КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет культурних і креативних індустрій

КАФЕДРА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ЗДОРОВ’Я

ДУДОРОВА Людмила Юріївна

завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0004

Телефони для довідок: +38044 256 29 67

E-mail: 

 https://www.facebook.com/fitness.and.recreation.knutd/

 https://www.instagram.com/fitness_and_recreation_knutd/

Про кафедру
Історія

Кафедра фізичного виховання була заснована у 1948 році. В цей період було багато зроблено для пропаганди фізичної культури та спорту у студентському середовищі.

Завідувачами кафедри працювали:

1948-1964 - Кисилевський Георгій Костянтинович;
1964-2000 - проф. Молодан Євгеній Миколайович;
2000-2014 - Ткаченко Володимир Петрович

З 2014 і по теперішній час кафедрою керує доктор педагогічних наук, професор Дудорова Людмила Юріївна.

Науково-педагогічні працівники

На кафедрі працюють вісім викладачів: три професори, три доцента, два старших викладача. Навчально-допоміжний персонал кафедри – два лаборанти: виконують роботи, які пов’язані із забезпеченням навчального процесу.

Значна частина викладачів мають багаторічний стаж та досвід роботи у вищому навчальному закладі, високу педагогічну кваліфікацію. 

На сьогоднішній день на кафедрі фізичного виховання працюють: 

ДУДОРОВА Людмила Юріївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою фізичного виховання та здоров’я

Наукові інтереси: фізична культура і спорт, здоровий спосіб життя студентської молоді, підготовка фахівців з туризму.

Публікації: понад 150 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі індексованих у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science, 1 патент на винахід.

 

КОЛУМБЕТ Олександр Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри фізичного виховання та здоров’я

Наукові інтереси: теорія та методика фізичної культури, спортивного тренування та основ здоров’я різних груп населення.

Публікації:  понад 200 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі індексованих у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science

Підготовлено: 1 кандидат педагогічних наук.

Нагороди: подяка Міністерства освіти і науки України, відзнака Державного комітету СРСР з фізичної культури і спорту, сертифікат міжнародного Олімпійського комітету за вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів галузі.

 

ВИХЛЯЄВ Юрій Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри фізичного виховання та здоровʼя.

Наукові інтереси:  інноваційні технології у фізичному вихованні студентів та осіб з обмеженим можливостями здоровʼя, технології рухової активності, фізичної терапії, ерготерапії рекреації та технічні засоби для їх здійснення.

Публікації: понад 200 наукових та науково-методичних праць, з яких три наукових монографії, чотири навчальних посібники, біля 50 авторських свідоцтв і патентів на винаходи та корисні моделі.

Підготовлено: 2 кандидати педагогічних наук.

Нагороди: відмінник освіти МОН.

ГРУЗЕВИЧ Ірина Володимирівна, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри фізичного виховання та здоров’я, майстер спорту України з плавання, срібна призерка чемпіонату України з плавання (2003 рік), срібна призерка Всеукраїнської Універсіади з плавання серед студентів (2011 рік).

Наукові інтереси: спортивна дієтологія, діагностика функціональних можливостей спортсменів, теорія і методика спорту.

Публікації: автор та співавтор понад 50 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі індексованих у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

 

ТОМІЧ Лілія Миколаївна, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри фізичного виховання та здоров’я

Наукові інтереси: фізична терапія, ерготерапія; здоров’я людини; реабілітація дітей з особливими освітніми потребами.

Публікації: понад 150 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі навчальні посібники з грифом МОН України.

Нагороди: нагрудний знак “Відмінник освіти України”, нагрудний знак “Василь Сухомлинській”.

ПАРИШКУРА Юлія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізичного виховання та здоров’я.

Наукові інтереси: фізичне виховання; теорія і методика фізичного виховання в ДНЗ; теорія і методика фізичного виховання та валеологічної освіти.

Публікації: понад 60 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі індексованих у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

 

ЧЕРНОВСЬКИЙ Сергій Михайлович, старший викладач кафедри фізичного виховання та здоров’я.

Наукові інтереси: оздоровча фізична культура, розвиток фізичних якостей юнаків та студентської молоді засобами футболу.

Публікації:  понад 50 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі індексованих у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

Нагороди: відзнака Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту «Почесний працівник фізичної культури та спорту», медаль Федерації футболу м.  Києва «За заслуги III-го ступеню».

 

ТКАЧЕНКО Володимир Петрович, - старший викладач кафедри фізичного виховання та здоров’я.

Наукові інтереси: фізичне виховання, оздоровча фізична культура та розвиток фізичних якостей студентів засобами волейболу.

Публікації: понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

Нагороди: відзнака Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту «Почесний працівник фізичної культури та спорту».

БАБИЧ Костянтин Миколайович, старший лаборант кафедри фізичного виховання та здоров’я.


ФЕДОРЕНКО Олександр Олексійович, лаборант кафедри фізичного виховання та здоров’я

Навчальні приміщення та спортивні зали

Кафедра має в своєму розпорядженні чотири спортивних зали для практичних занять, футбольне поле з легкоатлетичними доріжками (спортивну арену), стрілецький тир, тренажерний зал, три викладацькі кімнати, наукову лабораторію.

Спортивний зал №1 (баскетбольний) Спортивний зал №2 (волейбольний)
Спортивний зал №5 (настільний теніс)  Спортивний зал №6 (настільний теніс)
Стрілецький тир Тренажерний зал
Стадіон
Навчально-методичне забезпечення

Колектив кафедри постійно працює над підготовкою та оновленням навчально-методичних посібників, пошуком нових форм і методів активізації учбового процесу з фізичного виховання студентів.

Щорічно викладачі кафедри готують до видання понад 20 найменувань методичних розробок (завдання для самостійної роботи, методичні вказівки до виконання рухової активності та ін.).

Навчальний процес проводиться у вигляді практичних та секційних занять, організується самостійна робота студентів, яка включає написання рефератів та тестування.

З навчальної дисципліни «Фізичне виховання» сформовано комплекс методичної документації (навчально-методичні комплекс), який включає: програму дисципліни за змістовними модулями, завдання до практичних занять, методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів, критерії оцінки поточного, модульного та підсумкового контролю знань студентів, сучасні методики та технології викладання.

Спеціальності

Кафедра фізичного виховання та здоров’я є випускаючою та проводить підготовку бакалаврів зі спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» - освітня програма «Фітнес та рекреація»

Бакалаврат

Освітня програма:

Фітнес та рекреація

Кваліфікація:

Бакалавр з фізичної культури і спорту

Термін навчання 

8 семестрів (4 роки) 

Кредити ECTS

240

Форма навчання 

денна / заочна / дистанційна

Результати навчання:

Після закінчення курсу навчання бакалавр буде демонструвати:

здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері фізичної культури і спорту, що передбачає застосування теорій та методів фізичного виховання та спорту, медико-біологічних, психолого-педагогічних дисциплін, менеджменту і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Здатність продемонструвати знання основ професійно-орієнтованих дисциплін у сфері фізичної культури і спорту; виконавську дисципліну; працювати в  міждисциплінарній команді та самостійно, організовувати свій бізнес в сфері фізичної культури і спорту, управляти особистим саморозвитком (самонавчання, застосування знань на практиці, готовність і здатність навчатися самостійно), генерувати проривні інноваційні бізнес-ідеї. 

Сфера працевлаштування: 

випускники можуть працювати в ДЮСШ, СДЮСШ, фітнес-центрах, фітнес-клубах, центрах спорту і здоров'я, центрах спорту для всіх: інструктор-методист спортивної школи, інструктор з аеробіки, інструктор-методист тренажерного комплексу (залу), фітнес-тренер, фахівець із організації дозвілля, інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму), інструктор із стройової та фізичної підготовки, інструктор-методист з фізичної культури та спорту, інструктор-методист з виробничої гімнастики.

Студенти КНУТД - кращі спортсмени
 1. Костевич Олена - заслужений майстер спорту України з кульової стрільби. Чемпіонка Олімпійських ігор, Світу, Європи.
 2. Сергієнко Наталя - заслужений майстер спорту України, чемпіонка Дефлімпійських ігор, чемпіонка світу, Європи, Універсіади з настільного тенісу.
 3. Остапенко Павло - майстер спорту Міжнародного класу України, срібний призер молодіжного чемпіонату Світу і бронзовий призер молодіжного чемпіонату Європи з пляжного волейболу, гравець основного складу команди суперліги «Локомотив» Київ з волейболу.
 4. Холод Георгій - майстер спорту України з фехтування. Чемпіон Універсіади України.
 5. Гладских Олексій - майстер спорту України з грекоримської боротьби. Чемпіон Універсіади України.
 6. Косташенко Анастасія - кандидат в майстри спорту України з легкої атлетики. Збірниця молодіжної команди України. Відмінниця навчання.
 7. Стоянович Мар’яна - майстер спорту Міжнародного класу України з дзюдо та сумо. Срібна призерка молодіжного чемпіонату Європи.
 8. Гончаренко Богдан – майстер спорту Міжнародного класу України з карате. Багаторазовий чемпіон України, Європи та Світу.
 9. Коновалов Артем – майстер спорту України з карате. Чемпіон України, Європи та Світу.
 10. Степурко Владислав – майстер спорту України з бально-спортивних танців. Чемпіон України, чемпіон Європи, призер чемпіоната Євразії та Світу з латиноамериканської програми.
 11. Бітлян Аліна – кандидат в майстри спорту з бально-спортивних танців, фіналіст чемпіонату Європи в категоріях молодь 1 та 2 Rising Star з латиноамериканської програми.

Кафедра здійснює таку діяльність

Серед різноманітних засобів підвищення працездатності, зниження стомлюваності та профілактики відхилень у стані здоров’я одним із найбільш ефективних справедливо вважається фізична підготовка.

У нашому університеті фізичному вихованню та спорту відводиться помітне місце. Програма фізичного виховання студентів, крім фізичної підготовки загального спрямування, передбачає розділ професійно-прикладної фізичної підготовки. Фізичним вихованням охоплене практично все студентство. Заняття проводяться з видів спеціалізації: футбол, волейбол, баскетбол, бадмінтон, настільний теніс, ритмічна, атлетична гімнастика та обов’язкового проходження медичного огляду. Заняття проводяться як практичні, так і теоретичні з урахуванням індивідуального підходу до тих, що займаються. 

Основним завданням підготовки, загальними для студентів є:

 • Підвищення фізичної динамічної працездатності за рахунок вдосконалення фізичних якостей: витривалості, сили, гнучкості, координації рухів, спритності та ін.;
 • Забезпечення високого рівня функціонування серцево-судинної, дихальної, кістково-м’язової систем організму, його вестибулярного апарату;
 • Розвиток психічних якостей та навичок;
 • Вироблення стійкості до несприятливих погодних умов.

 

Спортивний колектив КНУТД постійний учасник спартакіади Печерського району міста Києва «Під золотими куполами Печерська» та «Спартакіади здоров’я Печерського району» з 12 видів спорту. В загальному підсумку є багаторазовими чемпіонами спартакіади.

Високі показники мають збірні ігрові команди з футболу, волейболу, баскетболу, настільного тенісу та кульової стрільби.

 • Збірна команда «Легпром» з футболу є призером чемпіонату України серед ВНЗ України, постійний учасник чемпіонатів м. Києва.
 • Збірна команда «Легпром» з баскетболу бере участь в чемпіонатах України, є чемпіоном клубу Студентської профспілкової асоціації м. Києва.
 • Збірна команда «Легпром» з волейболу бере участь в Студентській лізі чемпіонату України, фіналісти Універсіади України.

Педагогічний колектив кафедри приділяє велику увагу питанням навчально-методичного забезпечення навчального процесу. Викладачі кафедри підготували багато наукових розробок, які опубліковані на організацію теоретичної та практичної підготовки студентів, їх самостійної роботи.

З 1958 функціонує університетський спортивно-оздоровчий табір «Молодіжний» в с. Плюти.  Щорічно у таборі, і в літку і в зимовий період, проводяться змагання з різноманітних видів спорту, туристичні походи та інші спортивні заходи.  

Змагання з перетягування канату Футбольні змагання між командами
Змагання з настільного тенісу Змагання з волейболу
Зарубіжне партнерство

Футбольна збірна «Легпром» КНУТД підтримує зв’язки з польськими студентськими командами, з якими брала участь в турнірі «СТУД-ЄВРО 2012», в м.Києві. В турнірі брали участь команди:

 1. Політехніки  Шльонська, м. Глівіце;
 2. Університет Ягельонські, м. Краків;
 3. Університет Шльонський, м. Катовіце;
 4. Університет ім. Адама Міцкевича, м. Познань.

Також кафедра підтримує зв’язки із Приватною Вищою Школою Охорони Середовища, Польша, м. Радом.