідоцтва та патенти, у тому числі 11 патентів на виготовлення  промислових зразків взуття.

 

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ПРОЕКТУВАННЯ МАШИН ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Засновник, науковий керівник – Орловський Броніслав Вікентійович

д.т.н., професор,

академік УТА,

Заслужений діяч науки і техніки України

Напрями:

-        розробка наукових основ комп'ютерної механіки високошвидкісних машин легкої промисловості, оптимізаційного синтезу цільових механізмів машин легкої і текстильної  промисловості, об'єктно орієнтованого проектування складних механіко-технологічних систем на прикладі машин швейного, трикотажного і взуттєвого виробництв, структурного аналізу і синтезу просторових механізмів;

-        створення швейних машин для незрячих і швейних тренажерів;

-        розробка методів проектування швейних та побутових основов'язальних машин.

Результати:

-        захищено 7 докторських і 54 кандидатських дисертації;

-        опубліковано понад 900 наукових праць, у тому числі 10 монографій, 7 підручників та навчальних посібників;

-        одержано більше 300 патентів та авторських свідоцтв.

 

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРИ СТВОРЕННІ НОВИХ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА СУЧАСНИХ МЕТОДІВ, І ТЕХНОЛОГІЇ ЇХ ПЕРЕРОБКИ


Засновник - Пахаренко Валерій Олександрович

д.т.н., професор,

академік УАНТП,

президент УА «Пластмаси»

Напрями:

-        розробка  теоретичних  основ  і  технологій переробки одержання композиційних матеріалів зі спеціальними  властивостями, технологій модифікації і переробки вторинного ПЕТФ та поліолефінів з гумовими сумішами, системи  контролю і управління процесами екструзії полімерів за допомогою мікропроцесорної техніки і одержання виробів високої розмірної точності;

-        створення  банку   даних  з  реологічних  та теплофізичних характеристик термопластів та композицій на їх основі.

Результати:

-        захищено  2  докторські  та 8 кандидатських дисертацій;

-        опубліковано  300  наукових  праць,  у тому числі 14 книг;

-        одержано  майже 30 патентів та авторських  свідоцтв.

 

 

ОБРОБКА КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ШВИДКІСНИМ ГІДРО- ТА ГІДРОАБРАЗИВНИМ СТРУМЕНЕМ

Засновник, науковий керівник – Петко Ігор Валентинович

д.т.н., професор,

академік УТА

Напрями:

-        створення  гідро-  та  гідроабразивного техлологічного устаткування з технічними параметрами,  що  забезпечують  ефективну обробку матеріалів  з  різними фізико-механічними   властивостями,  а  також  матеріалів авіа-  та ракетобудування,  для  яких традиційні методи обробки взагалі неприйнятні;

-        розробка  конструкцій,  методів  розрахунку, технологічних  режимів,  алгоритмів та програм, які дають можливість ефективно і економічно проводити  обробку спеціальних матеріалів на основі  легких  металів  та сплавів, гуми, штучної та натуральної шкіри, кераміки, прогресивних  композиційних  та  вибухонебезпечних матеріалів.

Результати:

-        захищено  1  докторська та 9 кандидатських дисертацій;

-        опубліковано  260  наукових  праць, з  них 8 монографій, 3 навчальні посібники;

-        одержано  22  авторських  свідоцтв та патентів.

 

 

ДИНАМІКА, НАДІЙНІСТЬ ТА ДОВГОВІЧНІСТЬ КРУГЛОВ'ЯЗАЛЬНИХ МАШИН

Засновник, науковий керівник – Піпа Борис Федорович

д.т.н., професор,

академік УТА,

академік ПТА,

Заслужений діяч науки і техніки України

Напрями:

-        дослідження  особливостей динаміки механізмів в'язання в'язальних машин;

-        розробка  теорії  проектування  принципово нових конструкцій робочих  органів механізмів в'язання;

-        дослідження  динаміки  приводів  круглов'язальних машин;

-        створення  принципово  нових   конструкцій приводів та наукові основи їх проектування;

-        дослідження  механізмів  відтяжки та  накатування круглого трикотажного полотна.

Результати:

-        захищено  3 докторські та 18 кандидатських  дисертацій;

-        опубліковано  понад  1000  наукових  робіт, серед яких 12  монографій, 2 підручники, 11 навчальних  посібників;

-        одержано  понад  530  авторських  свідоцтв та патентів на винаходи.

 

 

ФАРБУВАННЯ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ БАРВНИКАМИ,  ЯКІ  УТВОРЮЮТЬСЯ НА ВОЛОКНІ

Засновник – Романкевич Олег Володимирович

д.х.н., професор,

лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Напрями:

-        розробка перспективних процесів колорування, що знаходяться на межі двох галузей: технології синтезу і фарбування;

-        здійснення колорування шляхом синтезу пігментів на волокні з використанням нанотехнологій ;

-        розробка термодинамічних основ процесів фарбування;

-        дослідження інших галузей використання барвників, які синтезуються на волокні;

-        реологія та кристалізація волокноутворюючих розплавів сумішей полімерів.

Результати:

-        захищено 8 кандидатських дисертацій;

-        опубліковано понад 200 наукових праць;

-        одержано 30 патентів та авторських свідоцтв.

 

КОМП'ЮТЕРНИЙ ГРАФІЧНИЙ ПРОСТОРОВИЙ ДИЗАЙН

Засновник – Сазонов Костянтин Олександрович

д.т.н., професор,

академік АБУ

Напрями:

-        розробка принципово нової технології синтезу трьохвимірних об'єктів комп'ютерного графічного просторового проектування;

-        створення геометричної моделі, математичного та програмного забезпечення наукових основ систем комп'ютерного дизайну InteAr, Woody, Sawyer, CNC-Expert, Salon+3D для дизайнерських та меблевих фірм;

-        розробка електронних тренажерів для використання в космонавтиці;

-        створення комп'ютерних технологій проектування виробів.

Результати:

-        захищено 1 докторська і 12 кандидатських дисертацій;

-        опубліковано 120 наукових праць, у тому числі 1 підручник і 2 монографії.

 

 

НАУКОВІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ АДАПТИВНИХ ПРИЛАДІВ І СЕНСОРНИХ СИСТЕМ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ, НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ОЦІНЮВАННЯ  ЇХ ВПЛИВУ НА ФІЗИЧНИЙ ТА ПСИХІЧНИЙ СТАН ЛЮДИНИ

Засновник – Скрипник Юрій Олексійович

д.т.н., професор,

академік УТА,

Заслужений діяч науки і техніки України

Напрями:

-        методи і засоби автоматичної корекції прогресуючих  похибок  сенсорів і приладів  на їх основі;

-        структурно-часової надлишковості вимірювань;

-        автоматизація  контролю  технологічних  процесів;

-        створення багатофункціональних вимірювальних перетворювачів на основі оборотних електричних ефектів;

-        вимірювання слабких електромагнітних випромінювань;

-        взаємодії електромагнітних полів людини з матеріалами одягу та взуття;

-        створення  радіометричної  апаратури діапазону надвисоких частот;

-        розробка комп'ютерних систем для оцінювання комфортності одягу за електрофізичними параметрами шкіри людини і рівнем електромагнітного випромінювання.

Результати:

-        захищено  7  докторських  і  36 кандидатських дисертацій.;

-        опубліковано 46 монографій, підручників і навчальних посібників,  понад 350 статей і   доповідей;

-        одержано 960 патентів та авторських свідоцтв.

 

ДИНАМІКА, НАДІЙНІСТЬ ТА ДОВГОВІЧНІСТЬ ПЛОСКИХ В'ЯЗАЛЬНИХ МАШИН

Засновник – Хомяк Олег Миколайович

д.т.н., професор,

академік УТА,

академік Підйомно-транспортної Академії наук України,

Заслужений працівник народної освіти України

Напрями:

-        машини легкої промисловості;

-        динаміка машин та механізмів;

-        розвиток  теорії  проектування  і  вдосконалення механізмів плосков'язальних машин. Результати:

-        за результатами досліджень на Чернівецькому державному підприємстві «Чернівцілегмаш» створено серію  принципово нових конструкцій в'язальних машин;

-        розробки по підвищенню ефективності роботи в'язальних машин впроваджено у виробництво на багатьох підприємствах України;

-        захищено 1 докторська і 7 кандидатських дисертацій;

-        опубліковано 302 наукових праці, в тому числі 10 монографій, 1 підручник, 13 навчальних посібників;

-        одержано 172 патенти та авторські свідоцтва.

  

РОЗРОБКА ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА ТОНКОВОЛОКНИСТИХ МАТЕРІАЛІВ

 

Засновник – Цебренко Марія Василівна

д.х.н., професор,

академік УТА,

Заслужений діяч науки і техніки України,

лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Напрями:

-        фундаментальні дослідження в галузі фізико-хімії розплавів сумішей полімерів;

-        створення   наукових   основ   одержання ультратонких синтетичних волокон та нових

матеріалів на їх основі;

-        розробка  теоретичних  основ  нових технологій  виробництва тонковолокнистих матеріалів;

-        розробка комбінованих матеріалів для систем індивідуального захисту та високоефективних фільтрів.

Результати:

-        вперше  в  світі  розроблено  наукові основи одержання ультратонких синтетичних волокон;

-        захищено 10 кандидатських дисертацій;

-        опубліковано понад 300 статей, 2 монографії;

-        одержано понад 40 патентів та авторських свідоцтв.

Після смерті Цебренко М.В. наукова школа продовжила свою діяльність під проводом д.т.н., професора Плаван Вікторії Петрівни. Протягом останніх років була захищена докторська дисертація Будаша Ю. О. (науковий консультант  Плаван В.П.), виконується кандидатські дисертації аспірантів Коляди М.К., Кучеренко Е.В. (наук. керівник Плаван В.П.), докторська дисертація доц. Іщенко О.В., захищені кваліфікаційні роботи магістрів.

Авторським колективом у складі Резанової Наталії Михайлівни, Будаша Юрія Олександровича, Плаван Вікторії Петрівни видана монографія «Інноваційні технології хімічних волокон» присвячена пам’яті професора Цебренко М.В.

Діяльність наукової школи продовжується в навчально-науковій лабораторії перспективних волокнистих матеріалів (науковий керівник к.т.н., доцент Будаш Ю.О.). Послідовники наукової школи Цебренко М.В. беруть участь у виконанні держбюджетної тематики: зокрема к.т.н., старший науковий співробітник Резанова Наталія Михайлівна є відповідальним виконавцем фундаментальної теми 16.02.41 ДБ «Фізико-хімічні закономірності компатибілізації в нанонаповнених сумішах полімерів»  (науковий керівник проф.  Цебренко М.В./ Плаван В.П.); у виконанні досліджень беруть участь к.т.н. В.Ю. Булах, н.с. А.В. Коршун. До наукової роботи активно залучаються студенти.

Протягом 2015-2017 років послідовниками наукової школи проф. Цебренко М.В. були опубліковані щонайменше 5 статей у наукових виданнях, що індексуються у науково-метричній базі даних Scopus, десятки статей у фахових виданнях, отримані патенти на корисні моделі і винаходи.

 

МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САПР ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЛЕГКОЇ ТА ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТЕЙ

Засновник, науковий керівник – Щербань Володимир Юрійович

д.т.н., професор,

академік МАКНС

Напрями:

-        розробка методів математичного моделювання технологічних процесів та обладнання легкої та текстильної промисловості;

-        удосконалення технологічних процесів легкої та текстильної промисловості;

-        розробка наукових основ САПР технологічних процесів та обладнання легкої та текстильної промисловості;

-        удосконалення структури та технологій виробництва багатошарових тканин;

-        розробка наукових основ механіки нитки.

Результати:

-        захищено  2 докторські та 4 кандидатські дисертації;

-        опубліковано 230 наукових праць, у тому числі 8 монографій;

одержано 18 патентів та авторських свідоцтв.