КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Перелік сертифікатів про акредитацію спеціальностей ступеня магістра
Київського національного університету технологій та дизайну за Переліком-2015

№ з/п

 

Шифр та назва спеціальності

Серія, № та дата видачі сертифікату

Термін дії

1

022

Дизайн

НД №1185355

27.06.2017

до 01.07.2023

2

051

Економіка

НД №1185356

27.06.2017

до 01.07.2023

3

071

Облік і оподаткування

НД №1185359

27.06.2017

до 01.07.2024

4

072

Фінанси, банківська справа та страхування

НД №1185358

27.06.2017

до 01.07.2025

5

073

Менеджмент

НД №1185360

27.06.2017

до 01.07.2023

6

075

Маркетинг

НД №1185357

27.06.2017

до 01.07.2023

7

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

НД №1185372

27.06.2017

до 01.07.2022

8

122

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

НД №1185361

27.06.2017

до 01.07.2021

122

Комп’ютерні науки

НД №1185362

27.06.2017

до 01.07.2021

9*

123

Комп’ютерна інженерія

НД №2485350

27.06.2017

до 01.07.2018

10

133

Галузеве машинобудування

НД №1185364

27.06.2017

до 01.07.2023

11

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

НД №1185365

27.06.2017

до 01.07.2021

12

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

НД №1185363

27.06.2017

до 01.07.2023

13

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

НД №1185367

27.06.2017

до 01.07.2023

14

161

Хімічні технології та інженерія

НД №1185368

27.06.2017

до 01.07.2025

15

171

Електроніка

НД №1185366

27.06.2017

до 01.07.2021

16

182

Технології легкої промисловості

НД №1185369

27.06.2017

до 01.07.2023

17

226

Фармація

НД №1185370

27.06.2017

до 01.07.2020

17а

226

Фармація, промислова фармація

НД №1185371

27.06.2017

до 01.07.2020

* Для факультету ринкових, інформаційних та інноваційних технологій (м. Черкаси).