КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Перелік сертифікатів про акредитацію освітніх програм ступеня доктора філософії КНУТД

з/п

Назва освітньо-наукової програми

Код та назва спеціальності

Номер та дата видачі сертифіката

Строк дії сертифіката

1.

Дизайн

022 Дизайн

№ 2408

04.10.2021

до 01.07.2027