КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет індустрії моди

КАФЕДРА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ТА ЕКСПЕРТИЗИ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Сторінка МЕТМ у    https://www.facebook.com/METM.KNUTD

Про кафедру

Кафедра матеріалознавства та експертизи текстильних матеріалів готує висококваліфікованих фахівців за спеціальністю «Експертиза текстильних матеріалів та виробів», яка набуває ключового значення в комплексі заходів щодо забезпечення населення якісними товарами і проводиться для визначення їх походження, встановлення споживчих властивостей, безпеки споживання, виявлення дефектів виробництва. Текстильні матеріали використовуються в усіх сферах життєдіяльності людини, вони широко затребувані на вітчизняному ринку, що в подальшому гарантує працевлаштування фахівців-експертів як у промисловості, так і в торговельних організаціях. Перспективи розвитку ринку праці України тісно пов'язані з необхідністю проведення експертних досліджень в галузі виробництва, контролю і керування якістю вітчизняної та імпортної текстильної продукції. На кафедрі реалізуються різні освітньо-інноваційні проекти, в яких студенти мають можливість зустрічатись з науковцями-теоретиками, представниками підприємств текстильної та легкої промисловості, обмінюватись власними креативними ідеями, брати участь у різноманітних конкурсах, тренінгах, творчих зустрічах та круглих столах. Кафедра систематично підтримує зв’язок із провідними підприємствами і установами міста Києва та України, де наші студенти мають змогу отримати практичний досвід в провідних фахових організаціях.

Історія

Кафедра матеріалознавства Київського технологічного інституту легкої промисловості (КТІЛП) заснована у 1953 році. Першим завідувачем кафедри був к.т.н., професор Пожидаєв М.М., керівником якої працював до 1977 року. У наступні роки завідувачами кафедри були: к.т.н., доцент Ковальський А.Г. (1977-1982 роки); к.т.н., доцент Єфремов Р.Д. (1983-1987 роки), к.т.н., професор Рибальченко В.В. (1987-2007). З грудня 2007 року по теперішній час завідувачем кафедри працює д.т.н., професор Супрун Наталія Петрівна.

 

Викладачі кафедри упродовж всіх років забезпечували матеріалознавчу підготовку студентів технологічного факультету — технологів і конструкторів швейного і взуттєвого виробництв, технологів трикотажного виробництва. З 1953 року по 1986 рік кафедра була базовою у СРСР і в Україні по вивченню зношування текстильних матеріалів різного цільового призначення від стирання, дії світлопогоди та інших факторів. Більшість захищених кандидатських дисертацій присвячено цим питанням. На кафедрі у різні роки працювали видатні вчені-матеріалознавці: к.т.н. професори Пожидаєв М.М., Павлов А.І.; к.т.н., доценти: Гуменний М.О., Симоненко Д.Ф., Ковальський А.Г.

Закінчили у різні роки аспірантуру і успішно захистили більше 35 кандидатських дисертацій співробітники університету, працівники науково-дослідних установ та промислових підприємств галузі. На кафедрі МЕТМ було захищено чотири докторських дисертації: Супрун Н.П. (2006 р.), Слізков А.М. (2009 р.), Защепкіна Н.М. (2011 р.), Бричка С.Я. (2018 р.). Зараз готується до захисту  докторант кафедри Редько Я.В. На кафедрі відкривались нові спеціальності і, відповідно, змінювалась її назва. У зв'язку з відкриттям у 1998 році спеціальності «Прядіння натуральних і хімічних волокон» кафедру матеріалознавства було перейменовано в кафедру матеріалознавства та технології переробки текстильних волокон (МТПТВ). Після відкриття спеціальності «Експертиза текстильних матеріалів та виробів» у 2013 р. кафедра отримала назву «Матеріалознавства та експертизи текстильних матеріалів» (МЕТМ).

Навчальні і лабораторні приміщення

На кафедрі облаштовані навчально-наукові лабораторії, що дозволяють проводити випробування волокон, ниток і полотен у відповідності з діючими стандартами:

 • лабораторія «Дослідження фізико-механічних властивостей текстильних матеріалів для одягу»;
 • лабораторія «Дослідження фізико-механічних властивостей текстильних волокон та ниток»;
 • лабораторія «Дослідження фізико-механічних властивостей текстильних матеріалів для виробів із шкіри»;
 • асортиментні кабінети текстильних матеріалів.

Навчально-наукові лабораторії оснащенні стандартизованими приладами для визначення механічних та фізичних властивостей матеріалів для виробів текстильної та легкої промисловості. 

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота кафедри проводиться згідно наукової програми університету у напряму «Нові наукомісткі технології виробництва матеріалів, виробів широкого вжитку та спеціального призначення», в області матеріалознавства і експертизи текстильних матеріалів за напрямами:

 • Розробка асортименту та конфекціювання матеріалів на текстильні вироби для інвалідів та важкохворих. Науковий керівник д.т.н., проф. Супрун Н.П.;
 • Розробка методу експресного оцінювання впливу ультрафіолетового випромінювання на текстильні та геотекстильні матеріали різного призначення. Розробка методології екологічної оцінки якості текстильних матеріалів. Науковий керівник д.т.н., проф. Слізков А.М.

В останні роки велика увага приділяється розробці одягу та приналежностей для поранених, які знаходяться на лікуванні у військових шпиталях. Аспірантами кафедри Іванова І.О., Пожилова-Несміяна Г.М. під керівництвом Н.П.Супрун було розроблено та виготовлено колекцію сучасного шпитального одягу, яка з успіхом демонструвалась на виставках різного рівня.

Науковими інтересами співробітників кафедри є дослідження технологій та устаткування легкої та текстильної промисловостей; дослідження експлуатаційних властивостей текстильних матеріалів, які використовуються для захисту людини та навколишнього середовища; прогнозування властивостей текстильних матеріалів.

  

Навчально-методичне забезпечення

Методична робота кафедри спрямована на забезпечення високої якості навчального процесу. Основними підручниками та навчальними посібниками, підготовленими до друку викладачами кафедри матеріалознавства, є:

 • Статична обробка результатів вимірювань та експериментальних даних в текстильній промисловості. А.М. Слізков, О.Б. Демківський, С.М. Краснитський, Ю.М. Пилипенко. Навчальний посібник. К.: 2012.
 • Смеречинська Н. Р. Текстильно-допоміжні сполуки: Навч. посіб. / Н. Р. Смеречинська, Я. В. Редько, О. О. Гараніна. – Київ, КНУТД, 2012. – 210 с.
 • Товарознавство хутра та шкіри для виробів легкої промисловості. Навчальний посібник/ Супрун Н. П., Щуцька Г. В.,Смачило О.В. К.: Кафедра. – 2013. – 130с.
 • Сучасні проблеми  виробництва безпечного у споживанні та екологічно чистого текстилю. Монографія. Супрун Н. П., Щуцька Г. В. Київ.: КНУТД. – 2013– 108с.;
 • Прогнозування фізико-механічних властивостей текстильних матеріалів побутового призначення : монографія / А.М. Слізков, В.В. Щербань, С.М. Краснитський, Т.І. Демківська. – К.: КНУТД, 2013. – 223 с.
 • Гаранина О. А. Реакционная модификация волокнистых материалов / О. А. Гаранина, Н. О. Бардаш, О. В. Романкевич. Моногрифия,  Киев:– КНУТД, 2013. –160 с.
 • Редько Я. В. Отримання бар’єрних властивостей текстильних матеріалів з використанням нанотехнологій: Монографія / Редько Я. В., Романкевич О. В. – Київ: КНУТД, 2013. – 110 с.
 • Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар'єрними медико-біологічними властивостями [Текст] : монографія : [в 2 ч.] / С. М. Березненко, В. І. Власенко,……, А. М. Слізков, Н. П. Супрун / - Київ : КНУТД, 2014 .
 • Механічна технологія текстильних матеріалів. Ч.1. Прядильне та крутильне виробництва): підручник / Слізков А.М., Якубовська Т.О., Прохорова І.А.. К.КНУТД, 2015- 423 с.
 • Гараніна О.О. Нанотехнології при опорядженні текстильних матеріалів з використанням наностану барвників / О.О.Гараніна, І.В. Панасюк. Монографія, Київ:- КНУТД, 2017. – 260 с.
 • Механічна  технологія текстильних матеріалів. Частина ІІ. (Ткацьке, трикотажне та неткане виробництва):підручник / А. М. Слізков, В. Ю. Щербань, О. П. Кизимчук. – К.: КНУТД, 2018. –  276 с.
 • Розвиток наукових основ створення виробів медичного призначення з заданими вологотрансферними властивостями. Г.В. Щуцька, Н.П. Супрун. Монографія. К.: КНУТД. – 2018.
 • Текстильне матеріалознавство. Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Е. П. Дрегуляс, В. В. Рибальченко, Н. П. Супрун. - К. КНУТД, 2011. - 430с.
 • Матеріалознавство швейного виробництва. Матеріали для одягу. Супрун Н.П. Підручник з грифом МОНМСУ. Київ, КНУТД. – 2009. - 156 с.
 • Основи текстильного матеріалознавства. Супрун Н.П., Шустов Ю.С. Київ, КНУТД. – 2009. - 260 с.
 • Конфекціювання матеріалів для одягу. Посібник з грифом МОНУ. Супрун Н.П., Дрегуляс Е.П., Волинець Т.О. - Київ. Знання. – 2008. - 125с.
 • Матеріалознавство швейних виробів. Волокна та нитки. Підручник для студ. вищих навч. закладів / Н. П. Супрун. - К. Знання, 2008. - 183 с.
 • Основи проектування технологій прядильних виробництв/Слізков А.М. та ін. – К.: КНУТД, 2007. – 424 с.
 • Основи технологій прядильних виробництв / А.М. Слізков та ін. – К.: КНУТД, 2007. – 423 с.
Напрями підготовки

Кафедра забезпечує підготовку кадрів у галузі знань 18 – Виробництво та технології за спеціальністю 182 – Технології легкої промисловості за двома освітніми ступенями:

Після одержання вищої освіти випускники мають можливість вступити до аспірантури за спеціальностями 132 – «Матеріалознавство» та 182 – «Технології легкої промисловості».

Студенти

На кафедрі ведеться активна науково-дослідна робота студентів, результати якої доповідаються на щорічних наукових студентських конференціях, що проходять в Київському національному університеті технологій та дизайну, в інших вітчизняних та іноземних навчальних закладах.

Студенти регулярно приймають участь у Всеукраїнській конференції молодих вчених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі».

  

 

Відснято навчальні фільми для дистанційної форми навчання студентів, в яких показано методику проведення лабораторних робіт Невід'ємною частиною підготовки майбутніх спеціалістів є їх естетичне виховання, формування творчих засад на основі загальнолюдських цінностей. 

Перспективи для студентів

Необхідність підготовки фахівців за спеціальністю «Експертиза текстильних матеріалів та виробів» обумовлена тим, що ефективна робота підприємств текстильної та легкої промисловості в умовах ринкової економіки, головним чином, визначається якістю продукції, що випускається.

Фахівець з якості - це висококваліфікований фахівець, що володіє спеціальними знаннями про будову, властивості текстильних матеріалів, методиках і приладах для вимірювання та оцінки їх якості, володіє сучасними методами аналізу виробництва, статистичними методами контролю , практикою проведення робіт із стандартизації, сертифікації, метрології та управління якістю продукції, здатний вирішувати широке коло питань, пов'язаних з дослідженнями в цілях підвищення ефективності виробництва та поліпшення якості сировини, напівфабрикату і готової продукції. Озброєний цими знаннями фахівець зможе вирішувати на практиці найважливіші питання з формування асортименту, якості та конкурентоспроможності товарів, володіти методами проведення експертизи товарів. Велику роль у забезпеченні якості продукції українських виробників і її успішної конкуренції на світових ринках покликана зіграти експертиза. Знання цієї дисципліни необхідно фахівцям і підприємствам самого широкого профілю.

  

Студентські гуртки

На кафедрі працюють наукові гуртки за наступними напрямами:

 • «Екологічні текстильні матеріали», науковий керівник проф. Супрун Н.П.;
 • «Текстильник-експерт», науковий керівник проф. Слізков А.М.

Кафедра МЕТМ є організатором розробки та виготовленні одягу та розвиваючих еко-ігор для дітей з хворобами опорно-рухового апарату. Щорічно, як правило, двічи на рік - до Міжнародного дня людей з інвалідністю та Дня захисту дітей ці вироби готуються та даруються дітям з особливими потребами. 

   

 

Випускники

Випускники кафери по спеціальності «Прядіння натуральних і хімічних волокон» в більшості працюють за фахом, так наприклад: 

1. Пілявська Оксана Олександрівна 
«Текстиль — контакт»
головний менеджер відділу швейних ниток

2. Панченко Олена Геннадіївна
ООО «Альтаїр» 
головний спеціаліст по прядінню

3. Коновал Вадим Михайлович
ЗАТ «Піонтекс»
головний інженер

4. Черево Тетяна Анатоліївна 
«Київський національний університет культури і мистецтв»
зав. лабораторії

5. Сілко Ганна Георгіївна
«Київський національний університет культури і мистецтв»
зав. лабораторії

6. Мудрик Інна Вікторівна
ВАТ «Технофільтр»
інженер-технолог ткацького виробництва

7. Насиров Едуард Альбертович
Працював у будинку моди «Столичний» дизайнером
Ще навчаючись в університеті Насиров Е.А. брав активну участь у різних конкурсах та показах. На сьогоднішній день являється провідним дизайнером. Його ім'я відоме не тільки в Україні але й за кордоном.

8. Хайтіна Яна
Технічний директор ТОВ ТД «Альтаїр»

9. Опально Юлія Петрівна
Менеджер комерційного відділу ТОВ ТД «Альтаїр»

10. Толщікова Ганна
Менеджер комерційного відділу ТОВ ТД «Альтаїр»

Зарубіжне партнерство

Кафедра приймає участь у проведенні науково-дослідних робіт, конференціях, семінарах в таких країнах як Чехія, Словаччина, Польща, Німеччина.