КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет економіки та бізнесу

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ ТА МАРКЕТИНГУ

ЧУБУКОВА Ольга Юріївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0331

Телефони для довідок: +38044-256-21-00

e-mail: eckib_knutd@ukr.net

Сторінка в  https://www.facebook.com/eccybermarket

Про кафедру
Історія

В 2014 році у зв'язку з оптимізацією навчального процесу кафедра економічної кібернетики та кафедра маркетингу були об'єднані в одну кафеду економічної кібернетики та маркетингу, яку очолила д.е.н., проф. Ольга Юріївна Чубукова.

Кафедра Економічної кібернетики створена в лютому 2003 року. Завідувачем кафедри було призначено д.е.н., проф. Чубукову Ольгу Юріївну. В свою чергу, кафедра маркетингу створена 14 лютого 2000 р. для забезпечення підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів з маркетингу під керівництвом д.н.е., проф. Лабурцевої Олени Іванівни.

За роки існування кафедри підготовлено та випущено 40 спеціалістів та більше 200 магістрів з економічної кібернетики та 120 спеціалістів та більше 600 магістрів з маркетингу.

Місія

Зростання та зміцнення освітньо-професійного потенціалу держави шляхом високоякісної підготовки конкурентноспроможних на міжнародному ринку праці випускників кафедри – професіоналів – керівників різних освітньо-кваліфікаційних рівнів для підприємств, організацій та установ різних форм власності в галузі легкої промисловості та інших галузей економіки.

Мета

Вихід на лідерські позиції в світовій освітньо-професійній сфері. Інтеграція зі світовим науково-освітнім товариством з дбайливим збереженням національних та корпоративних досягнень, цінностей і традицій, напрацьованих на кафедрі, факультеті, університеті. Підвищення через діяльність кафедри престижу факультету та університету, – гарантія якості та надійності. Максимальне задоволення вимог та очікувань контрактників та замовників фахівців.

Стратегія

Пріоритетність питань якості підготовки фахівців, постійне підвищення їхньої конкурентоспроможності на ринку праці за рахунок нової методології цілеспрямування освітнього процесу до межі досконалості. Постійна орієнтація на кращі світові досягнення в освітньо - професійній сфері.

Тактика

Системологічні маркетингові дослідження ринку праці та досягнень кафедр та інших інноваційних структур – світових лідерів кібернетичного напряму у сфері науки та вищої освіти.

Розвиток лідерсько-командної діяльності, спрямованої на залучення всього колективу кафедри (факультету, університету) до процесу підвищення якості підготовки фахівців на засадах спрямування освітнього процесу до межі досконалості.

Професіоналізм, компетентність, персональна та командна відповідальність кожного. Інтенсивна підготовка сучасних навчальних посібників, навчальних та дослідницьких планів і програм.

Удосконалення практичної підготовки фахівців на засадах довгострокових програм співробітництва з підприємствами, організаціями та установами, розвитку методів і форм самостійної роботи студентів.

Активізація науково-дослідної роботи з впровадженням її результатів у навчальний процес та виробництво.

Оновлення матеріально-технічної бази та наскрізна комп’ютерно-телекомунікаційна інформатизація навчально-дослідницького процесу.

 

1. Освітня програма «Економічна кібернетика» (спеціальність 051 – Економіка), освітній ступінь «Бакалавр» (термін навчання 4 роки):

Розроблені фірмовий стиль та логотип кафедри і спеціальності «Економічна кібернетика», сутність якого полягає в необхідності тісної взаємоув’язки трьох кіл «хочу», «вмію», «знаю», позначених сплетінням трьох стрічок Мьобіусу (нескінченість інформації та знань) всередині чого і є фахівець з Економічної кібернетики. Кібернетика – це не тільки наука, але й сфера дуже престижної людської діяльності відомої з найдавніших часів.

В перекладі з латинського «кібернетика» – це управління, з грецької – керманич. Як оповідає Гомер, афіняни щорічно проводили кібернесії – свята керманичів. Переміщатися по морю у всі часи, тим більше тоді, було справою небезпечною. Тому управління кораблем у греків перетворилося на популярну модель управління і слово «кібернет» стало означати не тільки керманич, а й правитель над людьми. Так виникла думка про мистецтво управління взагалі. Сьогодні ж «керманич» – це не тільки керуючий судном, а й мудрий керівник.

Об’єктивні умови становлення та розвитку у світі інформаційного суспільства, інформаційної економіки фахівці з економічної кібернетики стають універсальними спеціалістами, які покликані управляти державою, підприємством, своєю власною справою.

Згідно Міжнародного класифікатора професій і спеціальностей ACSO-88 економісти-кібернетики в світі визначені як аналітики різних сфер діяльності, фахівці у сфері прогнозування, моделювання економічних процесів та створення програмних додатків для управління цими процесами.

Результати навчання:

Після закінчення курсу навчання бакалавр буде демонструвати:

Вміння використовувати економіко-математичні методи в аналізі економічного об’єкта  за допомогою надбаних знань та відповідних спеціальних методів; вміння оцінити економічний стан підприємства та окремих  його складових (основних та оборотних засобів, персоналу, результатів діяльності тощо), знайти проблеми та запропонувати і економічно обґрунтувати шляхи їх вирішення; вміння зрозуміти та застосувати математичні методи, які використовуються в сфері відображення економічної діяльності за допомогою економічної кібернетики; вміння моделювати проблеми управління та їх наслідків і пропонувати можливі шляхи вирішення із використанням сучасних інформаційних технологій; здатність застосовувати відповідне програмне забезпечення та відповідні пакети стандартних програм; вміння пояснити широкий діапазон управлінських проблем  на всіх рівнях економічної системи.

Сфера працевлаштування:

 

На великих і малих підприємствах різних типів і форм власності в аналітичній діяльності; аналітиком на фондових та валютних біржах; на митницях та у податковій службі; в торгових і страхових фірмах;в комерційних банках;в консалтингових та інвестиційних компаніях, менеджером програмного забезпечення бізнесу, менеджером проектів.

 

2. Cпеціальність 075 – Маркетинг, освітній ступінь «Бакалавр» (термін навчання 4 роки):

 

Маркетолог – це фахівець, який займається аналітикою споживчого ринку та проектує стратегію просування товарів серед покупців. Він розглядає всі види конкурентної продукції, виділяючи найпопулярніші марки. Вивчає їх рекламні проекти і думки споживачів. Потім у завдання маркетолога входить аналітична робота, він підсумовує отриману інформацію і розкладає її на складові грамотного піару. Виходячи з отриманих даних, маркетолог продумує ходи просування продукції компанії, на яку він працює.

Результати навчання:

Після закінчення курсу навчання бакалавр буде демонструвати:

Базові уявлення про сучасні методи маркетингової діяльності; комунікативні вміння;здатність самостійно вирішувати наукові проблеми дослідження та розробки маркетингової стратегії та стратегічного планування;здатність до організації управління маркетинговими роботами  на різних фазах; здатність розробляти перспективних та поточних планів маркетингової діяльності;здатність до письмової та усної комунікації іноземною мовою; вміння організовувати проведення діагностики стану ринку та середовища функціонування підприємства;вміння організовувати роботу виставок, ярмарок та інших комунікаційних заходів просування продукції на ринку.

Сфера працевлаштування:

 

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (зокрема на підприємствах легкої промисловості), на підприємствах різного профілю та рівня, в проектних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах, зокрема у підрозділах: маркетингу, постачання; маркетингових досліджень; інформаційного забезпечення; збуту; міжнародних зв'язків та в інших.

 

3. Освітня програма «Бізнес-аналітика» (спеціальність 051 – Економіка), освітній ступінь «Магістр» (термін навчання 1,5 роки): 

Результати навчання:

Після закінчення курсу навчання магістр буде демонструвати:

Проведення аналітичних досліджень за допомогою надбаних знань та відповідних спеціальних методів; здатність оцінити економічний стан підприємства та окремих  його складових (основних та оборотних засобів, персоналу, результатів діяльності тощо), знайти проблеми та запропонувати і економічно обґрунтувати шляхи їх вирішення; здатність зрозуміти та застосувати математичні методи, які використовуються в аналітичних дослідженнях підприємств (організацій); здатність моделювати проблеми управління та їх наслідків і пропонувати можливі шляхи вирішення із використанням сучасних інформаційних технологій; здатність розв’язувати широке коло проблем та задач шляхом розуміння їх фундаментальних економічних основ та використання як теоретичних, так і експериментальних методів, засвоєних з програми економічна кібернетика; здатність застосовувати відповідне програмне забезпечення та відповідні пакети стандартних програм, а при необхідності розробляти нові при проведенні аналітичних досліджень; здатність пояснити широкий діапазон аналітичних проблем  на підприємстві.

Сфера працевлаштування:

На великих і малих підприємствах різних типів і форм власності в аналітичній діяльності; аналітиком на фондових та валютних біржах; на митницях та у податковій службі; в торгових і страхових фірмах; в комерційних банках; в консалтингових та інвестиційних компаніях, менеджером програмного забезпечення бізнесу, менеджером проектів.

 

4. Освітня програма «Комунікаційний маркетинг» (спеціальність 075 – Маркетинг), освітній ступінь «Магістр» (термін навчання 1,5 роки):

Результати навчання:

Після закінчення курсу навчання магістр буде демонструвати:

Базові уявлення про сучасні методи маркетингової діяльності; комунікативні вміння;здатність самостійно вирішувати наукові проблеми дослідження та розробки маркетингової стратегії та стратегічного планування;здатність до організації управління маркетинговими роботами  на різних фазах; здатність розробляти перспективних та поточних планів маркетингової діяльності;здатність до письмової та усної комунікації іноземною мовою; вміння організовувати проведення діагностики стану ринку та середовища функціонування підприємства;вміння організовувати роботу виставок, ярмарок та інших комунікаційних заходів просування продукції на ринку;

Вміння: дослідження ринків, вимірювання та прогнозування попиту, виявлення потреб споживачів; формування довгострокової маркетингової стратегії фірми; визначення необхідного споживачам рівня якості товарів, формування товарного асортименту відповідно до структури попиту; встановлення цін, що привабливі для покупців і вигідні для фірми; забезпечення збуту товарів та співпраця з торговими посередниками; організація реклами, презентацій, акцій, виставок та ярмарок.

Сфера працевлаштування:

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (зокрема на підприємствах легкої промисловості), на підприємствах різного профілю та рівня, в проектних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах, зокрема у підрозділах: маркетингу, постачання; маркетингових досліджень; інформаційного забезпечення; збуту; міжнародних зв'язків та в інших.

 

5. Освітня програма «Цифровий маркетинг та електронна комерція» (спеціальність 075 – Маркетинг), освітній ступінь «Магістр» (термін навчання 1,5 роки):

Результати навчання:

Після закінчення курсу навчання магістр буде демонструвати:

Розуміння SMM та знання особливостей роботи основних майданчиків (Twitter, Linkedin, Instagram, Youtube тощо); навички розвивати соціальні медіа канали (Facebook, Instagram ін.); вміння наповнювати Youtube канал; здібності працювати з он-лайн чатом (контроль роботи з вхідними запитами, моніторинг ефективності та конверсій (робота з CRM); вміння розробляти та проводити заходи з оптимізації веб-ресурсу для пошукових машин; просувати веб-ресурси в мережі Інтернет; реалізовувати комплекс заходів щодо збільшення обсягів продажу продукту, який просувається, шляхом залучення клієнтів через мережу Інтернет; практичні навички реалізовувати підбір та аналіз ключових слів і фраз веб-ресурсу; здібності поліпшувати сумісність текстів веб-ресурсу з пошуковими машинами; можливості проводити заходи щодо збільшення рейтингу ресурсу Інтернет-сторінки в мережі Інтернет з точки зору пошукових машин; вміння слідкувати за змінами в алгоритмах пошукових машин і адаптувати веб-ресурс до цих змін; знання рекламних систем (AdWords, Direct, Facebook, Target); здібності проводити комплексний аналіз сайтів та додатків за допомогою Google Analytics (створення звітів про рекламні кампанії; дослідження географії покупок; створення звітів про соціальну активність; вміння відстежувати події на сайті, проводити А-В тестування, формувати звіти про конверсію); навички робити воронку продажів через мессенджери (чат-боти); вміння приймати участь у створенні односторінкових сайтів (Landing page); здібності щодо співпраці з партнерськими програмами та мережами; навички використання електронних сервісів, здібності щодо розуміння логіки роботи сервісів; вміння писати тексти, які можна продати; навички володіння основами UX, що дозволяє створювати листи, з якими приємно та зручно взаємодіяти та інше.

Сфера працевлаштування:

У вітчизняних та іноземних компаніях різноманітної спеціалізації, займаючи посади: Digital-стратег, фахівець у сфері розвитку бізнесу, SEO фахівець, контент-менеджер, менеджер з соціальних медіа, Account Manager та інше. Робота у сфері фрілансу: SEO фахівець, копірайтер, SMM менеджер, PPC тощо. Реалізація власних проектів у сфері Digital marketing: продаж маркетингових послуг через мережу Інтернет, створення та продаж авторських digital продуктів (сайти, сервіси, мобільні додатки, Інтернет-портали та інше), співробітництво з партнерськими мережами тощо.

 

Науково-педагогічні працівники

На кафедрі працює колектив висококваліфікованих викладачів серед яких 3 доктори наук, 4 професори, 13 кандидатів економічних та технічних наук, доцентів, 4 асистентів.

ЧУБУКОВА Ольга Юріївна, завідувач кафедри, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України.

У 1977 році закінчила Київський інститут народного господарства за спеціальністю «Економіка промисловості». . У 1991 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Нормативно-балансовий метод обґрунтування потреби у житловому фонді» (спеціальність 08.00.05 – «Економіка, планування і організація управління народним господарством та його галузями»). У 2002 р. – докторську дисертацію на тему: «Організаційно-економічний механізм формування та регулювання ринку інформаційних продуктів та послуг України» (спеціальність 08.02.03 – «Організація управління, планування і регулювання економікою»).

Наукові інтереси: інформація, знання, сучасні методи та технології роботи з інформацією, проблеми формування суспільства інноваційного типу.

Викладає дисципліни: Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності, Технологія створення програмних та інтелектуальних систем, Інформаційні системи та технології

Автор понад 170 наукових праць та методичних розробок.

  

БІЛОВОДСЬКА Олена Анатоліївна, д.е.н., доцент, професор кафедри.

У 2001 році закінчила Сумський державний університет за спеціальністю «Фінанси». У 2019 році захистила докторську дисертацію на тему: «Методологічні засади маркетингової політики розподілу інноваційної продукції промислових підприємств»  (спеціальність 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»).

Наукові інтереси: маркетинг інновацій, управління інноваційним розвитком, управління розподілом інноваційної продукції, логістика.

Викладає дисципліни: Маркетингова політика розподілу, Маркетинговий менеджмент, Логістика, Управління інноваційним розвитком, Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень.

Автор понад 150 наукових праць та методичних розробок.  

  

ХОМЕНКО Олексій Іванович, кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри.

У 1982 році закінчив Київський технологічний інститут легкої промисловості за спеціальністю «Економіка і організація промисловості предметів широкого вжитку». У  1987 захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вдосконалення організації виробництва і праці в бригадах трикотажних підприємств» ( спеціальність 08.00.28 – «Організація  виробництва»).

Наукові інтереси: маркетинг, економіко-математичне моделювання в маркетингу.

Викладає дисципліни: Маркетингова товарна політика, Маркетингове ціноутворення, Маркетингові дослідження, Маркетинг.

Автор понад 150 наукових праць та методичних розробок.

  

ЄВСЕЙЦЕВА Олена Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри.

У 1996 році закінчила Державну академію легкої промисловості України за спеціальністю «Економіка підприємств». У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Маркетингова діагностика підприємств легкої промисловості» ( спеціальність 08.06.01 – «Економіка, організація і управління підприємствами»).

Наукові інтереси: маркетинг в сфері послуг, логістика, стратегічний маркетинг, є науковим керівником студентського маркетингового клубу «М-Team».

Викладає дисципліни: Маркетинг, Логістика та дистрибуція, Стратегічний маркетинг.

Автор понад 70 наукових праць та методичних розробок.

  

ПОДОЛЬНА Валентина Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри.

У 2001 році закінчила Київський державний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Економіка підприємства». У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування позитивного гудвілу на малих підприємствах (на прикладі легкої промисловості)» ( спеціальність 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності»).

Наукові інтереси: поведінка споживача, психологія реклами. 

Викладає дисципліни: Маркетингові комунікації, Медіа-планування, Психологія реклами, Поведінка споживача, Рекламний менеджмент.

Автор понад 50 наукових праць та методичних розробок.

  

ІВАНЧЕНКО Надія Олександрівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри.

У 2002 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Економіка підприємства». У 2007 році захистила дисертацію на тему: «Механізм управління нематеріальними активами на підприємствах легкої промисловості» ( спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами).

Наукові інтереси: моделювання економічної безпеки, цифровізація економіки.

Викладає дисципліни: Штучний інтелект, Електронна комерція, Алгоритмізація та програмування, Інформаційні системи та технології в управлінні

Автор понад 120 наукових праць та методичних розробок.  

СИНЕНКО Олександр Іванович, к.е.н., доцент, доцент кафедри.

У 1976 році закінчив Державний університет імені 300-річчя возз’єднання України з Росією за спеціальністю «Системи автоматичного управління». У 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Механізм підвищення інвестиційної привабливості підприємств на основі ведення реєстрів (на прикладі легкої промисловості)» (спеціальність 08.00.04 - «Економіка та управління підприємствами  (легка промисловість)»).

Наукові інтереси: проектування та супроводження інформаційних систем ведення реєстрів майна субєктів та розпорядження майном, методологічні та методичні питання управління державним та комунальним майном.

Викладає дисципліни: Технологія проектування та адміністрування БД та СД, Моніторинг трансформаційних та глобалізаційних процесів в економіці, Інформаційний бізнес.

Автор понад 50 наукових праць та методичних розробок.

  

ШІКОВЕЦЬ Катерина Олексіївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри.

У 1994 році закінчила Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Прикладна математика». У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Моделювання управління економічним розвитком підприємств (на прикладі легкої промисловості)» (спеціальність 08.06.01 – «Економіка, організація і управління підприємствами»).

Наукові інтереси: моделювання управління економічним розвитком підприємств (на прикладі легкої промисловості).

Викладає дисципліни: Бізнес аналітика, Кібернетичне моделювання, Управління проектами інформатизації.

Автор понад 60 наукових праць та методичних розробок.

  

КВІТА Галина Миколаївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри.

У 2002 році закінчила Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю «Математика та інформатика». У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Механізм активізації персоналу промислових підприємств (на прикладі легкої промисловості)» ( спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»).

Наукові інтереси: економіко-математичні методи та моделі, інформаційні системи та технології, електронний бізнес.

Викладає дисципліни: Економічна кібернетика, Економічна інформатика, Економіко-математичні методи та моделі, Аналіз неструктурованих бізнес даних.

Автор понад 70 наукових праць та методичних розробок.

  

ЗИМБАЛЕВСЬКА Юлія Вікторівна, к.е.н., доцент кафедри.

У 2007 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Маркетинг». У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Брендинг на підприємствах легкої промисловості в умовах глобалізації» (спеціальність 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»).

Наукові інтереси: інфраструктура товарного ринку, бренд-менеджмент.

Викладає дисципліни: Маркетинговий менеджмент, Професійні комунікації, Паблік рілейшн, Маркетинг послуг, Бренд-менеджмент.

Автор понад 30 наукових праць та методичних розробок.

  

ПОНОМАРЕНКО Ігор Віталійович, к.е.н., доцент, доцент кафедри.

У 2004 році закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю «Економічна статистика». У 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Статистичний аналіз зайнятості населення України: регіональний аспект» (спеціальність 08.00.10 – «Статистика»).

Наукові інтереси: data science, великі дані, машинне навчання, штучний інтелект, цифровий маркетинг.

Викладає дисципліни: Економічна інформатика, Економіко-математичні методи та моделі, Імітаційне моделювання, Реінжиніринг бізнес-процесів, Цифровий маркетинг.

Автор понад 110 наукових праць та методичних розробок.

  

КОСТИНЕЦЬ Юлія Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри.

У 2004 році закінчила магістратуру Національної академії управління (м. Київ) за спеціальністю «Фінанси». У  2014 захистила кандидатську дисертацію на тему: «Маркетингове управління розвитком ринку посередницьких послуг в Україні» (спеціальність 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством»).

Наукові інтереси: маркетингове управління, фінанси і маркетинг, управління конкурентоспроможністю на мікро та макрорівнях, ринок посередницьких послуг, ринок туристичних послуг, маркетинг послуг, маркетинг в туризмі, маркетинг соціальних мереж, контент-маркетинг.

Викладає дисципліни: Копірайтінг, Маркетинг соціальних мереж, Економічні методи та моделі.

Автор понад 30 наукових праць та методичних розробок.  

ПАВЛЕНКО Олександр Вадимович, асистент кафедри.

У 2014 році закінчив Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана за спеціальністю «Управління міжнародним бізнесом». У 2013 році навчався в Northumbria University (Ньюкасл, Великобританія) за спеціальністю «Business Administration».

Наукові інтереси: інтернет-маркетинг, політичний маркетинг, маркетингові комунікації.

Викладає дисципліни: Маркетинг, інтернет-маркетинг (практичні заняття). 

Автор понад 10 наукових праць та методичних розробок. 

ЯРЕМА Катерина Олегівна, старший лаборант кафедри. 


За 2006- 2019 роки на кафедрі захищено 4 докторські та 25 кандидатських дисертацій, в аспірантурі навчаються ще 5 осіб.

Наукова діяльність

Науково-педогагічний колектив кафедри проводить дослідження за науковим напрямом: «Когнітивне моделювання економічного розвитку».

Щорічно кафедра виконує наукові дослідження по  темах «Кібернетичні засади інноваційного розвитку» та «Концепція сучасного соціоекономічного розвитку в умовах NBIC-конвергенції».

Протягом цих років кафедра співпрацює з Фондом державного майна України та Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та виконує госпдоговірну науково-дослідницьку роботу: «Послуги з методологічного та методичного супроводження експлуатації Єдиної інформаційної системи Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)».           

У 2005 році кафедрою були започатковані заходи щодо проведення науково-практичних конференцій. Щорічно колектив кафедри оганізовує та проводить міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми розвитку Економічної кібернетки» та Всеукраїнську наукову конференцію молодих учених та студентів «Актуальні проблеми та перспективи розвитку маркетингового управління».

           

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

НАПРЯМОК «ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА»

НАПРЯМОК «МАРКЕТИНГ»

1. Економічна інформатика

2. Інформаційні системи та технології в економіці

3. Прогнозування соціально-економічних процесів

4. Електронна комерція

5. Економічна кібернетика

6. Технологія проектування та адміністрування БД і СД

7. Управління проектами інформатизації

8. Моделі економічної динаміки

9. Бізнес аналітика

10. Алгоритмізація та програмування

11. Веб-аналітика

12. Економіко-математичні методи та моделі

13. Ефективність ІТ-рішень

14. Інтернет-речі та електронна комерція

15. Моделювання економіки

16. Пошукова оптимізація

17. Хмарні технології в економіці

1. Data mining в маркетингу

2. Бренд-менеджмент

3. Виставкоий маркетинг

4. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

5. Копірайтинг

6. Логістика та дистрибуція

7. Маркетинг

8. Маркетинг послуг

9. Маркетинг промислових підприємств

10. Маркетинг соціальних мереж

11. Маркетингова політика розподілу

12. Маркетинговий аудит

13. Маркетинговий менеджмент

14. Маркетингові дослідження

15. Маркетингові комунікації

16. Медіа планування

17. Паблік рілейшинз

18. Поведінка споживача

19. Професійні комунікації

20. Рекламний менеджмент

21. Стратегічний маркетинг

22. Цифровий маркетинг

Навчально-методичне забезпечення

За 2007–2018 рр. професорсько-викладацьким складом опубліковано підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації, лабораторні практикуми, опорні конспекти лекцій за напрямом «Економічна кібернетика» та «Маркетинг», серед яких:

 1. Чубукова О. Ю. Економіка інформації: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. К. : - МАУП, 2007. – 288с.
 2. Лабурцева О.І. Основи маркетингу і планування: навч. посібник/ О.І. Лабурцева, А.В. Яренко. — К.: КНУТД, 2007. — 136 с.
 3. Маркетинговий менеджмент: Навч. посібник / Ф. Котлер, К.Л. Келлер, А.Ф. Павленко та ін. — К. : Видавництво «Хімджест», 2007. — 290 с.
 4. Грищенко І.М. Формування механізму управління комерційним посередництвом: Монографія / І.М. Грищенко. — К.: Грамота, 2007. — 368 с.
 5. Ткачова Т.М. Реклама слабоалкогольних напоїв у формуванні девіантної поведінки неповнолітніх : монографія / Т.М. Ткачова, О.І. Лабурцева, Л.К. Яцишина. — К.: Наук. світ, 2007. — 272 с.
 6. Лабурцева О.І. Маркетинг і розвиток підприємництва в легкій промисловості України: Монографія / О.І. Лабурцева. — К.: КНУТД, 2008. — 364 с.
 7. Лабурцева О.І. Маркетингова політика розподілення: навч. посібник / О.І. Лабурцева, А.В. Яренко. — К.: КНУТД, 2008. — 86 с.
 8. Маркетинговий менеджмент: Підручник / Ф. Котлер, К.Л. Келлер, А.Ф. Павленко та ін. — К. : Видавництво «Хімджест», 2008. — 720 с.
 9. Усик С.П. Маркетингова комунікаційна політика: навч.-метод. посібник / С.П. Усик, Л.К. Яцишина. – К.: КНУТД, 2009. – 96 с.
 10. Хоменко О.І. Маркетингова товарна політика: навч. посібник / О.І. Хоменко. – К.: ЕКОМЕН, 2009. – 52 с.
 11. Грищенко І.М. Комерційна діяльність посередницьких організацій: підручник / І.М. Грищенко. – К.: Грамота, 2009. – 448 с.
 12. Яцишина Л.К. Маркетинговий менеджмент: навч.-метод. посібник / Л.К. Яцишина, Ю.В. Зимбалевська, О.Є. Соломенко, Т.Л. Замороко. – К.: КНУТД, 2009. – 64 с.
 13. Чубукова О.Ю., Іванченко Н. О., Кучер С. Л. Алгоритмізація та програмування процедур обробки економічної інформації: Навчальний посібник. – К. : КНУТД, 2009. – 138 с. (Гриф МОН України. Лист № 14\18.2-125 від 23.01.06 р.)
 14. Рубан В.Я., Іванченко Н. О., Квіта Г. М., Шіковець К. О. Кібернетичне моделювання: Навчальний посібник – К. : КНУТД, 2009. – 222 с. (Гриф МОН України. Лист № 14\18.2-127 від 23.01.06 р.)
 15. Березянко Т.В. Корпоративний глобалізм як базовий напрямок міжнародної економічної конвергенції : монографія / Т.В. Березянко. – К.: ТОВ «ДКС центр», 2010. – 238 с.
 16. Економічні проблеми розвитку вищої освіти в Україні: монографія / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НАПН України І.М. Грищенка. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – 478 с.
 17. Головкіна Н.В. Маркетингова політика комунікації : навч.-метод. посібник / Н.В. Головкіна. – К.: КНУТД, 2010. – 112 с.
 18. Чубукова О. Ю., Рубан В. Я., Антошкіна Л. І., Геселева Н. В., ванченко Н. О., Шіковець К. О., Синенко О. І., Шацька З. Я., Квіта Г. М., Ямненко Г. Є.  Кібернетика економіки та бізнесу: Підручник (з грифом МОН України) – Д: Юго-Восток, 2010 р. – 516 с.
 19. Кібернетичні засади інноваційного розвитку (монографія) О. Ю. Чубукова, В. Я. Рубан, Н.В. Геселева та ін. – К.: ПЦ “Фоліант”, 2010. – 120с.
 20. Кібернетика економіки та бізнесу: підруч. /О.Ю. Чубукова, В.Я. Рубан та ін..; за ред.. проф. О.Ю. Чубукової, проф. В.Я. Рубана. – 2-е вид., перероб. – Донецьк: Юго-Восток, 2010. - 516 с.
 21. Геселева Н. В. Прогнозування соціально-економічних процесів: сучасні підходи та перспективи: монографія– Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2011. – 436 с.
 22. Основи когнітивної економіки. Чубукова О.Ю., Рубан В.Я., Геселева Н.В. та ін.: Монографія. – К.: ВД “Стилос”, 2011. – 180 с.
 23. Чубукова О.Ю., Геселева Н. В., Синенко О. І. Інформаційний моніторинг: Навчальний посібник– Київ: КНУТД, 2011. – 200 с.
 24. Яцишина Л.К. Бренд-менеджмент : навч. посібник / Л.К. Яцишина, Ю.В. Зимбалевська, О.А. Виноградов. – К.: КНУТД, 2011. – 102 с.
 25. Яцишина Л.К. Рекламний менеджмент: навч.посіб. / Л.К. Яцишина, О.М. Деменіна. – К.: КНУТД, 2012. – 231 с.
 26. Актуальні проблеми економічної кібернетики Чубукова О.Ю.,Антошкіна Л.І., Геселева Н.В. та ін.: Монографія. – К.: ВД“Стилос”, 2012. – 366 с.
 27. Чубукова О. Ю., Синенко О.І. Організація і методика інформаційної роботи: Навчальний посібник – Хмельницький:ХмЦНІІ, 2013., за заг ред.. д-ра екон. наук, проф. Л.І. Антошкіной – 2-ге вид., доп. І випр.  225 с.
 28. Жарінова А. Г. Методологія управління інтелектуальним капіталом в умовах становлення інформаційної економіки: Монографія. – Київ: Вид. «Наш формат» 2013. – 320 с.
 29. Яцишина Л.К. Маркетинговий менеджмент : навч. посібник / Л.К. Яцишина. – К.: МВЦ «Медінформ», 2013. – 323 с.
 30. Когнітивні технології в економіці: підруч. для студ. вищ.навч.закл. / Л.І. Антошкіна, О.Ю. Чубукова, Н.О. Іванченко. – Донецьк: Юго-Восток, 2014. – 439 с.
 31. Економічна кібернетика: підручник / [О.Ю. Чубукова, В.Я. Рубан, Л.І. Антошкіна та ін.]; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О.Ю. Чубукової. – Донецьк: Юго-Восток, 2014.- 454 с.
 32. Яренко А.В. Комерційна діяльність посередницьких підприємств: навчально-методичні матеріали до самостійної роботи студентів освітнього ступеня «Спеціаліст» спеціальності 7.03050701 «Маркетинг» – К.: КНУТД, 2015. – 123 с.
 33. Яренко А.В. Маркетинг у сферах економічної діяльності. Міжнародний маркетинг: Навчально-методичні матеріали до самостійної роботи студентів освітнього ступеня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» – К.: КНУТД, 2015. – 144 с.
 34. Яренко А.В. Маркетинг: навчально-методичні матеріали до самостійної роботи студентів освітнього ступеня «Бакалавр»  напряму підготовки 6.051602  «Технологія виробів легкої промисловості» – К.: КНУТД, 2015. – 151 с.
 35. Чубукова О.Ю. Інформаційний маркетинг : навч.посіб. / О.Ю. Чубукова. . — К.: КНУТД, 2017. — 112 с.

Студенти

Роки студентства – найкращі роки в житті людини. Наших студентів знає весь університет. Вони активні, ініціативні, веселі та дружні.

Викладачі та студенти нашої кафедри – це велика родина, де всі добре знайомі, товаришують, тісно спілкуються з будь-яких життєвих та професійних питань. Дружня атмосфера допомагає розвиватися не тільки професійно, наші студенти разом із викладачами також цікавляться й політичним життям нашої держави.

Студенти кафедри економічної кібернетики активно долучаються до онлайн-навчання у сфері Data science. В першу чергу мова йде про платформу Datacamp – динамічні інтерактивні курси для навчання роботі з науковими даними за допомогою R, Python, SQL, Git, Shell, Spreadsheet та Scala.

Набуття професійних навичок з візуальної аналітики відбувається завдяки використанню в освітньому процесі BI платформи Tableau, доступ до якої студенти отримують завдяки безкоштовній строковій ліцензії для кожного слухача в рамках програми Tableau for Students.

Студенти-маркетологи протягом періоду навчання здійснюють активну науково-дослідницьку та творчу діяльність. При кафедрі з 2005 року працює студентський науковий гурток «Маркетинговий клуб «М-ТЕАМ» під егідою Всеукраїнської громадської організації «Українська Асоціація Маркетингу» (докладніше – в розділі «Студентські гуртки»).

В липні 2017 року студенти Черченко Б., Толстих А. та інші учасники клубу отримали гран-прі конкурсу «Рекламний Полігон» (м. Одеса), це творче змагання команд молодих рекламістів, що полягає в розробці рекламної кампанії на задану рекламодавцем тему за обмежений термін часу. Особливостями цього креативного батлу є максимальне наближення до ситуацій у практичній рекламній діяльності: жорсткий цейтнот, наявність декількох реальних завдань, змагання із іншими командами-«агентствами». 

Клуб «М-ТЕАМ» приймає активну участь у Національному фестивалі соціальної реклами. Головними цілями фестивалю є підвищення ролі соціальної реклами в розв’язанні соціальних проблем, створення сприятливих умов для розробки соціальної реклами, залучення та стимулювання майстрів рекламного мистецтва і залучення уваги широкої громадськості й державних установ до проблеми розвитку вітчизняної соціальної реклами. Члени клубу були неодноразовими переможцями НФСР.

Сьомий Національний фестиваль соціальної реклами – 1-е місце у номінації «Соціальна відео реклама», студентка Бринькова Катерина, робота: «Мова без звуку», спеціальний диплом «За социальную значимість теми», студентка Соколова Евеліна, робота: «Настоящие».

Восьмий Національний фестиваль соціальної реклами 3-е місце у  номінації  «Соціальна реклама», студенти Мозалевская Ю., Стріжко К., Тромса В.

Десятий Національний фестиваль соціальної реклами (17 лютого 2017 року) 2-е місце у номінації «Зовнішня соціальна реклама», студент Черченко Борислав. 

З 2004 року СМК «М-ТЕАМ» приймає активну участь в УКРАЇНСЬКОМУ СТУДЕНТСЬКОМУ ФЕСТИВАЛІ РЕКЛАМИ. Це авторитетний комплексний проект, який спрямований на розвиток  молоді, її професійний зріст, на формування механізмів взаємодії в сфері маркетингу та реклами і сучасних потреб ринку. Члени СМК «М-ТЕАМ» за роки існування УСФР неодноразово були переможцями у різних номінаціях. Останні з яких:

10-ий Український Студентський Фестиваль Реклами – дипломи отримали - Толстих Анна  - номінація «Друкована реклама» 2 місце; Безвербна Анастасія – номінація «Друкована реклама»  2 місце; Черченко Борислав – номінації «Змінимо життя на краще! Будуємо нову країну разом» 2 місце , «Друкована реклама» 2 місце,  «Нестандартний вид реклами» заохочувальний диплом.

11-ий Український  Студентський Фестиваль Реклами - студенти відзначені дипломами за 1-е, 2-е та 3-і місця у номінаціях «Друковна реклама», «Фірмовий стиль».

12-ий Український  Студентський Фестиваль Реклами студенти відзначені у номінації «Фірмовий стиль» 2 місце – Черченко Борислав, за роботу «Стиль АТБ»; номінації «Відео реклама»  3 місце – Бойко Ангеліна, Меркулова Дарина, Макарова Христина за відео «Кожен має своє місце».

Керівник проекту УСФР проф. Ромат Є.В. неодноразово висловлював подяку керівництву КНУТД та викладачам кафедри економічної кібернетики та маркетингу за підготовку спеціалістів в галузі маркетингу та рекламної діяльності.

Перспективи для студентів

Після закінчення навчання за спецільностями «Економічна кібернетика», «Бізнес аналітика» та «Маркетинг» наші випускники є затребуваними фахівцями в різних сферах бізнес-діяльності:

Наші випускники працюють:

 • системними та фінансовими аналітиками;
 • топ-менеджерами;
 • бізнес-аналітиками;
 • управлінцями бізнес проектів;
 • комерційними та фінансовими директорами;
 •  начальниками відділів стратегічного планування;
 • економістами з планування, управління та фінансової роботи;
 • фахівцями з ефективності виробництва;
 • бухгалтерами;
 • консультантами та експертами;
 • адміністраторами баз даних і корпоративних систем;
 • enterprise-програмістами;
 • маркетологами підрозділу служби маркетингу;
 • маркетологами-аналітиками, консультантами, експертами;
 • економістами зі збуту або з матеріально-технічного забезпечення;
 • науковими співробітниками.

Зарубіжне партнерство

Нашими зарубіжними партнерами є випускники кафедри, які наразі працюють закордоном. Деякі з них:

1. Зінченко Тетяна –  компанія Sartorius AG, ІТ департамент, відділ Business Technology (Німеччина). 
2. Постой Дмитро – приватний підприємець (Флорида, США).
3. Богословська Ольга – компанія DGS  (illiam demant holding), логіст та спеціаліст по роботі з клієнтами (Польща).

 

Зроби правильний вибір!