КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Конференції

Всеукраїнська наукова конференція молодих учених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі»

ТЛП, дизайн,

ТОСУ, ІЕ, ХТ

Всі кафедри

19-20 квітень

2011 р.;

квітень 2012 р.

Участь у Міжнародній науковій конференції студентів та молодих учених «Наука і вища освіта»

ІЕ

КНУТД (МСП), Ігнатьєва І.А.;

Класичний приватний ун-т, м. Запоріжжя

1 березня 2011 р.

Участь у Міжнародній конференції «Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств»

ТОСУ

КНУТД (МСС),

Хімічева А.І.;

Дніпропетровський ун-т економіки і права

ім.. А.Нобеля

Березень 2011 р.

Участь у Міжнародній науково-практичній конференції»Україна-Чехія-ЄС: сучасний стан та перспективи»

ІЕ

КНУТД (МСП),

Ігнатьєва І.А.;

ХНТУ, Градовець Кра-лове (Чехія)

березень 2011 р.

Участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції студ., аспірантів, мол. учених «Формування механізмів управління якістю та підвищенням конкурентоспроможності підприємства»

ІЕ

КНУТД (МСП),

Гращенко І.С., Лісун Я.;

Дніпропетровський ун-т економіки та права ім.. А.Нобеля

30 березня 2011 р.

Участь у Всеукраїнській конференції «Актуальні питання сучасної науки і освіти»

МСС

КНУТД (МСС),

Анішин В.П.;

Слов’янський  держ. пед. ун-т

квітень 2011 р.

Участь у Міжнародній молодіжній науковій конференції «Сучасні проблеми радіотехніки і телекомунікацій»

ТОСУ

АКС

м. Севастополь, СНТУ

квітень 2011 р.

Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми та тенденції економічного розвитку»

ІЕ

КНУТД (МСП)

Ігнатьєва І.А.; ХНТУ; р. Вроцлавський ун-т,

м. Вроцлав

травень 2011

Участь у засіданні НМК зі сфери послуг, секція «Побутове обслуговування»

ІЕ

МСП

Ігнатьєва І.А.

травень 2011 р.

Всеукраїнська конференція молодих учених та студентів «Досвід, проблеми та перспективи розвитку студентського самоврядування, наукових товариств студентів та аспірантів, активізація науково-дослідної роботи студентів»

 

НТСА, всі факультети

НТСА КНУТД

5-6 жовтня 2011 р.

Участь у Всеукраїнській конференції «Автоматизація, технологія і якість в машинобудуванні»

ТОСУ

КНУТД (МСС),

Зенкін А.С.;

ДонНТУ м. Донецьк

жовтень 2011 р.

Участь у Міжнародній конференції «Болонський процес очима студентів»

ТОСУ

КНУТД (МСС),

Скрипка К.І.;

Європейський університет

грудень 2011 р.