КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Перелік сертифікатів про акредитацію спеціальностей ступеня бакалавра
Київського національного університету технологій та дизайну за Переліком-2015

№ з/п

 

Шифр та назва спеціальності

Серія, № та дата видачі сертифікату

 

Термін дії

1

015

Професійна освіта (Дизайн)

НД №1190175

23.10.2017

до 01.07. 2023

2

015

Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

УД №11005607

03.09.2018

до 01.09. 2028

3

022

Дизайн

НД №1190178

23.10.2017

до 01.07. 2023

4*

022

Дизайн

НД №2485351

27.06.2017

до 01.07. 2023

5

051

Економіка

УД №11005608

03.09.2018

до 01.07. 2028

6*

051

Економіка

НД №2485352

27.06.2017

до 01.07. 2023

7

071

Облік і оподаткування

НД №1190183

23.10.2017

до 01.07. 2024

8

072

Фінанси, банківська справа та страхування

НД №1190182

23.10.2017

до 01.07. 2025

9

073

Менеджмент

НД №1190185

23.10.2017

до 01.07. 2023

10

075

Маркетинг

НД №1190181

23.10.2017

до 01.07. 2023

11

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

НД №1190184

23.10.2017

до 01.07.2021

12

081

Право

УД №11006402

09.07.2018

до 01.07.2028

13

122

Комп’ютертні науки та інформаційні технології

НД №1190186

23.10.2017

до 01.07. 2021

13а

122

Комп’ютертні науки

НД №1190187

23.10.2017

до 01.07. 2021

14*

123

Комп’ютертна інженерія

НД №2494334

31.10.2017

до 01.07. 2027

15

131

Прикладна механіка

НД №1190189

23.10.2017

до 01.07. 2023

16

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

УД №119005610

03.09.2018

до 01.07. 2023

17

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

НД №1190188

23.10.2017

до 01.07. 2023

18

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

НД №1190192

23.10.2017

до 01.07. 2023

19

161

Хімічні технології та інженерія

НД №1190193

23.10.2017

до 01.07. 2025

20

171

Електроніка

НД №1190191

23.10.2017

до 01.07. 2021

21

182

Технології легкої промисловості

НД №1190194

23.10.2017

до 01.07. 2023

22*

182

Технології легкої промисловості

НД №2485354

27.06.2017

до 01.07. 2023

23

226

Фармація

УД №11005611

03.09.2018

до 01.07. 2028

23а

226

Фармація, промислова фармація

УД №11005612

03.09.2018

до 01.07. 2028

24

133

Галузеве машинобудування

УД №11005609

03.09.2018

до 01.07.2028

25

162

Біотехнології та біоінженерія

УД № 11010590

24.06.2019

до 01.07.2024

* Для факультету ринкових, інформаційних та інноваційних технологій (м. Черкаси).