КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
Навчально-наукова лабораторія перспективних волокнистих матеріалів

Науковий керівник: доктор технічних наук, доцент Будаш Юрій Олександрович

кафедра: прикладної екології, технології полімерів і хімічних волокон

адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, корпуc 1, поверх 2, аудиторії: 1-0147; 6-0106

e-mail: [email protected]

НАПРЯМ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Розробка  технологій отримання  й  дослідження властивостей  полімерних композиційних, волокнистих, та нанонаповнених  матеріалів різного функціонального призначення.
ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальна:

Проведення лабораторних робіт та наукових досліджень  студентами, магістрами та аспірантами за спеціальністю 161 – «хімічні технології та інженерія».

Наукова:

 • Структурна реологія розплавів нанонаповнених сумішей полімерів.
 • Мікро- і макрореологічні процеси в нанонаповнених сумішах полімерів.
 • Фізико-хімічні закономірності одержання мікроволокон, наповнених
 • нанорозмірними добавками.
 • Створення нових композиційних матеріалів, що вміщують природні полімери, та дослідження їх властивостей.
 • Мікроскопічні дослідження полімерних композиційних та волокнистих матеріалів різного складу.
 • Реологічні дослідження волокноутворюючих розчинів полімерів, наповнених різними типами добавок.
 • Удосконалення технологічних прийомів отримання волокон з розплавів та розчинів полімерних композицій різного складу.
 • Дослідження процесів структурних перетворень при формуванні та розтяганні струменів полімерних дисперсій.
 • Встановлення структурних змін в композиційних матеріалах, що вміщують біополімери при їх отриманні та біодеградації.
 • Дослідження процесів електроформування  мікро- та нановолокнистих біоактивних матеріалів спеціального призначення.
 • Розробка методологічних принципів та способів геометричного моделювання й кількісного аналізу структури гетерогенних полімерних систем, заснованих на аналізі зображень.
 • Розробка нових алгоритмів кількісного аналізу однорідності структури різних типів гетерогенних полімерних систем, заснованих на аналізі зображень.
 • Встановлення взаємозв’язку морфологічних показників різних типів полімерних композицій з їх складом та фізико-механічними характеристиками.

ЛАБОРАТОРНЕ ОБЛАДНАННЯ
 • Дослідно-промислова прядильна екструзійна машина марки УФТП-2.
 • Комбінований черв’ячно-дисковий екструдер марки ЛГП-25.
 • Черв’ячний екструдер марки ЧП-45.
 • Дослідно-промислова установка для формування нетканих матеріалів методом роздуву марки НВ-1.
 • Оптичний мікроскоп марки МБД.
 • Поляризаційний мікроскоп МБИ-15.
 • Оптичний мікроскоп марки Біолам.
 • Поляризаційний мікроскоп марки МП-8, обладнаний цифровою насадкою.
 • Аналітичні ваги марки TORSYJNA-WT (з точністю до 5 знаку).
 • Перемотувальна машина Полікон.
 • Стенд для термоорієнтаційного витягування волокон.
 • Ультрамікротом марки УМТП.
 • Розривні машини марки РМ-30, РМ-3, РМ-250.
 • Вакуум-сушильна шафа.
 • Мікровіскозиметр МВ-2.
 • Дробарна установка для одержання полімерних гранул.
 • Лабораторна чесальна машина.
 • Агрегат для штапелювання волокон.
ПЛАТНІ ПОСЛУГИ
 • розробка технологій та виготовлення дослідних партій волокон та волокнистих матеріалів зі спеціальними властивостями (профільованих, пористих , порожнистих, біорозкладних, термостійких, високомодульних, хемосорбційних, ультрафільтраційних, жаростійких, текстурованих, мультикомпонентних, нанонаповнених, антимікробних, медичного призначення);
 • кількісний мікроскопічний аналіз полімерних композиційних, волокнистих, та нанонаповнених  матеріалів із комплексною статистичною обробкою та графічною візуалізацією отриманих результатів.
 • фізико-механічний комплексний аналіз полімерних композиційних, волокнистих, та нанонаповнених  матеріалів;
 • підвищення кваліфікації спеціалістів, що працюють у області переробки полімерних композиційних, волокнистих, та нанонаповнених  матеріалів.
ФОТО ЛАБОРАТОРІЇ