КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет індустрії моди

КАФЕДРА КОНСТРУЮВАННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБІВ ІЗ ШКІРИ

ГАРКАВЕНКО Світлана Степанівна

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, корпус 2, кімнати 2-0402, 2-0403, 2-0404,

2-0406, 2-0408, 2-0410, 2-0410а, 2-0412, 2-0413, 2-0414, 2-0502, 2-0507, 2-512

Телефони для довідок:

+38044-256-29-41 - завідувач кафедрою
+38044-256-21-14 - кімната викладачів
+38044-256-21-72 - завідувач учбовою лабораторією, комп'ютерний зал №2
+38044-256-21-20  - комп'ютерний зал №1
e-mail:  
 
Про кафедру
Історія розвитку кафедри

Кафедра була створена разом із Київським шкіро-взуттєвим інститутом у квітні 1930 року. Розмістили її, як й інститут, на вул. Великій Житомирській, 32, у м. Києві. Першими студентами кафедри були робітники із трудовим стажем. Курс технології виробів із шкіри викладав Тополянський Н.Г., який і був завідувачем кафедри. У липні 1941 році інститут і кафедра були евакуйовані в Росію на ст. Хромпік Свердловської області. До 1941 року, а підготовка взуттєвиків проводилась в одній групі на курсі, яка з 1941 зменшились майже на половину. В 1942-43 роках студентів не приймали. Усі профілюючі предмети вів той самий Тополянський Н.Г. (який був заступником директора по науковій роботі та деканом механіко-технологічного ф-ту) і один асистент. Крім того, ці спеціалісти виконували велику роботу на фабриці «Уралобувь» по технологічній підготовці випуску взуття для фронту.

У 1944 році інститут і кафедра повернулись до м. Києва та розмістились у корпусі колишньої посадочної фабрики на вул. Кловській, 16 (нині корпус №1 на вул. Немировича-Данченка).

Корпус був пошкоджений, без вікон, не працювало центральне опалення, не було їдальні, часто вимикали електричне світло. Підготовку продовжували здійснювати у неповних групах. Не було достатньої кількості підручників, паперу, письмового приладдя. Студенти мешкали поряд з навчальними аудиторіями, часто готувались до занять при світлі каганця, готували їжу на вогнищі у дворі тощо.

З 1944/45 року збільшується кількість викладачів і на допомогу Тополянському Н.Г. приходять довоєнні випускники Калика С.Б. і Дубинський Є.А., які викладали також предмети «обладнання взуттєвого виробництва», «матеріалознавство» і «техніку безпеки». На навчання прийшли фронтовики, серед яких Балутенко В.В., Орлов І.В. (майбутній ректор КТІЛП), Касьяненко В.В., (майбутній міністр легкої промисловості України), Рослик Г.І., Скатерний В.О., Толочко В.І. (майбутні вчені — викладачі кафедри). Серед них був і нинішній президент Академії технологічних наук, професор, доктор технічних наук Нестеров В.П., майбутні відомі керівники різних рівнів Гаркавенко С.Ф.,  Кульчицький С.І. та ін.

У 1951 році кафедра була перейменована в кафедру технології виробів із шкіри, збільшився набір студентів до 2-х груп, а через рік-два його збільшили до 3-х груп. Серед студентів 50-х років — доктор наук Коновал В.П., проф. Лобза Г.С., доценти Богушко А.А., Чобітько М.І. та багато інших, які в 60-80-х роках загартовували галузь і укріплювали її науку.

З 1964 р. на кафедрі проводилась підготовка інженерів за 2-ма спеціальностями: інженер-технолог (шифр 1108) та інженер-конструктор (шифр 1113) виробів із шкіри.

З 1961 р. кафедра проводить підготовку аспірантів не тільки для нашої держави, а також науковців з числа громадян Болгарії, Угорщини, РФ, Вірменії, Азербайджану та ін. країн.

У 1965 році, у зв'язку з початком підготовки конструкторів, кафедра була перейменована на кафедру конструювання і технології виробів із шкіри. Ця назва збереглась і до сьогодні. До 40-ліття (1970 р.) кафедри на ній вже працювали 5 кандидатів наук, підготовка яких була здійснена за результатами наукових досліджень, що виконувались в інституті.

У 70-х роках до вечірньої форми навчання додається і заочна, а кількість випускників кафедри в кінці 80-х і початку 90-х років досягає майже 200 чоловік на рік.

У різні роки кафедрою керували видатні спеціалісти взуттєвої галузі: з 1950 до 1963 рр. — к.т.н. Афанасьєв Олександр Афанасійович; з 1963 до 1975 рр. — д.т.н., проф. Купріянов Михайло Петрович; з 1975 до 1980 рр. — к.т.н., доц. Тонковид Леонід Андрійович; з 1981 до 1986 рр. — д.т.н., проф. Нестеров Владислав Петрович; з 1986 до 1988 рр. — д.т.н., проф. Скатерний Василь Олексійович; з 1988 і до 2012 р. — д.т.н., проф. Коновал Віктор Павлович.

АФАНАСЬЄВ 
Олександр
Афанасьєвич
к.т.н.,
завідувач кафедрою
у 1950-1963 роках

КУПРІЯНОВ
Михайло
Петрович
д.т.н., проф.,
завідувач кафедрою
у 1963-1975 роках

ТОНКОВИД
Леонід
Андрійович
д.т.н., проф.,
завідувач кафедрою
у1975-1980 роках

НЕСТЕРОВ
Владислав
Петрович
д.т.н., проф.,
завідувач кафедрою
у 1981-1986 роках

СКАТЕРНИЙ
Василь
Олексійович
д.т.н., проф.,
завідувач кафедрою
у 1986-1988 роках

КОНОВАЛ
Віктор Павлович
д.т.н., проф.,
завідувач кафедрою
у 1988-2012 роках

ГАРКАВЕНКО
Світлана Степанівна
д.т.н., проф.,
завідувач кафедрою
з 2012 року

 

За цей час під його керівництвом і безпосередньою участю на кафедрі вперше в інституті було організовано перехід на прискорений план навчання студентів як денної, так і заочної форми навчання, які закінчили технікум за фахом; проводиться навчання студентів по контракту з підприємством, створюється дослідна ділянка, укомплектовується  комп'ютерний клас та ін.

У даний час кафедра розміщується у навчальному приміщенні загальною площею 1295 м2; має спеціальні лекційні аудиторії, 2 комп'ютерних класи, 5 навчальних і наукових лабораторій, де знаходиться 40 комп'ютерів.

Усі роки існування кафедри були пов'язані з науково-дослідною роботою. Перші значні дослідження розпочаті в 50-ті роки під керівництвом доц. Афанасьєва О.А.. Збільшення обсягів досліджень і поглиблення теорії здійснене в 60-ті роки проф. Купріяновим М.П.

Професор, доктор технічних наук Нестеров В.П. створив наукову школу по удосконаленню методів технологічної підготовки виробництва на проектній стадії, а професор, доктор технічних наук Скатерний В.О. — економного використовування взуттєвих матеріалів під час розкрою із використанням ЕОМ.

Під керівництвом проф., доктора технічних наук Тонковида Л.А. розроблені й реалізовані в напівавтоматичні лінії (ЛТК) технологічні основи автоматизації процесів складання  деталей взуття.

Проф., докт. техн. наук Коновал В.П. з науковими співробітниками та аспірантами стали засновниками методу проектування внутрішньої форми і розрахунку розмірно-повнотного асортименту взуття на базі анатомо-біомеханічних властивостей стопи.

Доценти, к.т.н. Рябець О.І. і Піляєв О.В. розробили спеціалізовану САПР взуття «ІРИС», а в 2005-2007 рр. колективом викладачів кафедри створена нова система АРТІК, які використовуються  не тільки у навчальному процесі, а й і на багатьох взуттєвих підприємствах країни.

Ці та інші роботи, які були виконані на кафедрі, отримали широке визнання та використання, їх актуальність підтверджена у захисті 5 докторських та 70 кандидатських дисертацій; викладачами підготовлено та видано 30 монографій і підручників, отримано 60 авторських свідоцтв і опубліковано більше 800 статей.

Значна увага приділяється не лише навчанню, а й науково-дослідницькій роботі студентів. Приблизно 30% студентів займаються науково-дослідницькими роботами в різноманітних напрямках під керівництвом викладачів кафедри. При кафедрі створений і багато років працює студентський Дім Моделей Взуття, в якому студенти розробляють і виготовляють перспективні зразки взуття і шкіргалантереї різного призначення. Розробки студентського Дому Моделей Взуття отримали визнання як в Україні (щорічні призові місця на Всеукраїнських конкурсах молодих модельєрів взуття), так і в інших країнах. Щорічно з участю студентів публікується 30-40 наукових статей та тез у відкритому друку та слухається біля 60 доповідей на студентських наукових конференціях. За щорічними підсумками кафедра займає провідні місця в університеті за студентськими науково-дослідницькими роботами.

Добру наукову базу, передовий досвід і знання основ науки про вироби із шкіри професорсько-викладацький склад широко використовує в основній функціональній діяльності — веденні навчального процесу. Інтенсифікація навчального процесу, розробка і впровадження  новітніх прогресивних форм навчання, підготовка підручників і посібників, підвищення власної професійно-педагогічної кваліфікації стали запорукою успіху кафедри в підготовці висококваліфікованих спеціалістів, а їх більш ніж за 85 років на усіх формах навчання підготовлено майже 7000, у тому числі, понад 650 інженерів-конструкторів і 50 спеціалістів для Албанії, Болгарії, Угорщини, Польщі, В'єтнаму, Німеччини, Куби, Монголії, Румунії, Іраку.

Кафедра першою в університеті ще на початку 90-х років перейшла на інтегровані плани підготовки після технікумів; створила у Дарницькому технічному ліцеї та в м. Брусилові Київської області класи, які орієнтують випускників на навчання в університеті.

Для удосконалення безперервної професійної підготовки I-IV рівнів освіти на кафедрі створений комплекс з Київським технічним ліцеєм, технікумом легкої промисловості та Дніпропетровським політехнікумом.

Багато випускників кафедри працюють за кордоном. Серед них є державні діячі, працівники міжнародних організацій (Ференц Шмель (Угорщина) — член виконкому міжнародного союзу взуттєвиків), народні депутати України, директори й головні інженери підприємств, академіки, професори, доктори і кандидати наук, доценти.

Науково-педагогічні працівники

Підготовку бакалаврів та магістрів на кафедрі ведуть 12 висококваліфікованих викладача, з яких 3 професорів, 8 доцентів, 1 асистент, а також 4 особи навчально-допоміжного персоналу.

ГАРКАВЕНКО Світлана Степанівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедрою.

Працює в Київському національному університеті технологій та дизайну з 1980 р., з 2007 р. — на посаді професора кафедри конструювання та технології виробів зі шкіри. Розроблено п'ять навчальних курсів за профілем кафедри, проводиться значна методична робота, опубліковано 102 наукові та методичні роботи. Вона є автором концепції, відповідальним виконавцем та відповідальним редактором виданого з грифом Міністерства освіти та науки України навчального посібника «Універсальний довідник взуттєвика», співавторами якого — 15 викладачами КНУТД. Значну увагу приділяє науковій роботі студентів. Організувала та протягом двох років очолювала «Майстерню маркетингу», створену з метою формування у студентів-технологів та конструкторів в позааудиторний час практичних навичок маркетингової діяльності та технологічної підготовки виробництва під час виконання завдань керівниками українських підприємств та зарубіжних фірм. Очолює службу маркетингу Асоціації взуттєвих підприємств України.

Загальний наклад видань, написаних Гаркавенко С.С. одноособово, — 19,5 тис. примірників. Серед таких видань з грифом Міністерства освіти та науки України — навчальний посібник «Маркетинг» («Лібра», 1996 р.), який було визнано одним з кращих, представлених на конкурс, організований Міністерством освіти і науки України та Міжнародним Фондом «Відродження» в рамках Програми «Трансформація гуманітарної освіти в Україні». Підручник (1998 р.) став номінантом Державної премії України в галузі науки і техніки 2001 р, п'ять видань якого — 1998, 2002, 2004, 2006, 2007 — використовуються в навчальному процесі в понад 60 вищих навчальних закладах України.

Веде дисципліни: Проектно-технологічні основи підвищення конкурентоспроможності продукції, Конкурентоспроможні технології в легкій промисловості, модуль «Інновації у виробництві виробів із шкіри» навчальної дисципліни «Індпошив,ремонт та інновації виробів зі шкіри та інших матеріалів на підприємствах різної потужності», Технологія виробів із шкіри. Науковий напрямок: Конкурентоспроможність технологій в легкій промисловості.

 

БАБИЧ Антоніна Іванівна, кандидат технічних наук, доцент, секретар кафедри.

Після закінчення в 1991 році Київського технологічного інституту легкої промисловості за спеціальністю інженер-технолог працювала в університеті спочатку в НДС (на посаді інженера; наукового співробітника), а згодом на кафедрі КТВШ на посаді асистента, далі доцента. У 1997 році захистила кандидатську дисертацію. Тема кандидатської дисертації: «Створення технології сушіння тришарового пакету взуття з НШ з використання знакозмінних температурних режимів».

Веде дисципліни: Автоматизаційна система управління підприємствами, Системи технологій. Науковий напрямок: працює над проблемами ресурсозбереження у виробництві взуття (технології, матеріали, тощо).

 

КАМЕНЕЦЬ Сергій Євгенович, кандидат технічних наук, доцент.

Закінчив Київський технологічний інститут легкої промисловості в 1973 році. Отримав спеціальність: «Інженер-технолог виробів із шкіри». Працює в КНУТД з 1973-1996 рр. і з 2008 р. по теперішній час. Захистив кандидатську дисертацію в 1982 р. на тему: «Решение технологических задач обувного производства методами эвристической самоорганизации». Довгий час викладав за кордоном: з 1985-1988 рр. та з 1990-1994 рр. в Алжирі, а з 1996-2007 рр. в Тунісі. Має більш 10 публікацій на російській мові і 20- на французькій мові.

Веде дисципліни: Технологія виробів із шкіри, 2Д та 3Д технології в fashion-індустрії, Художня та комп’ютеpна гpафiка виpобiв, Просторовий дизайн виробів індустрії моди, Комп'ютерні технології в галузі. Науковий напрямок: Автоматизація конструкторсько-технологічної підготовки взуттєвого виробництва.

 

КЕРНЕШ Вікторія Пилипівна, кандидат технічних наук, доцент.

Закінчила Державну академію легкої промисловості України в 1997 р. за спеціальністю «Технологія і конструювання виробів із шкіри» отримала кваліфікацію інженера-конструктора. Стаж науково-педагогічної роботи — з вересня 1997 р. Захистила кандидатську дисертацію в 2007 р. Тема дисертації: «Удосконалення гармонійності внутрішньої форми і конструкцій юнацького і дівочого взуття». Має 20 публікацій.

Веде дисципліни: Формоутворення і колористика виробів, Основи конструювання виробів із шкіри, Основи проектування виробів складних конструкцій та оснастки, Основи анатомії, антропометрії і біомеханіки. Науковий напрямок: Розробка внутрішньої форми взуття на основі антропометричних досліджень стоп окремих груп населення.

 

ОБРІЗАН Володимир Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент.

Закінчив Київський націонільний університет технологій та дизайну в 2001 р. За спеціальністю «Технологія і конструювання виробів зі шкіри» отримав кваліфікацію інженера-технолога. Захистив кандидатську дисертацію в 2007 р. Тема дисертації «Розробка конструкції та технології виготовлення спеціального взуття литтєвого методу кріплення із застосуванням нових матеріалів». Стаж науково-педагогічної роботи з вересня 2014. Веде дисципліни : "Проектування, виготовлення та ремонт виробів зі шкіри за індивідуальним замовленням", "Технології виробів зі шкіри".

 

ПЕРВАЯ Наталія Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент.

Закінчила Державну академію легкої промисловості України в 1998 р. за спеціальністю «Технологія і конструювання виробів із шкіри» з відзнакою та здобула кваліфікацію інженера-конструктора. Працює в КНУТД з 2002 р., з 2003 р. на посаді доцента кафедри КТВШ. Кандидат технічних наук з 2002 р. Захистила дисертацію на тему: «Розробка уніфікованої внутрішньої форми та верху дитячого тренувального взуття для ігрових видів спорту». У 2006 р. присвоєне вчене звання доцента. Має 17 публікацій, в тому числі патент на промисловий зразок. Брала участь з виступом та публікацією тез у 8 науково-практичних Всеукраїнських та міжнародних конференціях. В 2003 р. нагороджена Почесною грамотою Київського міського Голови. В 2003-2006 рр. виконувала обов'язки вченого секретаря Спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 та була головою ради молодих вчених КНУТД.

Веде дисципліни: Науково-дослідна робота студентів, Інтелектуальна власність, Основи технічної творчості. Науковий напрямок: Розробка внутрішньої форми взуття на основі антропометричних досліджень стоп дітей-спортсменів.

 

ЧЕРТЕНКО Лілія Павлівна, кандидат технічних наук, доцент.

Закінчила Державну академію легкої промисловості України в 1999 р. Отримала кваліфікацію інженер-дослідник за спеціальністю: «Конструювання виробів із шкіри». Працює в КНУТД з 2003 р. В 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка комп`ютерної технології проектування внутрішньої форми взуття». Нагороджена почесною Грамотою Міністерства освіти та науки України за плідну роботу з обдарованою студентською молоддю; отримала відзнаку від Київської міської адміністрації за участь у конкурсі наукових робіт. В 2006 році отримала звання доцента. Має понад 20 публікацій. На кафедрі КТВШ керує студентським конструкторським бюро.

Веде дисципліни: Художнє проектування та конфекціонування, Основи конструювання виробів із шкіри, Спецрозділи з конструювання виробів із шкіри, Художнє моделювання виробів із шкіри. Науковий напрямок: Розробка внутрішньої форми та конструкцій взуття на основі антропометричних досліджень.

 

БОРЩЕВСЬКА Наталя Миколаївна, асистент

Отримала в 2007 році диплом магістра за спеціальністю "Взуття, шкіргалантерейні та лимарні вироби". Після закінчення університету працювала за спеціальністю модельєра -конструктора взуття в українських та закордонних компаніях. З 2015 року працює на кафедрі КТВШ на посаді асистента та керівника студентської дизайн-студии взуття. 

Веде дисципліни: комерційне моделювання взуття,  аксесуарів та інших виробів зі шкіри.,  розробка та промоушен авторських колекцій.,  моделювання виробів зі шкіри.,  ОПТВ,  проектування товарів різного призначення у сфері індустрії моди.,  навчально-виробнича практика.

 

ЄВДОКИМЕНКО Людмила Михайлівна, завідувач навчальними лабораторіями кафедри.

СЛИВА Людмила Олексіївна, учбовий майстер.

РЖАВІЧЕВА Лариса Миколаївна, майстер виробничого навчання.

ДАВИДЕНКО Іван Іванович, майстер виробничого навчання.

Навчальні і лабораторні приміщення

Кафедра розміщується на 4-му поверсі другого корпусу КНУТД і має спеціалізовану лекційну аудиторію  на 100 присутніх, 2 комп'ютерних класи (40 комп'ютерів), 5 навчальних лабораторій — Основ композиції і художньої графіки, Конструювання виробів із шкіри, Технології виробів із шкіри, Товарознавства і експертизи товарів, Оснастки взуттєвого виробництва та навчально-наукова лабораторія DELKAM CRISPIN.

При кафедрі функціонує навчально-дослідна взуттєва дільниця, де студенти кафедри мають можливість не лише освоювати навчальні дисципліни, творчо розвиватися і розробляти власні моделі взуття, але й практикуватися з їх виготовлення та впровадження у виробництво.

Наукова діяльність

За останні роки викладачами кафедри надруковано більше 500 наукових та навчально-методичних робіт, 16 підручників та посібників, з яких 7 з грифом МОН України, в тому числі — 12 українською мовою. Викладачі і студенти постійно приймають участь у наукових конференціях і друкують статті у спеціалізованих періодичних виданнях.

Викладачі кафедри приймають участь у розробці наукових тем державного напрямку «Перспективні інформаційні технології виробництва товарів народного вжитку».

 

Наукові школи (1930 — 2019)

Науково-дослідна робота кафедри розпочалась ще на початку 40-х років минулого століття, коли члени кафедри, перебуваючи в евакуації в м. Хромпік (Росія), вели її при вдосконаленні технологічного процесу виготовлення взуття для фронту на фабриці «Уралвзуття».

З приходом в 1950 році завідувачем кафедри к.т.н. Афанасьєва Олександра Афанасьєвича обсяг науково-дослідних робіт збільшився і сконцентрувався на точності складальних операцій заготовок верху і всього взуття, а також на передпроектних роботах в конструюванні.

Особливе розширення та посилення наукових робіт кафедри прийшло при обранні завідувачем  кафедрою к.т.н. Купріянова Михайла Петровича в 1963 році.

З цього часу було покладено початок близькому співробітництву з кафедрою конструювання та технології виробів із шкіри Московського технологічного інституту легкої промисловості та розпочинає функціонувати наукова школа, результатами якої стали фундаментальні дослідження деформаційних властивостей натуральних шкір і їх вплив на цільове використання.

З цього напрямку підготовлено 2 монографії, біля 80 статей, 1 докторська і 3 кандидатських дисертації.

В 60-ті роки розпочалась робота з нового наукового напрямку (наукової школи) з автоматизованого проектування взуття промислового виробництва, керівником якого був к.т.н. доц. Тонковид Леонід Андрійович.

За час функціонування (до 2000 року) цієї школи підготовлено 9 кандидатів наук, захищена 1 докторська дисертація, опубліковано 4 монографії та понад 60 наукових праць, а також отримано 13 авторських свідоцтв на винаходи.

Науковою школою професора Нестерова Владислава Петровича створено напрямок автоматизованого проектування технологічних процесів виробництва взуття: розроблені математичні моделі технологічного процесу, алгоритми розрахунку оптимального асортименту, створені теоретичні основи ресурсозберігаючих технологій.

Науковою школою підготовлено 10 монографій, підручників та навчальних посібників, а також 1 докторська та 15 кандидатських дисертацій.

Професор Скатерний Василь Олексійович з 70-х років ХХ століття керував науковою школою з напрямку «Оптимізація використання матеріалів».

Членами колективу цієї школи створені основи оптимізації розкрою матеріалів, розроблений універсальний метод розрахунку оптимальних суміщень деталей взуття та їх автоматизації.

З напрямку захищено 1 докторська та 10 кандидатських дисертацій, підготовлено 2 монографії та біля 60 статей.

З кінця 80-х років ХХ століття укріпились роботи в школі професора, д.т.н. Коновала Віктора Павловича «Наукові основи розробки, створення та фіксації внутрішньої форми взуття і ассортименту»  в напрямку досліджень по створенню раціональних форм та розмірів деталей взуття для різних статевих та вікових категорій людей, професій тощо. Паралельно з цим напрямком вирішувались теоретичні та практичні 

Використовуючи антропофізіологічні та біомеханічні методи дослідження, комп'ютерні технології тощо, розроблені та впроваджені колодки (внутрішня форма) взуття для дітей, юнаків, жінок, військових, людей похилого віку, нафтовиків, хіміків тощо.

Встановлено нові закономірності в розподілі розмірних ознак стоп людей.

Розроблена та впроваджена нова технологія створення та фіксації форми взуття з різного матеріалу верху з використанням, спочатку гарячого, а потім холодного повітряного струменя.  На метод та пристрої отримано 5 патентів на винаходи.

Розроблені нові способи конструювання колодок, взуття та їх деталей, на які видано 15 авторських свідоцтв та патентів (всього ж за результатами наукових робіт отримано 27 авторських свідоцтва та патентів на винаходи, захищено 20 кандидатських дисертацій, опубліковано біля 400 наукових статей).

В планах школи на ХХІ сторіччя є роботи по створенню інформаційних технологій забезпечення конструкторсько-технологічної підготовки виробництва взуття різних видів в САПР.

Навчально-методичне забезпечення

Всі дисципліни, що викладаються на кафедрі згідно навчального плану, забезпечені необхідною навчально-методичною документацією: типова і робоча програми, методичні вказівки, конспекти лекцій, тестові питання та ін., які періодично поновлюються. З усіх навчальних дисциплін розроблено конспекти лекцій на електронних носіях. У відповідності з університетським планом викладачами кафедри готуються до видання навчальні посібники та підручники. Викладачами кафедри були видани «Універсальний довідник взуттєвика», «Російсько-український лимарно-сідельний словник», Навчально-методичні комплекси дисциплін та конспекти лекцій.

За останні роки видано більше 17 навчальних посібників та 25 найменувань методичних вказівок.

Напрями підготовки і спеціальності

Кафедра є випускаючою (профілюючою).  Галузь знань 18 – Виробництво та технології Спеціальність: 182 «Технології легкої промисловості» Освітня програма «Проектування взуття та галантерейних виробів» та «.Індустрія моди «

Ведеться підготовка молодших бакалаврів, бакалаврів і магістрів.

Після закінчення навчання студент отримує повну вищу освіту і одержує кваліфікацію інженера (конструктора, технолога) за спеціальністю «Технології легкої промисловості». За період навчання студенти вивчають близько 50 дисциплін різноманітного напрямку.

Підготовка студентів на першому — третьому курсах ведеться на 12 загальноосвітніх, фундаментальних та гуманітарних кафедрах університету. Спеціальну професійну підготовку студентів по спеціальності веде кваліфікований професорсько-викладацький склад кафедри «Конструювання і технології виробів із шкіри». 

Ряд сучасних прогресивних дисциплін з блоку художнього моделювання та комп'ютерного дизайну відіграють важливу роль у формуванні кваліфікованого спеціаліста, що буде затребуваним працедавцями. Крім того, з огляду на впровадження Болонського процесу в Україні, такі дисципліни є необхідними і актуальними.

Різнобічна підготовка молодих спеціалістів в сучасних виробничих умовах розширює можливість працевлаштування і професійного росту. Вивчення таких дисциплін як художнє проектування, формоутворення та колористика виробів, графічний дизайн стимулює творчий пошук, постійний розвиток та професійне вдосконалення.

На кафедрі є аспірантура і докторантура за спеціальністю «Технологія взуття, шкіряних та хутрових виробів».

Перспективи для студентів

Після закінчення навчання випускник буде знати:

 • Системи і методи проектування і конструювання виробів;
 • Типові методики виготовлення виробів;
 • Нормативні документи по проектуванню потоків та малих підприємств;
 • Технології виробництва товарів;
 • Системи управління якістю;
 • Порядок і правила використання систем автоматизованого проектування виробів (САПР);
 • Основи менеджменту та маркетингу.
Після закінчення навчання спеціаліст буде вміти:
 • Користуватись відомими методами конструювання і проектування виробів;
 • Користуватись типовими методиками виготовлення виробів та розробляти нові;
 • Проводити реконструкцію діючих потоків і проектувати нові потоки по виробництву виробів;
 • Проектувати технологічні процеси виготовлення виробів з використанням систем автоматизованого проектування, в тому числі з використанням АРМ-технолог;
 • Проектувати конструкції на програмному комплексі САПР;
 • Самостійно конструювати та виготовляти різне взуття та галантерейні вироби.
Рівень підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра дозволить йому:
 • Працювати на державних, комерційних і спільних підприємствах по виготовленню і ремонту взуття, шкіргалантерейних і лимарних виробів;
 • Відкрити свою справу по виготовленню або ремонту взуття і шкіргалантерейних виробів;
 • Займатися викладацькою діяльністю в комерційному чи державному вищому або середньому учбовому закладі.
Студенти

На даний час  на денному відділенн всіх спеціалізацій навчається майже 150 студентів, і на заочному — більш ста.

За роки існування кафедри підготовлено більше 6500, у тому числі, більше 700 інженерів-конструкторів і 50 спеціалістів для Албанії, Болгарії, Угорщини, Польщі, В'єтнаму, Німеччини, Куби, Монголії, Румунії, Іраку.

 

ТВОРЧІ РОЗРОБКИ СТУДЕНТІВ

Нові творчі спеціалізації взуттєвої спеціальності передбачають освоєння цілого ряду дизайнерських дисциплін, основна задача яких допомогти розкриттю внутрішнього потенціалу студента, зорієнтувати його на постійний безперервний розвиток та вдосконалення таланту і професійної майстерності.

Початковий етап створення дизайнерського шедевра - розробка ескізів. Найбільш прогресивний підхід до реалізації цього етапу роботи — використання сучасних комп'ютерних графічних програм.

Ну а ідеї для дизайнерських творів часто знаходяться поруч.

Комп'ютерний ескіз взуття на основі трансформації аналогу. Автор О. Арнаутов

 

СТУДЕНТСЬКЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО

Теоретичним вивченням спеціалізованих дисциплін студенти не обмежуються. Адже професіоналізм набувається шляхом кропіткої плідної праці: практики на виробничих дільницях, розробки та виготовлення власних дизайнерських колекцій взуття, аксесуарів та одягу.

Працюючи в студентських гуртках «Наукові розробки у проектуванні та виготовлені виробів індустрії моди» та «Маркетингове забезпечення формування асортименту виробів зі шкіри» та конструкторському бюро, студенти розробляють колекції взуття, які в подальшому беруть участь в різних конкурсах (в тому числі, і міжнародних) молодих модельєрів взуття та аксесуарів. Цілеспрямованих та натхненних митців не лякає кропітка праця з впровадження уявної ідеї у готове взуття, хоча цей процес включає довгий перелік операцій.

Серед знакових подій останніх років - поява музею взуття Київського національного університету технології та дизайну, який напередодні новорічних свят відкрив ректор університету.

 

Ректор КНУТД, д.т.н., професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Грищенко І.М., відкриває новий арт-об'єкт університету:
дизайн-студія (
Shoe Design Studio) - музей взуття - мультимедійна аудиторія

Тепер в комплекс об'єктів, робота яких забезпечує сучасний рівень практико-орієнтованої підготовки майбутніх дизайнерів, конструкторів, технологів взуттєвої та шкіргалантерейної галузі, становлять:

- Навчальний центр Delcam CRISPIN, протягом 3-х років діє на основі тристоронньої угоди Британської компанії Delcam (Autodesk) та навчально-наукова лабораторія «Проектування і розробка взуття Delcam CRISPIN» (ауд. 2-0412)

- Лабораторія навчальної, виробничої практики і наукових досліджень, яка містить 100 одиниць технологічного обладнання, аналогічного встановленим на більшості підприємств України. Парк колодок лабораторії становить 315 одиниць і більше 260 полупар зразків взуття наданих партнерами університету (ТМ MIDA) і більше 180 полупар (Luciano Carvari). Повний спектр взуттєвих матеріалів і висококваліфікованих фахівців з великим досвідом у сфері Fashion індустрії (ауд. 2-0201)

- Унікальний за форматом Арт-об'єкт, об'єднує тріаду: музей взуття - шоу-рум, дизайн-студії взуття (Shoe Design Studio КНУТД) - мультимедійна аудиторія (ауд. 1-0115)

 

Серед експонатів музею робоче місце шевця з атрибутами 19-20 століть

 

Презентація дизайн-студії на унікальному за дизайнерським задумом міні-подіумі завершує показ моделей переможців міжнародних конкурсів молодих дизайнерів взуття

 

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У ДИЗАЙНЕРСЬКИХ КОНКУРСАХ

Найкращі колекції взуття, розроблені нашими студентами, беруть участь у багатьох спеціалізованих конкурсах молодих модельєрів взуття: «Печерські каштани» (м. Київ), «Модний колорит» (м. Мукачево), а також в далекому зарубіжжі. При цьому студенти отримують щорічно високу оцінку журі в різних номінаціях, що підтверджується дипломами та нагородами.

 

І місце Prêt-a-porter Life style. Зварищук Кроліна, Семенцов Олександр

 

 

ІI місце Prêt-a-porter Титан. Кирьянова Ірина, Кирьянова Наталія

 

ІII місце Prêt-a-porter New modern combination. Попова Вікторія, Гапонюк Наталя 

 

  

Rose mallow Тукало Наталя, Рітшель Катерина

  

ІI місце Prêt-a-porter Evolution. Гончаренко Богдан

 

 

І місце Pro-art de lux Шеббі-шик. Поляк Софія

 

  

ІІІ місце Аксесуари З Україною в серці. Гайдук Аліна, Пилипенко Тетяна, Юля Дідик і Жорова Ірина

 

І місце Аксесуари Вінтаж Оксюта Людмила

 

Для найбільш амбіційних та обдарованих авторів взуттєві конкурси стають першою сходинкою на сходах до справжнього визнання. 

Якість отриманої вищої освіти сьогодні багато в чому залежить не лише від можливості отримання студентами професійних навичок в рамках навчального процесу, але і від створених умов для творчого розвитку, формування лідерських навичок, критичного мислення та інших якостей, які відповідають цілям та завданням впровадження Болонського процесу.

Студентами організовано студентське самоврядування спеціальності кафедри, яке є складовою організації студентського самоврядування КНУТД і веде громадську діяльність з реалізації функцій управління і здійснюється студентами відповідно до мети та завдань, що стоять перед студентським колективом факультету.

Випускники

Випускники кафедри працюють у всіх країнах СНД і за кордоном. Серед них є державні діячі, працівники міжнародних організацій (Ференц Шмель, — Угорщина, — член виконкому міжнародного союзу взуттьовиків), народні депутати України, директори й головні інженери підприємств, академіки, професори, доктори і кандидати наук, доценти.

Так в різні роки за спеціальністю яку веде кафедра закінчили міністр легкої промисловості України Касьяненко О.Я., Гриб А.Л. — міністр побутового обслуговування Білорусії, Тьяу-Хує-Кан — міністр легкої промисловості В'єтнаму, заступники міністрів Варсеій Арбат (Угорщина), Василюк М.З. Начальники управлінь і відділів Кабінета Міністрів чи Міністерства легкої промисловості України Балутенко В.В., Балаба С.А., Алексієвська І.О., Гаркавенко С.Ф., Гладков В.К., Град Н.Е., Юрчук М.К., ректор КТІЛП Орлов І.В., визначний партійний і адміністративний працівник СРСР і України Корнієнко А.І. та інші, а також директори підприємств Тонева Ю. (Болгарія), Мигель Гомес (Куба), Кульчицький С.І. (Молдова), Шевчук І. (Росія), Кононець Л.Г., Донцова Л.Л., Мотора С.В., Момот Д.В., Харіна В.А. і десятки інших; 3 доктори наук, більше 40 кандидатів наук, серед них Ференц Шмель (Угорщина), Зарев А. (Болгарія) та інші.

Касьяненко О.Я. Балутенко В.В.
Зарубіжне партнерство

17.05.16р. в резиденції Надзвичайного і Повноважного Посла Великої Британії в Україні відбулася церемонія нагородження переможців Конкурсу  наукових робіт на здобуття іменних премій Delcam за 2015 рік, в якому взяли участь 24 українських технічних провідних вузів. Одне з чотирьох призових місць в конкурсі студентських проектів отримала магістрант кафедри Конструювання та технології виробів зі шкіри Київського національного університету технологій та дизайну Максимчук Катерина, яка отримала за свою роботу диплом та цінний приз.

Наукові керівники відзначеної роботи: доценти кафедри КТВШ Чертенко Л.П. та Кернеш В.П. і завідувач кафедри КТВШ, проректор КНУТД, професор Гаркавенко С.С. отримали дипломи від  заступника  посла Великої Британії в Україні Хелен Фейзі.

 

Вручення дипломів та цінних призів за призове місце серед студентів 24 вузів
студентці 5-го курсу Максимчук Катерині та керівникам роботи

 

Кафедра активно приймає участь в міжнародних виставках і конференціях. Так у січні поточного року на «Міжнародній спеціалізованій виставці взуття, шкіри і хутра» єкспозиції кафедри викликали жвавий інтерес спеціалістів галузі і поточних відвідувачів. 

На  «Міжнародній спеціалізованій виставці взуття, шкіри і хутра»


У навчальному процесі широко використовується досвід і знання виробників. Так кафедра співпрацює з ВАТ „КРОК» м. Житомира і Київським ортопедичним заводом через створені навчально-виробничі комплекси; зі Злінським технологічним факультетом (Чехія), Університетом хімічної технології й металургії (м. Софія, Болгарія), Будапештським технологічним інститутом (Угорщина), Монгольським технічним університетом та багатьма іншими кафедрами СНД шляхом обміну досвідом та науковими працями.

Для удосконалення безперервної професійної підготовки I-IV рівнів освіти на кафедрі створений комплекс з Київським технічним ліцеєм, технікумом легкої промисловості та Дніпропетровським політехнікумом.

Підтримуються міжкафедральні зв'язки зі спорідненими кафедрами: Кутаїського технічного університету (Грузія), Вітебського державного технологічного університету (Білорусь), Технологічного інституту легкої і харчової промисловості (Казахстан), Вищого хіміко-технологічного інституту (м. Софія, Болгарія). Ці зв'язки дозволяють обмінюватись досвідом з наукових досліджень, змістом учбових програм, приймати участь у виставках, конкурсах студентських розробок, проводити з деякими з них олімпіади студентів з профільних дисциплін спеціальності.