КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет індустрії моди

КАФЕДРА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ТА ЕКСПЕРТИЗИ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

СУПРУН Наталія Петрівна

завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0377

Телефони для довідок: +38044-256-21-34, +38044-256-21-48

e-mail

Сторінка МЕТМ у    https://www.facebook.com/METM.KNUTD

Про кафедру

Кафедра матеріалознавства та експертизи текстильних матеріалів готує висококваліфікованих фахівців за спеціальністю «Експертиза текстильних матеріалів та виробів», яка набуває ключового значення в комплексі заходів щодо забезпечення населення якісними товарами і проводиться для визначення їх походження, встановлення споживчих властивостей, безпеки споживання, виявлення дефектів виробництва. Текстильні матеріали використовуються в усіх сферах життєдіяльності людини, вони широко затребувані на вітчизняному ринку, що в подальшому гарантує працевлаштування фахівців-експертів як у промисловості, так і в торговельних організаціях. Перспективи розвитку ринку праці України тісно пов'язані з необхідністю проведення експертних досліджень в галузі виробництва, контролю і керування якістю вітчизняної та імпортної текстильної продукції. На кафедрі реалізуються різні освітньо-інноваційні проекти, в яких студенти мають можливість зустрічатись з науковцями-теоретиками, представниками підприємств текстильної та легкої промисловості, обмінюватись власними креативними ідеями, брати участь у різноманітних конкурсах, тренінгах, творчих зустрічах та круглих столах. Кафедра систематично підтримує зв’язок із провідними підприємствами і установами міста Києва та України, де наші студенти мають змогу отримати практичний досвід в провідних фахових організаціях.

Історія

Кафедра матеріалознавства Київського технологічного інституту легкої промисловості (КТІЛП) заснована у 1953 році. Першим завідувачем кафедри був к.т.н., професор Пожидаєв М.М., керівником якої працював до 1977 року. У наступні роки завідувачами кафедри були: к.т.н., доцент Ковальський А.Г. (1977-1982 роки); к.т.н., доцент Єфремов Р.Д. (1983-1987 роки), к.т.н., професор Рибальченко В.В. (1987-2007). З грудня 2007 року по теперішній час завідувачем кафедри працює д.т.н., професор Супрун Наталія Петрівна.

 

Викладачі кафедри упродовж всіх років забезпечували матеріалознавчу підготовку студентів технологічного факультету — технологів і конструкторів швейного і взуттєвого виробництв, технологів трикотажного виробництва. З 1953 року по 1986 рік кафедра була базовою у СРСР і на в Україні по вивченню зношування текстильних матеріалів різного цільового призначення від стирання, дії світлопогоди та інших факторів. Більшість захищених кандидатських дисертацій присвячено цим питанням. На кафедрі у різні роки працювали видатні вчені-матеріалознавці: к.т.н. професори Пожидаєв М.М., Павлов А.І.; к.т.н., доценти: Гуменний М.О., Симоненко Д.Ф., Ковальський А.Г.

Закінчили у різні роки аспірантуру і успішно захистили більше 35 кандидатських дисертацій співробітники університету, працівники науково-дослідних установ та промислових підприємств галузі. На кафедрі МЕТМ було захищено чотири докторських дисертації: Супрун Н.П. (2006 р.), Слізков А.М. (2009 р.), Защепкіна Н.М. (2011 р.), Бричка С.Я. (2018 р.). Зараз готується до захисту  докторант кафедри Редько Я.В. На кафедрі відкривались нові спеціальності і, відповідно, змінювалась її назва. У зв'язку з відкриттям у 1998 році спеціальності «Прядіння натуральних і хімічних волокон» кафедру матеріалознавства було перейменовано в кафедру матеріалознавства та технології переробки текстильних волокон (МТПТВ). Після відкриття спеціальності «Експертиза текстильних матеріалів та виробів» у 2013 р. кафедра отримала назву «Матеріалознавства та експертизи текстильних матеріалів» (МЕТМ).

Науково-педагогічні працівники

СУПРУН Наталія Петрівна, завідувач кафедрою матеріалознавства та експертизи текстильних матеріалів, доктор технічних наук, професор.

Закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості у 1975 році за спеціальністю    «Технологія хімічних волокон». Захистила кандидатську дисертацію у 1985 році на тему «Течение и структурообразование в смесях термодинамически cовместимых полимеров». Вчене звання доцента присвоєно у 1988 році. В 2006 році захистила докторську дисертацію на тему: «Наукові основи визначення властивостей пакетів бар'єрного одягу з урахуванням особливостей експлуатації». Вчене звання професора присвоєно у 2007 році.

Опубліковано у фахових видання більше 200 наукових праць, має 10 авторських свідоцтв та патентів, керує науковою роботою аспірантів та докторантів кафедри. Супрун Н.П. є автором підручників з грифом МОН  України: «Матеріалознавство швейного виробництва. Волокна та нитки», «Матеріалознавство швейного виробництва. Матеріали для одягу», співавтором підручника з грифом МОН України «Текстильне матеріалознавство», навчального посібника «Конфекціювання матеріалів для одягу», навчальних посібників «Історія текстилю», «Художнє оформлення текстильних матеріалів», автором розділів в «Енциклопедії швейного виробництва» з грифом МОН України та «Термінологічного російсько-українського словника з матеріалознавства та текстильних виробів», монографій «Текстиль та багатофункціональні текстильні композиції для інвалідів та важко хворих», «Сучасні проблеми  виробництва безпечного у споживанні та екологічно чистого текстилю», «Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар’єрними медико-біологічними властивостями», «Особливості розробки виробів медичного призначення з заданими вологотрансферними властивостями» та ін. Вона також є головою спеціалізованої Вченої ради Д 26.102.06, членом секції Наукової ради МОНУ за фаховим напрямком «Технологія будівництва, дизайн, архітектура».

З 2000 року Н.П Супрун є організатором та керівником проекту «Текстильні вироби для інвалідів». За участь у Міжнародній виставці одягу для інвалідів та організації благодійного фонду «Добросерда мода» нагороджена Почесним дипломом та дипломом в номінації «За новизну та оригінальність» Всеукраїнського проекту соціально-культурної реабілітації людей з обмеженими фізичними можливостями «Барви життя». Приймала участь у засіданнях національного оргкомітету по вибору матеріалів для костюмів спортсменів-параолімпійців.

Під керівництвом д.т.н., проф. Супрун Н.П. було виконано п’ять держбюджетних тематик: «Вироби з текстилю для інвалідів та важкохворих», «Теоретичні і практичні основи створення багатофункціональних полотен на основі текстильних волокон для виробів широкого вжитку», віднесених до галузі фундаментальних наук, «Розробка методів визначення та надання властивостей безпеки споживання і комфортності текстильних матеріалів різного цільового призначення» та «Розробка покриттів для ран з пролонгованою лікувальною та антимікробною дією на нетканих основах з вітчизняної текстильної сировини», «Розробка нового асортименту одягу для поранених та шпитального одягу з гнучкою морфологічною структурою»,    віднесених до галузі прикладних наук.

Супрун Н.П. є лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік.

  

СЛІЗКОВ Андрій Миколайович, доктор технічних наук, професор.

Закінчив Київський технологічний інститут легкої промисловості у 1984 році  за спеціальністю «Технологія швейних виробів». Захистив кандидатську дисертацію у 1989 році на тему «Оптимизация свойств полушерстяной гребенной пряжи сокращенного способа производства». Вчене звання доцента йому було присвоєно у 1993 році. Захистив докторську дисертацію на тему «Розвиток теоретичних основ прогнозування фізико-механічних властивостей текстильних матеріалів побутового призначення» у 2010 році, отримав вчене звання професора у 2012 році. З 2011 року є академіком Академії інженерних наук України.

Керує науковою  роботою аспірантів та магістрів. Приймав участь у відкритті та становленні спеціальностей «Прядіння натуральних і хімічних волокон» - у 1998 році, «Експертиза текстильних матеріалів та виробів» - у 2014 році, у створенні у КНУТД навчально-технологічної лабораторії з прядіння.

Слізковим А.М. опубліковано понад 140 наукових та науково-методичних праць, одержано одне авторське свідоцтво, три патенти на корисну модель та свідоцтво про авторський винахід.

Він є співавтором оглядової інформації «Шерстяная промышленность. Камвольная пряжа сокращенного способа производства и ее свойства» ЦНИИТЭИ-Легпром СРСР (1990 р.). та підручника «Основи технології виробів» з грифом МОН України (2007 р.). За його участю надруковані навчальні посібники: «Тлумачний словник з матеріалознавства та текстильних виробництв» з грифом МОН України (2004р.); «Векторні випадкові величини і випадкові процеси. Елементи теорії та деякі застосування» (2008 р.); «Термінологічний російсько–український словник з текстильного матеріалознавства» (2010 р.); «Стан, проблеми та тенденції розвитку техніки та технології вовняної промисловості» з грифом МОНмолодьспорт України (2012 р.); «Статистична обробка результатів вимірювань та експериментальних даних в текстильній промисловості» (2012р); «Збірник задач з прядіння бавовни та хімічних волокон» (2012 р.), Механічна технологія текстильних матеріалів. Ч.1. Прядильне та крутильне виробництва): підручник (2015 р.),  Механічна  технологія  текстильних матеріалів. Частина ІІ. (Ткацьке, трикотажне та неткане виробництва):підручник (2018 р.).Слізков А.М. є автором розділів з методів та засобів визначення властивостей текстильних матеріалів у навчальному посібнику «Енциклопедія швейного виробництва» з грифом МОНмолодьспорт України (2010 р.). Приймав участь в укладанні монографії «Программные и математические компоненты проектирующих подсистем технологических процессов, оборудования, свойств материалов легкой и текстильной промышленности» (2009 р.), та є автором монографій: «Развитие научных основ прогнозирования свойств текстильных материалов» (2010 р.), «Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар’єрними медико-біологічними властивостями».

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за 2014 рік.

Наукові інтереси: дослідження фізико-механічних властивостей текстильних матеріалів побутового та технічного призначення.

  

ГАРАНІНА Ольга Олександрівна, доктор технічних наук професор кафедри.

В 2004 році закінчила з відзнакою магістратуру КНУТД за спеціальністю «Хімічна технологія та обладнання опоряджувального виробництва». У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розробка технології фарбування похідними парафенілендіаміну» за спеціальністю 05.18.19 - технологія текстильних матеріалів, швейних та трикотажних виробів. У 2009 році отримала диплом кандидата технічних наук. Вчене звання доцента присвоєно у 2010 році. У 2017 році захистила докторську дисертацію на тему: «Розвиток наукових основ технологічних процесів опорядження текстильних матеріалів з урахуванням наностану барвників» за спеціальністю 05.18.19 - технологія текстильних матеріалів, швейних та трикотажних виробів. У 2018 році отримала диплом доктора технічних наук. Має більше 100 наукових праць, 9 патентів. Є співавтором: монографій «Реакционная модификация волокнистых материалов» (2013 р.), «Нанотехнології при опорядженні текстильних матеріалів з використанням наностану барвників» (2017 р.), навчального посібника «Текстильно-допоміжні сполуки» з грифом МОН України «Текстильно-допоміжні сполуки» (2012 р.).

Наукові інтереси: хімічна технологія волокнистих матеріалів; бактерицидні волокнисті матеріали; синтез окислювальних барвників на волокнистих матеріалах; технологія текстильних матеріалів; термодинамика процессів фарбування.

Лауреат премії Президента України для молодих вчених (2011 р.). Стипендіат Кабінету міністрів України.

  

СМАЧИЛО Оксана Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент.

В 2003 році з відзнакою закінчила Хмельницький національний університет. В 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Застосування емульсійних систем зворотного типу для обробки хутра». У 2008 році отримала диплом кандидата технічних наук. Вчене звання доцента присвоєно у 2013 році. Є автором 2 патентів, нею опубліковано понад 60 наукових праць.

Є стипендіатом Кабінету Міністрів України у 2011-2012 роках. З 2012 року є членом наукового комітету Наукового вісника ESCORENA (The European System of Cooperative Research Networks in Agriculture).

Наукові інтереси: удосконалення процесів знежирення та вибілювання хутра з використанням колоїдних систем на основі органічних розчинників; дослідження властивостей текстильних матеріалів медичного призначення.

  

ВАЩЕНКО Юлія Олексіївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри.

Закінчила Київський національний університет технологій та дизайну у 2010 році за спеціальністю «Професійне навчання. Технологія легкої та швейної промисловості». У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення методів дослідження властивостей та вибору матеріалів для швейних виробів для дітей, хворих на дитячий церебральний параліч». У 2015 році отримала диплом кандидата технічних наук. Приймає участь в українських та міжнародних наукових конференціях. Опубліковано близько 25 наукових праць у фахових виданнях та 1 патент. Приймає участь у  розробці та виготовленні одягу та розвиваючих еко-ігор для дітей з хворобами опорно-рухового апарату.

Наукові інтереси: експертиза текстильних матеріалів та виробів для дітей з обмеженими можливостями.

  

ЛИТВИНОВА Ольга Ігорівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри.

Закінчила КНУТД у 2001 році за спеціальністю «Швейні вироби». З 2005 по 2010 роки працювала майстром цеху у студії дизайну по оформленню інтер’єру. З 2011 р. працює у КНУТД на кафедрі. У 2017 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розробка ранових покриттів з пролонгованою антимікробною дією на нетканих основах» за спеціальністю 05.02.01 - Матеріалознавство. У 2018 році отримала диплом кандидата технічних наук. Опубліковано близько 20 наукових праць у фахових виданнях, має 1 патент на корисну модель. Приймає участь в українських та міжнародних наукових конференціях, у науково-дослідній роботі кафедри. Старший куратор кафедри, проводить виховну роботу зі студентами спеціальності «Експертиза текстильних матеріалів та виробів».

Наукові інтереси: експертиза текстильних матеріалів та виробів.

  

РЕДЬКО Яна Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент, докторант кафедри

У 2004 році з відзнакою закінчила магістратуру КНУТД за спеціальністю «Хімічна технологія та обладнання опоряджувального виробництва». У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Отримання електропровідних властивостей текстильних матеріалів в процесі опорядження» за спеціальністю «Технологія текстильних матеріалів, швейних та трикотажних виробів». У 2008 році отримала диплом кандидата технічних наук. Вчене звання доцента присвоєно у 2014 році. Має понад 80 наукових праць, серед яких є публікації, що входять до міжнародної науково-метричної бази даних Scopus, 10 патентів України. лауреат Премії Президента України для молодих вчених (2011 р.), стипендіат Кабінету Міністрів України (2010 - 2012 рр.). Співавтор навчального посібника з грифом МОН України «Текстильно-допоміжні сполуки», співавтор більше 20 методичних розробок, співавтор монографії «Отримання бар’єрних властивостей текстильних матеріалів з використанням нанотехнологій» (2013 р.).

Науковой керівник держбюджетних тематик протягом 2012 - 2016 рр.: «Наукові основи нанотехнологій створення волокнистих матеріалів з магнітними та електропровідними властивостями», «Фізико-хімічні закономірності нанотехнологій створення текстильних матеріалів із комплексом бар’єрних властивостей для захисту у надзвичайних ситуаціях». З 2015 року навчається в докторантурі, науковий керівник д.т.н., проф. Супрун Н.П.  Тема дисертаційної роботи «Розвиток наукових основ нанотехнологій створення текстильних матеріалів з електропровідними і магнітними властивостями».

Наукові інтереси: хімічна технологія текстильних матеріалів; волокна з електро-магнітними властивостями; синтез окислювальних барвників на волокнистих матеріалах; нанотехнології створення текстильних матеріалів із спеціальними властивостями.

  

ІВАНОВ Ігор Олександрович, аспірант кафедри

З 2017 року навчається у аспірантурі за спеціальністю 132 – Матеріалознавство. Науковий керівник д.т.н., проф. Супрун Н.П. Тема дисертаційної роботи «Розвиток методів конфекціювання матеріалів одягу для поранених та пацієнтів шпиталів».

ПОЖИЛОВ-НЕСМІЯН Гліб Михайлович, аспірант кафедри

З 2017 року навчається у аспірантурі за спеціальністю 132 – Матеріалознавство. Науковий керівник д.т.н., проф. Супрун Н.П. Тема дисертаційної роботи «Розробка спортивного одягу для інвалідів з порушенням функцій спинного мозку».

КРИЖАНОВСЬКА Олександра Петрівна, завідувач навчальної лабораторії.

Закінчила Херсонський державний технічний університет у 1976 році. Після закінчення інституту працювала змінним майстром, інженером-технологом на Чернігівському камвольному комбінаті. 3 1978 по 1986 рік старший інженер виробничого відділу об’єднання «Укрпромвовна» МЛП України. З 2000року працює в університеті на посаді ведучого інженера навчально-технологічної лабораторії з прядіння та асистентом кафедри. З 2012 року працювала завідувачем навчальної лабораторії. Є провідним спеціалістом в області прядіння текстильних волокон. Вона є співавтором підручника для студентів спеціальності 7(8).05160103 «Прядіння натуральних і хімічних волокон» «Основи технологій прядильних виробництв» та навчального посібника «Збірник задач з прядіння бавовни і хімічних волокон».

ЧУНІЦЬКА Тетяна Миколаївна, старший лаборант.

Закінчила Державну академію легкої промисловості України (нині КНУТД) у 1999 році за спеціальністю «Технологія тканин і трикотажу». З 1999 по 2014 рік працювала на кафедрі фізики КНУТД майстром виробничого навчання. З 2015 року працює старшим лаборантом на кафедрі.


МАРХАЙ Марина Анатоліївна, майстер виробничого навчання.

Закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості у 1983 році, за спеціальністю «Технологія швейних виробів». Працює на кафедрі з 1975 року. Має більше 15 наукових праць, має 1 патент. Приймає участь у методичній та науково-дослідній роботі кафедри. Є профоргом кафедри.

Навчальні і лабораторні приміщення

На кафедрі облаштовані навчально-наукові лабораторії, що дозволяють проводити випробування волокон, ниток і полотен у відповідності з діючими стандартами:

 • лабораторія «Дослідження фізико-механічних властивостей текстильних матеріалів для одягу»;
 • лабораторія «Дослідження фізико-механічних властивостей текстильних волокон та ниток»;
 • лабораторія «Дослідження фізико-механічних властивостей текстильних матеріалів для виробів із шкіри»;
 • асортиментні кабінети текстильних матеріалів.

Навчально-наукові лабораторії оснащенні стандартизованими приладами для визначення механічних та фізичних властивостей матеріалів для виробів текстильної та легкої промисловості. 

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота кафедри проводиться згідно наукової програми університету у напряму «Нові наукомісткі технології виробництва матеріалів, виробів широкого вжитку та спеціального призначення», в області матеріалознавства і експертизи текстильних матеріалів за напрямами:

 • Розробка асортименту та конфекціювання матеріалів на текстильні вироби для інвалідів та важкохворих. Науковий керівник д.т.н., проф. Супрун Н.П.;
 • Розробка методу експресного оцінювання впливу ультрафіолетового випромінювання на текстильні та геотекстильні матеріали різного призначення. Розробка методології екологічної оцінки якості текстильних матеріалів. Науковий керівник д.т.н., проф. Слізков А.М.

В останні роки велика увага приділяється розробці одягу та приналежностей для поранених, які знаходяться на лікуванні у військових шпиталях. Аспірантами кафедри Іванова І.О., Пожилова-Несміяна Г.М. під керівництвом Н.П.Супрун було розроблено та виготовлено колекцію сучасного шпитального одягу, яка з успіхом демонструвалась на виставках різного рівня.

Науковими інтересами співробітників кафедри є дослідження технологій та устаткування легкої та текстильної промисловостей; дослідження експлуатаційних властивостей текстильних матеріалів, які використовуються для захисту людини та навколишнього середовища; прогнозування властивостей текстильних матеріалів.

  

Навчально-методичне забезпечення

Методична робота кафедри спрямована на забезпечення високої якості навчального процесу. Основними підручниками та навчальними посібниками, підготовленими до друку викладачами кафедри матеріалознавства, є:

 • Статична обробка результатів вимірювань та експериментальних даних в текстильній промисловості. А.М. Слізков, О.Б. Демківський, С.М. Краснитський, Ю.М. Пилипенко. Навчальний посібник. К.: 2012.
 • Смеречинська Н. Р. Текстильно-допоміжні сполуки: Навч. посіб. / Н. Р. Смеречинська, Я. В. Редько, О. О. Гараніна. – Київ, КНУТД, 2012. – 210 с.
 • Товарознавство хутра та шкіри для виробів легкої промисловості. Навчальний посібник/ Супрун Н. П., Щуцька Г. В.,Смачило О.В. К.: Кафедра. – 2013. – 130с.
 • Сучасні проблеми  виробництва безпечного у споживанні та екологічно чистого текстилю. Монографія. Супрун Н. П., Щуцька Г. В. Київ.: КНУТД. – 2013– 108с.;
 • Прогнозування фізико-механічних властивостей текстильних матеріалів побутового призначення : монографія / А.М. Слізков, В.В. Щербань, С.М. Краснитський, Т.І. Демківська. – К.: КНУТД, 2013. – 223 с.
 • Гаранина О. А. Реакционная модификация волокнистых материалов / О. А. Гаранина, Н. О. Бардаш, О. В. Романкевич. Моногрифия,  Киев:– КНУТД, 2013. –160 с.
 • Редько Я. В. Отримання бар’єрних властивостей текстильних матеріалів з використанням нанотехнологій: Монографія / Редько Я. В., Романкевич О. В. – Київ: КНУТД, 2013. – 110 с.
 • Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар'єрними медико-біологічними властивостями [Текст] : монографія : [в 2 ч.] / С. М. Березненко, В. І. Власенко,……, А. М. Слізков, Н. П. Супрун / - Київ : КНУТД, 2014 .
 • Механічна технологія текстильних матеріалів. Ч.1. Прядильне та крутильне виробництва): підручник / Слізков А.М., Якубовська Т.О., Прохорова І.А.. К.КНУТД, 2015- 423 с.
 • Гараніна О.О. Нанотехнології при опорядженні текстильних матеріалів з використанням наностану барвників / О.О.Гараніна, І.В. Панасюк. Монографія, Київ:- КНУТД, 2017. – 260 с.
 • Механічна  технологія текстильних матеріалів. Частина ІІ. (Ткацьке, трикотажне та неткане виробництва):підручник / А. М. Слізков, В. Ю. Щербань, О. П. Кизимчук. – К.: КНУТД, 2018. –  276 с.
 • Розвиток наукових основ створення виробів медичного призначення з заданими вологотрансферними властивостями. Г.В. Щуцька, Н.П. Супрун. Монографія. К.: КНУТД. – 2018.
 • Текстильне матеріалознавство. Навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Е. П. Дрегуляс, В. В. Рибальченко, Н. П. Супрун. - К. КНУТД, 2011. - 430с.
 • Матеріалознавство швейного виробництва. Матеріали для одягу. Супрун Н.П. Підручник з грифом МОНМСУ. Київ, КНУТД. – 2009. - 156 с.
 • Основи текстильного матеріалознавства. Супрун Н.П., Шустов Ю.С. Київ, КНУТД. – 2009. - 260 с.
 • Конфекціювання матеріалів для одягу. Посібник з грифом МОНУ. Супрун Н.П., Дрегуляс Е.П., Волинець Т.О. - Київ. Знання. – 2008. - 125с.
 • Матеріалознавство швейних виробів. Волокна та нитки. Підручник для студ. вищих навч. закладів / Н. П. Супрун. - К. Знання, 2008. - 183 с.
 • Основи проектування технологій прядильних виробництв/Слізков А.М. та ін. – К.: КНУТД, 2007. – 424 с.
 • Основи технологій прядильних виробництв / А.М. Слізков та ін. – К.: КНУТД, 2007. – 423 с.
Напрями підготовки

Кафедра забезпечує підготовку кадрів у галузі знань 18 – Виробництво та технології за спеціальністю 182 – Технології легкої промисловості за двома освітніми ступенями:

Після одержання вищої освіти випускники мають можливість вступити до аспірантури за спеціальностями 132 – «Матеріалознавство» та 182 – «Технології легкої промисловості».

Студенти

На кафедрі ведеться активна науково-дослідна робота студентів, результати якої доповідаються на щорічних наукових студентських конференціях, що проходять в Київському національному університеті технологій та дизайну, в інших вітчизняних та іноземних навчальних закладах.

Студенти регулярно приймають участь у Всеукраїнській конференції молодих вчених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі».

  

 

Відснято навчальні фільми для дистанційної форми навчання студентів, в яких показано методику проведення лабораторних робіт Невід'ємною частиною підготовки майбутніх спеціалістів є їх естетичне виховання, формування творчих засад на основі загальнолюдських цінностей. 

Перспективи для студентів

Необхідність підготовки фахівців за спеціальністю «Експертиза текстильних матеріалів та виробів» обумовлена тим, що ефективна робота підприємств текстильної та легкої промисловості в умовах ринкової економіки, головним чином, визначається якістю продукції, що випускається.

Фахівець з якості - це висококваліфікований фахівець, що володіє спеціальними знаннями про будову, властивості текстильних матеріалів, методиках і приладах для вимірювання та оцінки їх якості, володіє сучасними методами аналізу виробництва, статистичними методами контролю , практикою проведення робіт із стандартизації, сертифікації, метрології та управління якістю продукції, здатний вирішувати широке коло питань, пов'язаних з дослідженнями в цілях підвищення ефективності виробництва та поліпшення якості сировини, напівфабрикату і готової продукції. Озброєний цими знаннями фахівець зможе вирішувати на практиці найважливіші питання з формування асортименту, якості та конкурентоспроможності товарів, володіти методами проведення експертизи товарів. Велику роль у забезпеченні якості продукції українських виробників і її успішної конкуренції на світових ринках покликана зіграти експертиза. Знання цієї дисципліни необхідно фахівцям і підприємствам самого широкого профілю.

  

Студентські гуртки

На кафедрі працюють наукові гуртки за наступними напрямами:

 • «Екологічні текстильні матеріали», науковий керівник проф. Супрун Н.П.;
 • «Текстильник-експерт», науковий керівник проф. Слізков А.М.

Кафедра МЕТМ є організатором розробки та виготовленні одягу та розвиваючих еко-ігор для дітей з хворобами опорно-рухового апарату. Щорічно, як правило, двічи на рік - до Міжнародного дня людей з інвалідністю та Дня захисту дітей ці вироби готуються та даруються дітям з особливими потребами. 

   

 

Випускники

Випускники кафери по спеціальності «Прядіння натуральних і хімічних волокон» в більшості працюють за фахом, так наприклад: 

1. Пілявська Оксана Олександрівна 
«Текстиль — контакт»
головний менеджер відділу швейних ниток

2. Панченко Олена Геннадіївна
ООО «Альтаїр» 
головний спеціаліст по прядінню

3. Коновал Вадим Михайлович
ЗАТ «Піонтекс»
головний інженер

4. Черево Тетяна Анатоліївна 
«Київський національний університет культури і мистецтв»
зав. лабораторії

5. Сілко Ганна Георгіївна
«Київський національний університет культури і мистецтв»
зав. лабораторії

6. Мудрик Інна Вікторівна
ВАТ «Технофільтр»
інженер-технолог ткацького виробництва

7. Насиров Едуард Альбертович
Працював у будинку моди «Столичний» дизайнером
Ще навчаючись в університеті Насиров Е.А. брав активну участь у різних конкурсах та показах. На сьогоднішній день являється провідним дизайнером. Його ім'я відоме не тільки в Україні але й за кордоном.

8. Хайтіна Яна
Технічний директор ТОВ ТД «Альтаїр»

9. Опально Юлія Петрівна
Менеджер комерційного відділу ТОВ ТД «Альтаїр»

10. Толщікова Ганна
Менеджер комерційного відділу ТОВ ТД «Альтаїр»

Зарубіжне партнерство

Кафедра приймає участь у проведенні науково-дослідних робіт, конференціях, семінарах в таких країнах як Чехія, Словаччина, Польща, Німеччина.