КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет індустрії моди

КАФЕДРА КОНСТРУЮВАННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБІВ ІЗ ШКІРИ

ГАРАНІНА Ольга Олександрівна

доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, корпус 2, аудиторії 4-0302, 4-0305 а, 4-0318

Контактні телефони:

+38044-256-29-41 - завідувач кафедрою
+38044-256-21-14 - кімната викладачів
+38044-256-21-72 - завідувач учбовою лабораторією, комп'ютерний зал №2
+38044-256-21-20  - комп'ютерний зал №1

e-mail: [email protected]

Положення про кафедру КТВШ КНУТД

Програма розвитку кафедри конструювання та технології виробів із шкіри

 
Історія розвитку кафедри

Кафедра була створена водночас із Київським політехнічним інститутом шкіряної промисловості 1 жовтня 1930 року. Першим завідувачем кафедри був Тополянський Н.Г., який також був заступником директора інституту з наукової роботи та деканом механіко-технологічного факультету.

З 1944/45 року на кафедрі викладають випускники Калика С.Б., Дубинський Є.А., а на навчання прийшли майбутні відомі керівники різних рівнів, серед яких Балутенко В.В., Орлов І.В. (майбутній ректор КТІЛП), Касьяненко В.В., (майбутній міністр легкої промисловості України), Рослик Г.І., Скатерний В.О., Толочко В.І., Нестеров В.П., Гаркавенко С.Ф., Кульчицький С.І. та ін.

У різні роки кафедрою керували видатні спеціалісти взуттєвої галузі: з 1950 до 1963 рр. — к.т.н. Афанасьєв Олександр Афанасійович; з 1963 до 1975 рр. — д.т.н., проф. Купріянов Михайло Петрович; з 1975 до 1980 рр. — к.т.н., доц. Тонковид Леонід Андрійович; з 1981 до 1986 рр. — д.т.н., проф. Нестеров Владислав Петрович; з 1986 до 1988 рр. — д.т.н., проф. Скатерний Василь Олексійович; з 1988 і до 2012 р. — д.т.н., проф. Коновал Віктор Павлович.

АФАНАСЬЄВ 
Олександр
Афанасьєвич
к.т.н.,
завідувач кафедрою
у 1950-1963 роках

КУПРІЯНОВ
Михайло
Петрович
д.т.н., проф.,
завідувач кафедрою
у 1963-1975 роках

ТОНКОВИД
Леонід
Андрійович
д.т.н., проф.,
завідувач кафедрою
у1975-1980 роках

НЕСТЕРОВ
Владислав
Петрович
д.т.н., проф.,
завідувач кафедрою
у 1981-1986 роках

СКАТЕРНИЙ
Василь
Олексійович
д.т.н., проф.,
завідувач кафедрою
у 1986-1988 роках

КОНОВАЛ
Віктор Павлович
д.т.н., проф.,
завідувач кафедрою
у 1988-2012 роках

ГАРКАВЕНКО
Світлана Степанівна
д.т.н., проф.,
завідувач кафедрою
у 2012-2020 роках

ГАРАНІНА
Ольга Олександрівна
д.т.н., доц.,
завідувач кафедрою
з 2020 року

 

Останні роки успішно керувала кафедрою д.т.н., проф., лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Гаркавенко Світлани Степанівни  (з 2012 до 2020 рр.).  Окрім успішної викладацької, наукової діяльності, Світлана Степанівна очолювала службу маркетингу Асоціації взуттєвих підприємств України.

Під керівництвом С.С. Гаркавенко  на кафедрі було відкрито навчально-наукові лабораторії: «Проектування та розробки взуття в Delcam Crispin», «Лабораторія швейних технологій індустрії моди», «Лабораторія конструкторсько-технологічної підготовки виробництва виробів із шкіри», «3D лабораторія антропометричних досліджень», «Лабораторія проектування взуття та галантерейних виробів». Метою створення цих лабораторій є надання студентам можливості оволодіння інноваційними технологіями в галузі дизайну, моделювання, проектування та технології виробів.

Значна увага приділяється не лише навчанню, а й науково-дослідницькій роботі студентів. Більшість студентів займається науково-дослідницькими роботами в різноманітних напрямках під керівництвом викладачів кафедри. При кафедрі створений і багато років працює студентський Будинок моделей взуття, в якому студенти розробляють і виготовляють перспективні зразки взуття і шкіргалантерейних виробів різного призначення. Розробки студентського Будинку Моделей Взуття отримали визнання як в Україні (щорічні призові місця на Всеукраїнських конкурсах молодих модельєрів взуття), так і в інших країнах.

Інтенсифікація навчального процесу, розробка і впровадження  новітніх прогресивних форм навчання, підготовка підручників і посібників, підвищення власної професійно-педагогічної кваліфікації стали запорукою успіху кафедри в підготовці висококваліфікованих спеціалістів, а їх більш ніж за 90 років на усіх формах навчання підготовлено майже 7000, у тому числі, понад 650 інженерів-конструкторів і 50 спеціалістів для Албанії, Болгарії, Угорщини, Польщі, В'єтнаму, Німеччини, Куби, Монголії, Румунії, Іраку. Багато випускників кафедри працюють за кордоном.

Науково-педагогічні працівники

Підготовку бакалаврів та магістрів на кафедрі ведуть 7 висококваліфікованих викладачів, з яких 2 професора, 5 доцентів, а також 4 особи навчально-допоміжного персоналу.

ГАРАНІНА Ольга Олександрівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедрою.

У 2004 році закінчила з відзнакою магістратуру КНУТД за спеціальністю «Хімічна технологія та обладнання опоряджувального виробництва». У 2009 році захистила кандидатську Вчене звання доцента присвоєно у 2010 році. У 2017 році захистила докторську дисертацію на тему: «Розвиток наукових основ технологічних процесів опорядження текстильних матеріалів з урахуванням наностану барвників» за спеціальністю 05.18.19 - технологія текстильних матеріалів, швейних та трикотажних виробів. Має більше 100 наукових праць, 9 патентів. Є співавтором: монографій «Реакционная модификация волокнистых материалов» (2013 р.), «Нанотехнології при опорядженні текстильних матеріалів з використанням наностану барвників» (2017 р.), навчального посібника «Текстильно-допоміжні сполуки» з грифом МОН України «Текстильно-допоміжні сполуки» (2012 р.).

Наукові інтереси: хімічна технологія волокнистих матеріалів; бактерицидні волокнисті матеріали; синтез окислювальних барвників на волокнистих матеріалах; технологія текстильних матеріалів; термодинамика процессів фарбування.

Лауреат премії Президента України для молодих вчених (2011 р.). Стипендіат Кабінету міністрів України (2014-2016р.), Стипендіат Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених – докторів наук (2020 р.).

  

БАБИЧ Антоніна Іванівна, кандидат технічних наук, доцент, секретар кафедри.

Після закінчення в 1991 році Київського технологічного інституту легкої промисловості за спеціальністю «Інженер-технолог виробів зі шкіри», працювала на взуттєвій фабриці №6 розкрійником верху, майстром. В університеті працювала спочатку в НДС, а згодом на кафедрі КТВШ на посаді асистента і одночасно була пошукачем (займалась науково-дослідною роботою і працювала над кандидатською дисертацією), далі на посаді доцента.

У 1997 році захистила кандидатську дисертацію. Тема кандидатської дисертації: «Створення технології сушіння тришарового пакету взуття з НШ з використання знакозмінних температурних режимів».

Вчене звання доцента отримала у червні 2003 р.

Бабич А.І. є керівником діючого наукового гуртка «Наукові розробки  у проектуванні та виготовленні виробів індустрії моди», членом журі Всеукраїнської студентської олімпіади КНУТД, членом журі конкурсу студентських науково-дослідних робіт, здійснює  підготовку студентів до участі у конкурсах і олімпіадах.

Автор 180 публікацій, з них 160 наукового характеру, у тому числі одна стаття у фаховому виданні, що входить до наукометричної бази Scopus, 1 навчальний посібник з грифом МОН України, 2 навчальні посібники з грифом  КНУТД, 10 публікацій у провідних українських і закордонних науково-публіцистичних виданнях з питань впровадження елементів інклюзивної освіти у ЗВО для студентів з порушенням слуху,  та понад 50 тез доповідей міжнародних та всеукраїнських конференцій.

  

КЕРНЕШ Вікторія Пилипівна, кандидат технічних наук, доцент.

Закінчила Державну академію легкої промисловості України в 1997 р. за спеціальністю «Технологія і конструювання виробів із шкіри» отримала кваліфікацію інженера-конструктора. Стаж науково-педагогічної роботи — з вересня 1997 р. Захистила кандидатську дисертацію в 2007 р. Тема дисертації: «Удосконалення гармонійності внутрішньої форми і конструкцій юнацького і дівочого взуття». Має більше 100 публікацій, 2 Scopus статті, 2 навчальних посібника з грифом МОН та інших навчально-методичних розробок, 2 патенти. Науковий напрямок:Наукові розробки сучасних ресурсоощадних конструкцій взуття, спеціальних, профілактичних та галантерейних виробів, з використанням комп’ютерних автоматизованих систем.

Здійснює керівництво науковими роботами студентів, кращі з яких відзначені сертифікатами переможців на всеукраїнських та міжнародних конкурсах (2 місце в 2014 р. Павлік Марина: «Разработкаассортиментарациональнойдетскойобуви на основеdelcamcrispin»та 4 місце в 2015 р. Максимчук Катерина в конкурсі наукових робіт студентів за здобуття іменної премії Delcam\Autodesk).

Є членом журі різних конкурсів: Всеукраїнської студентської олімпіади КНУТД, «Сузір’я каштан», Міжнародного конкурсу «Печерські каштани»(2009-2014р.),«Діловий стиль.Школа 2019».Керівник наукового гуртка «Наукові розробки у проектуванні та виготовленні виробів індустрії моди» з 2018р.

  

ЛИПСЬКИЙ Тимофій Миколайович, кандидат технічних наук, асистент.

Закінчив Київський національний університет технологій та тизайну в 2006 році. У 2008 заснував українську взуттєву торгову марку LITINI.У 2021 році захистив кандидацьку дисертацію на тему «Удосконалення технології виготовлення взуття за індивідуальним замовленням». З 2015 року працює в університеті.

  

ЛІЩУК Віктор Іванович, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Академії інженерних наук України.

В 1976 році закінчив КТІЛП і був направлений на роботу до Київського виробничого об’єднання ім. М.В.Фрунзе (нині ПАТ «Чинбар», м. Київ), де працював майстром, начальником цеху, завідуючим виробництвом, головним інженером. З 1991 року – генеральний директор ПрАТ «Чинбар». В 1990 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Розробка ресурсозберігаючої маловідходної технології відмочувально-зольних процесів у виробництві хромових шкір». У 2011 році захистив докторську дисертацію на тему «Наукові основи відмочувально-зольних процесів у виробництві шкіри». В серпні 2014 року Указом Президента України присуджено почесне звання Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки за роботу «Поліфункціональні шкіряні та хутряні матеріали». З 2014 року є розробником та учасником Освітнього інвестиційно-технологічного кластеру легкої промисловості в м. Києві. Автор понад 150 друкованих праць. Науково-дослідна робота присвячена створенню екологічно безпечних технологій виробництва шкір широкого асортименту. Автор монографії «Менеджмент конкурентоспроможності шкіряного виробництва» та співавтор підручника «Технологія і обладнання шкіряно-хутрового виробництва» і навчального посібника «Сучасне виробництво хутра».Заслужений працівник промисловості України.

  

ПЕРВАЯ Наталія Володимирівна, доктор технічних наук, професор.

Закінчила Державну академію легкої промисловості України в 1998 р. за спеціальністю «Технологія і конструювання виробів із шкіри» з відзнакою та здобула кваліфікацію інженера-конструктора. Працює в КНУТД з 2002 р., з 2003 р. на посаді доцента, а з 2020 р. на посаді професора кафедри КТВШ. Кандидат технічних наук з 2002 р. Захистила дисертацію на тему: «Розробка уніфікованої внутрішньої форми та верху дитячого тренувального взуття для ігрових видів спорту». У 2005 р. присвоєне вчене звання доцента. В жовтні 2020 року захистила докторську дисертацію за темою «Розвиток наукових основ технології виробництва натуральних шкір для взуття людей похилого віку». Має 45 публікацій, з яких 5 у наукових виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази даних Scopus, 1 монографію та 7 патентів на корисну модель. Брала участь з виступом та публікацією тез у 14 науково-практичних конференціях міжнародного та всеукраїнського рівня. Має подяку від Київського міського Голови. В 2003-2006 рр. виконувала обов'язки вченого секретаря Спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 та була головою ради молодих вчених КНУТД. З 2013 року – учений секретар КНУТД.

  

ЧЕРТЕНКО Лілія Павлівна, кандидат технічних наук, доцент.

Закінчила Державну академію легкої промисловості України в 1999 р. Отримала кваліфікацію інженер-дослідник за спеціальністю: «Конструювання виробів із шкіри». Працює в КНУТД з 2003 р. В 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка комп`ютерної технології проектування внутрішньої форми взуття». Нагороджена почесною Грамотою Міністерства освіти та науки України за плідну роботу з обдарованою студентською молоддю; отримала відзнаку від Київської міської адміністрації за участь у конкурсі наукових робіт. В 2006 році отримала звання доцента. Має понад 20 публікацій. Активно співпрацює з іноземними партнерами Албанії, Португалії.

 

БОРЩЕВСЬКА Наталя Миколаївна, к.т.н, доцент.

Отримала в 2007 році диплом магістра за спеціальністю "Взуття, шкіргалантерейні та лимарні вироби". Після закінчення університету працювала за спеціальністю модельєра-конструктора взуття в українських та закордонних компаніях. У 2021 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення технології виготовлення виробів зі шкіри з застосуванням лазерного устаткування». З 2015 року працює на кафедрі КТВШ на посаді керівника Студентської дизайн-студії взуття.

  

ЄВДОКИМЕНКО Людмила Михайлівна, завідувач навчальними лабораторіями кафедри.

СЛИВА Людмила Олексіївна, лаборант.

РЖАВІЧЕВА Лариса Миколаївна, старший лаборант.

ДАВИДЕНКО Іван Іванович, старший лаборант.

Навчальні і лабораторні приміщення

При кафедрі функціонує навчально-дослідна взуттєва дільниця, де студенти кафедри мають можливість не лише освоювати навчальні дисципліни, творчо розвиватися і розробляти власні моделі взуття, але й практикуватися з їх виготовлення та впровадження у виробництво.

 

Навчально-наукова лабораторія проектування взуття та галантерейних виробів (аудиторія 2-0201)

 

Основний напрям наукової діяльності:   підготовка матеріалів, вузлів, готових виробів і пакетів для дослідження показників фізико-механічних властивостей виробів зі шкіри (міцність ниткових з’єднань, міцність кріплення деталей низу з верхом заготовки, жорсткість підноска і задника, гнучкість і т.д.)

 

Навчально-наукова лабораторія 3D антропометричних досліджень (аудиторія 1-0115)

Основний напрям наукової діяльності:

- дослідження антропометричних і біомеханічних стоп з метою розробки конструкцій взуття, протезів, устілок спеціального призначення;

- антропометричні дослідження стоп з метою удосконалення конструкцій взуття для різних вікових груп;

- формування авторських колекцій взуття та аксесуарів;

- дослідження особливостей проектування взуттєвих колодок з урахуванням індивідуальних параметрів стоп;

- розробка дизайну та конструкції моделей взуття за допомогою сучасних САПР.

 

Навчально-наукова лабораторія швейних технологій в індустрії моди (аудиторія 1-0102)

Лабораторія виконує навчально-методичні та науково-дослідницькі функції розробки, проектування та впровадження в навчальний процес інноваційних технологій  індустрії моди.

- використання математичного апарату для освоєння теоретичних основ і практичного застосування методів проектування та оцінки рівня якості виробів індустрії моди;

- удосконалення організації проектного та творчого процесу, розвиток творчого мислення та пошук нових креативних проектних рішень в індустрії моди.

 

Навчально-наукова лабораторія конструкторсько-технологічної підготовки виробництва виробів зі шкіри (аудиторія 1-0103)

Лабораторія забезпечує виконання дослідних робіт викладачів, аспіранті і студентів в контексті тематики лабораторних, дипломних, аспірантських робіт науково-дослідного характеру та проведення досліджень пов'язаних з виконанням госпдоговірних та держбюджетних наукових тем.

Основний напрям діяльності:

- вивчення та дослідження міцності ниткових швів;

- способи та методи обробки країв деталей виробів із шкіри;

- дослідження різних способів з'єднання деталей шкіргалантерейних виробів;

- удосконалення технологічних процесів складання заготовок верху взуття.

 

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ КТВШ
Наукова діяльність

Наукова робота, що ведеться на кафедрі, отримала широке визнання та використання, їх актуальність підтверджена у захисті понад 10 докторських та 70 кандидатських дисертацій; викладачами підготовлено та видано 45 монографій і підручників, отримано 90 авторських свідоцтв і опубліковано майже 1000 статей.

Наукові досягнення Гаркавенко С.С. та Коновала В.П. відзначені на високому державному рівні – у 2013 році їм присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки.

 

Наукові школи (1930 — 2019)

Науково-дослідна робота кафедри розпочалась ще на початку 40-х років минулого століття, коли члени кафедри, перебуваючи в евакуації в м. Хромпік, вели її при вдосконаленні технологічного процесу виготовлення взуття для фронту на фабриці «Уралвзуття».


З приходом в 1950 році завідувачем кафедри к.т.н. Афанасьєва Олександра Афанасьєвича обсяг науково-дослідних робіт збільшився і сконцентрувався на точності складальних операцій заготовок верху і всього взуття, а також на передпроектних роботах в конструюванні.

Особливе розширення та посилення наукових робіт кафедри прийшло при обранні завідувачем  кафедрою к.т.н. Купріянова Михайла Петровича в 1963 році.

В 60-ті роки розпочалась робота з нового наукового напрямку (наукової школи) з автоматизованого проектування взуття промислового виробництва, керівником якого був к.т.н. доц. Тонковид Леонід Андрійович.

Науковою школою професора Нестерова Владислава Петровича створено напрямок автоматизованого проектування технологічних процесів виробництва взуття: розроблені математичні моделі технологічного процесу, алгоритми розрахунку оптимального асортименту, створені теоретичні основи ресурсозберігаючих технологій.

Професор Скатерний Василь Олексійович з 70-х років ХХ століття керував науковою школою з напрямку «Оптимізація використання матеріалів».

Членами колективу цієї школи створені основи оптимізації розкрою матеріалів, розроблений універсальний метод розрахунку оптимальних суміщень деталей взуття та їх автоматизації.

АФАНАСЬЄВ 
Олександр
Афанасьєвич
к.т.н.,
завідувач кафедрою
у 1950-1963 роках

КУПРІЯНОВ
Михайло
Петрович
д.т.н., проф.,
завідувач кафедрою
у 1963-1975 роках

ТОНКОВИД
Леонід
Андрійович
д.т.н., проф.,
завідувач кафедрою
у1975-1980 роках

НЕСТЕРОВ
Владислав
Петрович
д.т.н., проф.,
завідувач кафедрою
у 1981-1986 роках

СКАТЕРНИЙ
Василь
Олексійович
д.т.н., проф.,
завідувач кафедрою
у 1986-1988 роках

З кінця 80-х років ХХ століття укріпились роботи в школі професора, д.т.н. Коновала Віктора Павловича «Наукові основи розробки, створення та фіксації внутрішньої форми взуття і ассортименту»  в напрямку досліджень по створенню раціональних форм та розмірів деталей взуття для різних статевих та вікових категорій людей, професій тощо.

Сьогодні наукові дослідження кафедри провадяться в межах наукової школи «Наукові основи розробки, створення та фіксації внутрішньої форми взуття і асортименту» засновником якої є д.т.н. проф. Коновал В.П.. Подальшого розвитку наукова школа набула під керівництвом д.т.н, проф., Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, Гаркавенко Світлани Степанівни. На сьогоднішній день наукову школу очолює д.т.н., доц. Первая Наталія Володимирівна.

КОНОВАЛ
Віктор Павлович
д.т.н., проф.,
завідувач кафедрою
у 1988-2012 роках

ГАРКАВЕНКО
Світлана Степанівна
д.т.н., проф.,
завідувач кафедрою
у 2012-2020 роках

ПЕРВАЯ
Наталія Володимирівна
д.т.н., проф.

 

Напрями підготовки і освітні програми

Кафедра є випусковою.  Галузь знань 18 – Виробництво та технології Спеціальність: 182 «Технології легкої промисловості» Освітня програма «Проектування взуття та галантерейних виробів» та «Індустрія моди».

Ведеться підготовка молодших бакалаврів, бакалаврів і магістрів. На кафедрі є аспірантура і докторантура за спеціальністю «Технологія взуття, шкіряних та хутрових виробів».

 

Перспективи для студентів

Після закінчення навчання випускник буде знати:

 • Системи і методи проектування і конструювання виробів;
 • Типові методики виготовлення виробів;
 • Нормативні документи по проектуванню потоків та малих підприємств;
 • Технології виробництва товарів;
 • Системи управління якістю;
 • Порядок і правила використання систем автоматизованого проектування виробів (САПР);
 • Основи менеджменту та маркетингу.
Після закінчення навчання спеціаліст буде вміти:
 • Користуватись відомими методами конструювання і проектування виробів;
 • Користуватись типовими методиками виготовлення виробів та розробляти нові;
 • Проводити реконструкцію діючих потоків і проектувати нові потоки по виробництву виробів;
 • Проектувати технологічні процеси виготовлення виробів з використанням систем автоматизованого проектування, в тому числі з використанням АРМ-технолог;
 • Проектувати конструкції на програмному комплексі САПР;
 • Самостійно конструювати та виготовляти різне взуття та галантерейні вироби.
Рівень підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра дозволить йому:
 • Працювати на державних, комерційних і спільних підприємствах по виготовленню і ремонту взуття, шкіргалантерейних і лимарних виробів;
 • Відкрити свою справу по виготовленню або ремонту взуття і шкіргалантерейних виробів;
 • Займатися викладацькою діяльністю в комерційному чи державному вищому або середньому учбовому закладі.
Студенти

ТВОРЧІ РОЗРОБКИ СТУДЕНТІВ

Сьогодні, найкращі колекції взуття, розроблені нашими студентами, беруть участь у численних спеціалізованих конкурсах молодих модельєрів взуття: «Печерські каштани» (м. Київ), «Модний колорит» (м. Мукачево), а також в далекому зарубіжжі. При цьому студенти отримують щорічно високу оцінку журі в різних номінаціях, що підтверджується дипломами та нагородами.

Нові творчі спеціалізації взуттєвої спеціальності передбачають освоєння цілого ряду дизайнерських дисциплін, основна задача яких допомогти розкриттю внутрішнього потенціалу студента, зорієнтувати його на постійний безперервний розвиток та вдосконалення таланту і професійної майстерності.

Початковий етап створення дизайнерського шедевра - розробка ескізів. Найбільш прогресивний підхід до реалізації цього етапу роботи — використання сучасних комп'ютерних графічних програм.

Ну а ідеї для дизайнерських творів часто знаходяться поруч.

Комп'ютерний ескіз взуття на основі трансформації аналогу. Автор О. Арнаутов

 

СТУДЕНТСЬКЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО

Теоретичним вивченням спеціалізованих дисциплін студенти не обмежуються. Адже професіоналізм набувається шляхом кропіткої плідної праці: практики на виробничих дільницях, розробки та виготовлення власних дизайнерських колекцій взуття, аксесуарів та одягу.

Працюючи в студентських гуртках «Наукові розробки у проектуванні та виготовлені виробів індустрії моди» та «Маркетингове забезпечення формування асортименту виробів зі шкіри» та конструкторському бюро, студенти розробляють колекції взуття, які в подальшому беруть участь в різних конкурсах (в тому числі, і міжнародних) молодих модельєрів взуття та аксесуарів. Цілеспрямованих та натхненних митців не лякає кропітка праця з впровадження уявної ідеї у готове взуття, хоча цей процес включає довгий перелік операцій.

У 2017 році відкрито музей взуття Київського національного університету технології та дизайну.

 

Ректор КНУТД, д.т.н., професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Грищенко І.М., відкриває новий арт-об'єкт університету:
дизайн-студія (
Shoe Design Studio) - музей взуття - мультимедійна аудиторія

Тепер в комплекс об'єктів, робота яких забезпечує сучасний рівень практико-орієнтованої підготовки майбутніх дизайнерів, конструкторів, технологів взуттєвої та шкіргалантерейної галузі, становлять:

- Навчальний центр Delcam CRISPIN, протягом 3-х років діє на основі тристоронньої угоди Британської компанії Delcam (Autodesk) та навчально-наукова лабораторія «Проектування і розробка взуття Delcam CRISPIN» (ауд. 2-0412)

- Лабораторія навчальної, виробничої практики і наукових досліджень, яка містить 100 одиниць технологічного обладнання, аналогічного встановленим на більшості підприємств України. Парк колодок лабораторії становить 315 одиниць і більше 260 полупар зразків взуття наданих партнерами університету (ТМ MIDA) і більше 180 полупар (Luciano Carvari). Повний спектр взуттєвих матеріалів і висококваліфікованих фахівців з великим досвідом у сфері Fashion індустрії (ауд. 2-0201)

- Унікальний за форматом Арт-об'єкт, об'єднує тріаду: музей взуття - шоу-рум, дизайн-студії взуття (Shoe Design Studio КНУТД) - мультимедійна аудиторія (ауд. 1-0115)

 

Серед експонатів музею робоче місце шевця з атрибутами 19-20 століть

 

Презентація дизайн-студії на унікальному за дизайнерським задумом міні-подіумі завершує показ моделей переможців міжнародних конкурсів молодих дизайнерів взуття

 

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У ДИЗАЙНЕРСЬКИХ КОНКУРСАХ

Кафедра КТВШ є співорганізатором Міжнародного конкурсу молодих дизайнерів «Печерські каштани» та Всеукраїнського новорічно-різдвяного конкурсу молодих модельєрів-дизайнерів одного образу та новорічно – різдвяного декору «Сузір’я «Каштан».

 

І місце Pro-art Вечные лучи солнца, Ян Степаненко, Наталія Борщевська

 

ІI місце Prêt-a-porter Титан. Кирьянова Ірина, Кирьянова Наталія

 

1 місце Аксесуари Stand Fast. Куц Марія

 

1 місце Prêt-a-porter Space Motion. Ганна Когут

 

ІII місце Prêt-a-porter New modern combination. Попова Вікторія, Гапонюк Наталя 

 

  

Rose mallow Тукало Наталя, Рітшель Катерина

  

ІI місце Prêt-a-porter Evolution. Гончаренко Богдан

 

 

І місце Pro-art de lux Шеббі-шик. Поляк Софія

 

  

ІІІ місце Аксесуари З Україною в серці. Гайдук Аліна, Пилипенко Тетяна, Юля Дідик і Жорова Ірина

 

І місце Аксесуари Вінтаж Оксюта Людмила

 

Для амбіційних та обдарованих авторів взуттєві конкурси стають першою сходинкою на сходах до справжнього визнання. 

 

Випускники

Випускники кафедри працюють у всіх країнах СНД і за кордоном. Серед них є державні діячі, працівники міжнародних організацій (Ференц Шмель, — Угорщина, — член виконкому міжнародного союзу взуттьовиків), народні депутати України, директори й головні інженери підприємств, академіки, професори, доктори і кандидати наук, доценти.

Серед відомих випускників є міністр легкої промисловості України Касьяненко О.Я., Тьяу-Хує-Кан — міністр легкої промисловості В'єтнаму, заступники міністрів Варсеій Арбат (Угорщина), Василюк М.З. Начальники управлінь і відділів Кабінета Міністрів чи Міністерства легкої промисловості України Балутенко В.В., Балаба С.А., Алексієвська І.О., Гаркавенко С.Ф., Гладков В.К., Град Н.Е., Юрчук М.К., ректор КТІЛП Орлов І.В., визначний партійний і адміністративний працівник СРСР і України Корнієнко А.І. та інші, а також директори підприємств Тонева Ю. (Болгарія), Мигель Гомес (Куба), Кульчицький С.І. (Молдова), Шевчук І., Кононець Л.Г., Донцова Л.Л., Мотора С.В., Момот Д.В., Харіна В.А. і десятки інших; 3 доктори наук, більше 40 кандидатів наук, серед них Ференц Шмель (Угорщина), Зарев А. (Болгарія) та інші.

Зарубіжне партнерство

Кафедра плідно співпрацює з міжнародними партнерами європейських країн Велика Британія, Литва, Польща з питань міжнародної проєктної та наукової діяльності, також підтримує зв’язки з Української технологічною академією, Лігою Укршкірвзуттяпром, ТОВ Softorg тощо.

У 2016 році в резиденції Надзвичайного і Повноважного Посла Великої Британії в Україні відбулася церемонія нагородження переможців Конкурсу  наукових робіт на здобуття іменних премій Delcam за 2015 рік, в якому взяли участь 24 українських технічних провідних вузів. Одне з чотирьох призових місць в конкурсі студентських проектів отримала магістрант кафедри конструювання та технології виробів зі шкіри Київського національного університету технологій та дизайну Максимчук Катерина.

Наукові керівники відзначеної роботи: доценти кафедри КТВШ Чертенко Л.П. та Кернеш В.П. і завідувач кафедри КТВШ, проректор КНУТД, професор Гаркавенко С.С. отримали дипломи від заступника посла Великої Британії в Україні Хелен Фейзі.

 

Вручення дипломів та цінних призів за призове місце серед студентів 24 вузів
студентці 5-го курсу Максимчук Катерині та керівникам роботи

 

Кафедра активно приймає участь в міжнародних виставках і конференціях. Так у січні поточного року на «Міжнародній спеціалізованій виставці взуття, шкіри і хутра» єкспозиції кафедри викликали жвавий інтерес спеціалістів галузі і поточних відвідувачів. 

На  «Міжнародній спеціалізованій виставці взуття, шкіри і хутра»


У навчальному процесі широко використовується досвід і знання виробників. Так кафедра співпрацює з ВАТ „КРОК» м. Житомира і Київським ортопедичним заводом через створені навчально-виробничі комплекси; зі Злінським технологічним факультетом (Чехія), Університетом хімічної технології й металургії (м. Софія, Болгарія), Будапештським технологічним інститутом (Угорщина), Монгольським технічним університетом та багатьма іншими кафедрами СНД шляхом обміну досвідом та науковими працями.

Підтримуються міжкафедральні зв'язки зі спорідненими кафедрами інших країн: Кутаїського технічного університету (Грузія), Технологічного інституту легкої і харчової промисловості (Казахстан), Вищого хіміко-технологічного інституту (м. Софія, Болгарія), Політехнічний університет Тірани (Албанія) . Ці зв'язки дозволяють обмінюватись досвідом з наукових досліджень, змістом учбових програм, приймати участь у виставках, конкурсах студентських розробок, проводити з деякими з них олімпіади студентів з профільних дисциплін спеціальності.