КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Відділ з питань інтелектуальної власності

Гончаренко Ірина Миколаївна

Начальник відділу, к.е.н., доцент

Адреса: 01011, м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, корпус 1, к. 331-а

Тел./факс.: +38044-256-21-39

e-mail: [email protected]

Відділ з питань інтелектуальної власності на чолі з начальником відділу, здійснює свою діяльність в таких напрямах:

 • консультації з питань визначення прав на об’єкти промислової власності;
 • надання допомоги в підготовці матеріалів для оформлення прав на об’єкти промислової власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, торгових марок);
 • патентно-інформаційний пошук по матеріалах, що пропонуються для патентування;
 • підготовка, подання у встановленому порядку заявок на реєстрацію об’єктів промислової власності;
 • представлення інтересів університету з питань промислової власності в відносинах з фізичними та юридичними особами, патентними органами та відомствами як в Україні, так і за кордоном;
 • підготовка документів для захисту промислової власності університету від посягань третіх осіб, включаючи захист від недобросовісної конкуренції;
 • реклама об’єктів промислової власності та видання створених науковцями університету об’єктів інтелектуальної власності;
 • оформлення договорів на створення науково-технічної продукції або науково-технічної послуги;
 • оформлення виключних/невиключних ліцензійних договорів на передачу права на використання об’єктів інтелектуальної власності та договорів уступки права на них;
 • надання інших послуг в межах своєї компетенції.

Відділ пропонує також наступні види платних послуг:

 • підготовка та подання заявки на винахід;
 • підготовка та подання заявки на корисну модель;
 • підготовка та подання заявки на промисловий зразок;
 • підготовка та подача заявки на знак для товарів і послуг;
 • заява конвенційного пріоритету;
 • внесення в матеріали заявки змін та уточнень за ініціативою заявника;
 • подача клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід;
 • підготовка відповіді на запит експертизи;
 • підготовка мотивованої відповіді на попереднє рішення про відмову;
 • проведення прискореної експертизи знака для товарів і послуг;
 • підготовка мотивованої відповіді на повідомлення про можливу відмову в реєстрації знака;
 • отримання патенту;
 • отримання свідоцтва України на знак для товарів і послуг;
 • внесення змін стосовно патенту до Державного реєстру;
 • внесення змін стосовно реєстрації знака для товарів і послуг до Державного реєстру;
 • відновлення пропущених процесуальних строків;
 • подача клопотання про проведення експертизи запатентованого винаходу (корисної моделі) на відповідність критеріям патентоспроможності;
 • підтримання патенту в силі, щорічно;
 • продовження строку дії патенту;
 • продовження строку дії свідоцтва на знак для товарів і послуг;
 • подача заперечення на рішення експертизи;
 • підготовка ліцензійного договору або договору про переуступку прав;
 • реєстрація ліцензійного договору або договору про переуступку прав;
 • внесення змін до відомостей, що утримуються в Державному реєстрі про надання ліцензії стосовно кожного промислового зразка, передбаченого договором;
 • внесення змін до відомостей, що утримуються в Державному реєстрі про надання ліцензії стосовно кожного знака для товарів та послуг, передбаченого договором;
 • проведення патентно-інформаційного пошуку по одній групі МПК, на виявлення аналогів винаходу (корисної моделі);
 • проведення патентно-інформаційного пошуку на виявлення патентів, які заважають використанню продукту;
 • попередній пошук ідентичних або схожих до ступеня змішування знаків по базі даних Укрпатенту;
 • переклад з російської на українську та навпаки;
 • підготовка документів для захисту промислової власності від посягань третіх осіб включаючи захист від недобросовісної конкуренції.