КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
ЦЕНТР ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

Центр енергоефективності (повна назва — навчально-наукова лабораторія «Центр енергоефективності»  Київського національного університету технологій та дизайну) - практична база для підготовки енергоменеджерів та атестованих енергоаудиторів, підвищення їх кваліфікації, демонстрації сучасного обладнання і технологій з енергоефективності та проектної діяльності в сфері енергоощадності та сталого розвитку.

 

МЕТА СТВОРЕННЯ ЦЕНТРУ

- впровадження вимог Закону України «Про енергетичну ефективність будівель»;

- підвищення обізнаності населення з  питань енергоефективності та енергозбереження;

- формування енергосвідомості як культури енергоспоживання та ощадливого використання ресурсів;

- підтримка проектів з енергоефективності та енергозбереження.

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ ЦЕНТРУ

- удосконалення освітнього процесу підготовки енергоменеджерів за програмами підготовки бакалаврів та магістрів у реальних умовах набуття практичних компетенцій;

- досягнення кращих результатів енергоощадності шляхом  застосування обладнання та технологій передових вітчизняних та закорддонних компаній;

- спільне виконання науково-дослідних робіт прикладного характеру у сфері енергоефективності в інтересах підприємств-замовників;

- спільний з проектним офісом університету пошук партнерів та налагодження сталих стосунків з міжнародними донорськими та грантовими організаціями і компаніями з метою залучення фінансування для впровадження інноваційних технологій у сфері енергоефективності та участі у міжнародних конкурсах.

Також у Центрі передбачено проведення навчальних курсів енергоаудиторів, науково-технічних заходів, стажувань та підвищення кваліфікації, акцій та ініціатив, надання консультацій та роз’яснень, розроблення готових рішень у сфері енергоефективності для приватних домогосподарств, ОСББ, промислових об’єктів, в тому числі з використанням відновлюваних та альтернативних джерел енергії.

Фундаторами Центру енергоефективності на засадах державно-приватного партнерства стали партнери університету, представники бізнесу, а саме 18 підприємств: «Herz», «ProEnergy», «Сонет», ПП «Аванте», «Вайллант», «Семпал», «Glas Trösch Group», «Grundfos»,  ТОВ «Енергопро», ТОВ «Бауміт Україна», «Екокольт», «Ceresit», «ВЕНТС», «VEKA Україна», «ПРАНА», «БРУНАТА», «АУСТРОІЗОЛ», «КАН», які створили експозиційні зони з понад 50 діючими установками, стендами та експонатами.

 

ПОСЛУГИ ЦЕНТРУ

 

ОЦІНЮВАННЯ ПОТРЕБ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ

Дослідження ринку (промислова та освітня сфери)

Розроблення методичних рекомендацій та навчальних програм, тренінгів

 

НАВЧАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ

Розроблення навчальних програм

Забезпечення навчальними матеріалами

 

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ТРЕНЕРІВ

Розроблення навчального матеріалу, його адаптація до потреб замовника

Відбір викладачів-тренерів з подальшим підвищенням рівня їх професійної компетентності

Розроблення методології, змісту та навчальних матеріалів для підготовки тренерів

Проведення тренінгів, семінарів

Створення належного освітнього середовища для тренерів-початківців

 

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ

Система оцінювання слухачів та тренерів

Курси підвищення кваліфікації

Оновлення навчальних програм професійної підготовки

Підготовка та проведення атестації згідно чинного законодавства

 

ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ ЦЕНТРУ

 

Положення про Центр енергоефективності

 

Структура

Послуги Центру енергоефективності

Проектна діяльність Центру енергоефективності

Фундатори Центру енергоефективності

Партнери Центру енергоефективності