КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Круглі столи

Наукові читання, присвячені 150 –м роковинам від дня смерті Т.Г.Шевченка

ХТ

Українознавства,

Захожай З.В., Куц О.Р.

Гонтар О.І.

3-10 березня 2011 р.

Лекція «Розробка інтелектуальних сенсорів та вимірювальних каналів на основі мікроконтролерів та засобів обчислювальної техніки нового покоління»

ТОСУ

АКС

Скрипник Ю.О.,

Шевченко К.Л.,

березень 2011 р.

Бесіда «Психологічні способи впливу на особистість в процесі спілкування»

ТОСУ

ПС

Кириченко Р.В.

березень 2011 р.

Круглий стіл «Соціальна рівність жінок і чоловіків в Україні»

ТОСУ

ПС

Баженова Л.М.

березень 2011 р.

Круглий стіл, присвячений 90-річчю від дня народження Георгія Берегового

ХТ

Українознавства

Тороповська Т.М.,

Червінський В.І.

Кривенко М.Е.

15 квітня 2011 р.

Круглий стіл «Вода-джерело життя»

ХТ

Строкань А.П.

26.04.11 р.

Лекція «Соціальні проблеми України»

ТОСУ

ПС

Шевченко Ю.Т.

квітень 2011 р.

Круглий стіл з обміну досвідом «Сучасні напрямки конструкторсько- технологічної під-готовки взуттєвого виробництва на етапі створення конкурентоспроможної продукції»

ТЛП

КТВШ

Коновал В.П.,

ХНУ, МДУ, ПРДУЕС,

КДУ ім.. Церетелі

(Кутаїсі)

 

квітень 2011 р.

Круглий стіл «Євро-2012: волонтерський рух студентів»

ІЕ

ЕОА

Голубєва Т.С.,

Колос І.В.

квітень 2012 р.

Круглий стіл, присвячений 450-річчю завершення створення Пересопницького Євангелія

ХТ

Українознавства

Захожай З.В., Куц О.Р.

Гонтар О.І.

травень 2011 р.

Круглий стіл «Доцільність англійської мови у науковій діяльності молоді»

ТЛП

ТМОП

Кузнєцов О.О.

травень 2011 р.

Лекція «Вдосконалення акустичних методів вимірювання товщини непровідних діелектричних покриттів»

 

АКС

Здоренко В.Г.,

Лісовець С.М.,

Каламєєць Т.П.

травень 2011 р.

Круглий стіл «Розвиток підприємств сфери послуг: тенденції та перспективи»

ІЕ

МСП

Лісун Я.В.

травень 2011 р.

Круглий стіл «Інноваційні технології в сервісній діяльності»

ІЕ

МСП

Кудлай В.С.

травень 2012 р.

Круглий стіл Податковий кодекс України: вигоди і витрати»

ІЕ

ЕОА

Голубєва Т.С.,

Колос І.В.

травень 2011 р.

Круглий стіл «Юридична відповідальність за правопорушення»

ТОСУ

ПС

Грєбєннікова Н.В.

травень 2011 р.

Круглий стіл «Впровадження Болонської системи в Вищу школу»

ТОСУ

МСС

Зубрецька Н.А.

 

Круглий стіл «Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні»

ТОСУ

МСС

Федін С.С.

 

Круглий стіл, присвячений 20-річчю незалежності України

ХТ

Українознавства

Захожай З.В., Куц. О.Р.

Гонтар О.І.

1-2 вересня 2011 р.

Круглий стіл «Школа менеджменту»

ІЕ

Менеджменту

Кухаренко О.В.,

Гончарова Г.М.

раз на два місяці

Круглий стіл студентського виставкового клубу «КНУТД-ЕКСПО»

ІЕ

Менеджмент

Овчарек В.Є.

раз на два місяці

Круглий стіл Етика і бізнес- етикет сучасного фахівця»

ІЕ

ЕОА

Голубєва Т.С.,

Колос І.В.

жовтень 2011 р.

Лекція «Розробка комп’ютерізованої системи автоматизації для оперативного керування потоковою лінією по виготовленню одягу»

ТОСУ

АКС

Скирута М.А.,

Кущинський О.А.

жовтень 2011 р.

Лекція «Розробка методів інтеграції засобів обчислювальної техніки в системі автоматизованого керування технологічними процесами»

ТОСУ

АКС

Санніков В.Ю.,

Лісовський О.А.

листопад 2011 р.

Круглий стіл «Підприємництво в Україні, його проблеми та перспективи конкурентоздатності»

ІЕ

МСП

Моргулець О.Б.

грудень 2011 р.

Круглий стіл «Управління, автоматизація і навколишнє середовище»

ТОСУ

МСС

Мінєєва О.В.

грудень 2011 р.

Круглий стіл «Інтеграція України в сучасний світовий простір»

ІЕ

ЕОА

Голубєва Т.С.,

Колос І.В.

грудень 2011 р.

Круглий стіл «Сучасні технології переробки полімерів»

ХТ

ТПХВ

Пахаренко В.О.

квітень 2012 р.

Круглий стіл «Актуальність наукових розробок лауреатів Нобелівської премії в галузі економіки»

ІЕ

ЕОА

Голубєва Т.С.,

Колос І.В.

лютий 2012 р.

Круглий стіл «Вимоги ринку праці до сучасного фахівця з «Обліку і аудиту» та «Економіки підприємства»

ІЕ

ЕОА

Гречан А.П.

Голубєва Т.С.,

Колос І.В.

жовтень 2012 р.

Круглий стіл  «Досвід участі України в Світовій організації торгівлі»

ІЕ

ЕОА

Гречан А.П.

Голубєва Т.С.,

Колос І.В.

грудень 2012 р.

Круглий стіл «Особливості ведення бізнесу в сфері побутового обслуговування»

ІЕ

МСП

Хмурова В.В.

грудень 2012 р.

Лекція «Нанохімія та нанотехнології»

ХТ

ЕЕХ

Лисін В.І.

протягом року

Цикл лекцій для молодих підприємців

НТСА, ІЕ

Рада НТСА, ЕОА,

менеджменту, фінансів

протягом року

Лекція «Основні аспекти права в Україні»

НТСА, консалтингові фірми

НТСА, консалтингові фірми

протягом року

Лекції «Ефективність дисперсного наповнення йонних систем нанорозмірними матеріалами

ХТ

ЕЕХ

Лисін В.І.

протягом року