КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

 

Економічний механізм адаптивного і превентивного управління підприємствами та національними господарствами в умовах глобалізаційних процесів та сітових економічних криз

 

Науковий керівник доктор економічних наук, професор Мельник Альона Олексіївна

 

КОМАНДА

кандидат економічних наук, професор Воронкова Таїсія Євгенівна

кандидат економічних наук., доцент Шацька Зоряна Ярославівна

кандидат економічних наук, доцент Шульга Валентина Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент Вовчок Світлана Володимирівна

аспірант Кузьменчук Ірина Василівна

аспірант Березенська Наталія Сергіївна

докторант Яременко Оксана Федорівна

АНОТАЦІЯ

Глобалізаційні зміни світової економіки сприяють лібералізації всіх світових ринків та формують пряму взаємозалежність економічного розвитку різних країн світу, тому кризи в окремих країнах в умовах глобалізації здійснюють комплексний дестабілізуючий вплив на економічну систему світу. Для сучасного етапу розвитку характерні прояви кризових явищ, що відбуваються на рівні національних економік і під впливом глобальних процесів швидко поширюються і трансформуються у світові економічні кризи. Це актуалізувало вивчення їх природи, передумов, причин і наслідків в умовах глобалізації, оскільки розвиток світового господарства супроводжується виникненням економічних, соціальних і політичних суперечностей, які є передумовою виникнення світових економічних криз і спричиняють трансформації процесу їх перебігу, параметрів та характеру впливу.

Глобалізаційні умови змінили характер та особливості прояву світових економічних криз і визначили необхідність їх глибшого дослідження. Виявлення трансформацій економічних криз у глобальному просторі надасть можливість дослідити особливості їх перебігу та сформувати глобальну систему антициклічного регулювання, яка дозволить національним економікам формувати адаптаційні властивості на національному, регіональному і глобальному рівнях.

ГОСПОДАРЧО-ДОГОВІРНА ТЕМАТИКА

0115U004302 Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та макрорівні в контексті сталого розвитку