КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Інститут права та сучасних технологій

КАФЕДРА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ЗДОРОВ’Я

Лілія Миколаївна ТОМІЧ

завідувачка кафедри, кандидат медичних наук, доцент

Адреса: м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0004

Контактний телефон: +38044 256 29 67

E-mail: 

Положення про кафедру фізичного виховання та здоров’я

 

 https://www.facebook.com/fitness.and.recreation.knutd/

 https://www.instagram.com/fitness_and_recreation_knutd/

ІСТОРІЯ

Кафедра фізичного виховання була заснована у 1948 році. За період існування було багато зроблено для пропагування фізичної культури та спорту у студентському середовищі.

Завідувачами кафедри у різні роки працювали:

1948–1964 – Георгій Костянтинович Кисилевський;

1964–2000 – проф. Євгеній Миколайович Молодан;

2000–2014 – Володимир Петрович Ткаченко.

2014–2023 – проф. Людмила Юріївна Дудорова.

З 2023 року і по теперішній час – доц. Томіч Лілія Миколаївна.

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ

На кафедрі працюють 5 викладачів: 1 професор, 3 доцента, 1 старший викладач. Навчально-допоміжний персонал кафедри – лаборанти: виконують роботи, які пов’язані із забезпеченням навчального процесу.

Усі викладачі мають багаторічний стаж та досвід роботи у закладі вищої освіти, високу педагогічну кваліфікацію.

Валентина Григорівна БІЛИК, доктор педагогічних наук, професор кафедри фізичного виховання та здоров’я

Наукові інтереси: здоров’я людини; профілактичний та оздоровчий потенціал фізичної рекреації, фізична реабілітація.

Публікації: Автор понад 100 наукових публікацій та навчально-методичних праць, серед яких 18 статей у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Scіence, 1 монографія, статті у зарубіжних монографіях, 2 підручники з грифом МОН України.

  

Лілія Миколаївна ТОМІЧ, кандидат медичних наук, завідувачка кафедри фізичного виховання та здоров’я

Наукові інтереси: здоров’я людини; рекреація, реабілітація осіб з обмеженими функціональними можливостями; фізична терапія, ерготерапія.

Публікації: понад 150 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі індексованих у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science, навчальні посібники з грифом МОН України.

Нагороди: нагрудний знак “Відмінник освіти України”, нагрудний знак “Василь Сухомлинській”.

 

Оксана Володимирівна ЗЕЛЕНЮК , кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри фізичного виховання та здоров’я

Наукові інтереси: здоровий спосіб життя, фізичне виховання, історія фізичної культури і спорту та Олімпійського руху.

Публікації: Автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць, у тому  числі навчального посібника та монографії з грифом МОН України.

Нагороди: подяка від Національного олімпійського комітету України за особистий внесок в організацію олімпійського волонтерства студентів.

 

Ольга Миколаївна ВНУКОВА, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичного виховання та здоров’я

Наукові інтереси: педагогічна майстерність; професійна педагогіка, теорія та історія педагогіки.

Публікації: понад 90 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі індексованих у наукометричній базі даних Web of Science, а також навчальний посібник «Методологічні засади професійної освіти».

 

Сергій Михайлович ЧЕРНОВСЬКИЙ, старший викладач кафедри фізичного виховання та здоров’я

Наукові інтереси: оздоровча фізична культура, розвиток фізичних якостей юнаків та студентської молоді засобами футболу.

Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі індексованих у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

Нагороди: відзнака Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту «Почесний працівник фізичної культури та спорту», медаль Федерації футболу м.  Києва «За заслуги III-го ступеню».

 

Олександр Олексійович ФЕДОРЕНКО, лаборант кафедри фізичного виховання та здоров’я

НАВЧАЛЬНІ ПРИМІЩЕННЯ ТА СПОРТИВНІ ЗАЛИ

Кафедра має в своєму розпорядженні чотири спортивних зали для практичних занять, футбольне поле з легкоатлетичними доріжками (спортивну арену), тренажерний зал, три викладацькі кімнати, наукову лабораторію.

Спортивний зал №1 (баскетбольний) Спортивний зал №2 (волейбольний)
Спортивний зал №5 (настільний теніс)  Спортивний зал №6 (настільний теніс)
Стадіон Тренажерний зал
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Науково-педагогічний колектив кафедри приділяє значну увагу питанням навчально-методичного забезпечення навчального процесу, постійно працює над підготовкою та оновленням навчально-методичних комплексів, пошуком нових форм і методів активізації освітнього процесу з освітніх компонентів ОП «Фітнес та рекреація» спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» та ОК «Фізичне виховання» для здобувачів усіх спеціальностей університету.

Освітній процес зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт здійснюється з використанням сучасних методик та технологій викладання, що спрямовані на підвищення якості теоретичної та практичної підготовки здобувачів. Щорічно викладачі кафедри готують до видання понад 30 найменувань навчально-методичних розробок за всіма освітніми компонентами освітньої програми (навчальні посібники, курси лекцій, методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи здобувачів, методичні рекомендації до виконання курсових робіт, завдання тестового контролю знань та ін.). Усі дисципліни кафедри забезпечено навчально-методичною літературою.

Освітній процес з ОК «Фізичне виховання» здійснюється у формі практичних, секційних занять та самостійної роботи здобувачів. У модульному середовищі сформовано комплекс методичної документації (навчально-методичний комплекс), який охоплює: програму дисципліни, методичні рекомендації та завдання до практичних занять, методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи, критерії оцінювання поточного, модульного та підсумкового контролю знань здобувачів.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Із 2019 року кафедра фізичного виховання та здоров’я здійснює підготовку бакалаврів за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» – освітня програма «Фітнес та рекреація»

Освітня програма:

Фітнес та рекреація

Код та найменування спеціальності

017 Фізична культура і спорт

Рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

Кваліфікація:

Бакалавр фізичної культури і спорту

Термін навчання:

3 роки 10  місяців

Загальний обсяг у кредитах ЄКТС та строк навчання

240 кредитів  ЄКТС

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Повна загальна середня освіта, ступінь «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»), ступінь «фаховий молодший бакалавр»

Мова навчання:

Українська

 

Мета освітньої програми: підготовка компетентного, спроможного до  конкуренції, фахівця з фітнесу та рекреації, здатного самостійно розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в процесі професійної діяльності у сфері фізичної культури і спорту.

Основними цілями програми є підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, під час професійної діяльності у сфері фізичної культури і спорту або у процесі навчання.

Перспективи для студентів:

Випускники, які здобули освітній ступінь бакалавра фізичної культури і спорту за освітньо-професійною програмою «Фітнес та рекреація» здатні виконувати зазначену в Національному класифікаторі України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010 професійну роботу і можуть обіймати відповідні посади:

– Інструктор з фізкультури;

– Інструктор-методист з виробничої гімнастики;

– Інструктор-методист з фізичної культури та спорту;

– Інструктор-методист тренажерного комплексу (залу);

– Фітнес-тренер;

– Фахівець із організації дозвілля.

Фахівець може обіймати посади у спортивних закладах, фізкультурно-оздоровчих організаціях, профіль або окремі напрямки діяльності яких, відповідають одержаній професійній програмі бакалавра.

Студенти КНУТД - кращі спортсмени
 1. Олена Костевич – заслужений майстер спорту України з кульової стрільби. Чемпіонка Олімпійських ігор, світу, Європи.
 2. Наталя Сергієнко – заслужений майстер спорту України, чемпіонка Дефлімпійських ігор, чемпіонка світу, Європи, Універсіади з настільного тенісу.
 3. Павло Остапенко – майстер спорту Міжнародного класу України, срібний призер Молодіжного чемпіонату світу і бронзовий призер Молодіжного чемпіонату Європи з пляжного волейболу, гравець основного складу команди суперліги «Локомотив» Київ з волейболу.
 4. Георгій Холод – майстер спорту України з фехтування. Чемпіон Універсіади України.
 5. Олексій Гладских – майстер спорту України з грекоримської боротьби. Чемпіон Універсіади України.
 6. Анастасія Косташенко – кандидат в майстри спорту України з легкої атлетики. Збірниця молодіжної команди України. Відмінниця навчання.
 7. Мар’яна Стоянович – майстер спорту Міжнародного класу України з дзюдо та сумо. Срібна призерка Молодіжного чемпіонату Європи.
 8. Богдан Гончаренко – майстер спорту Міжнародного класу України з карате. Багаторазовий чемпіон України, Європи та світу. 
 9. Артем Коновалов – майстер спорту України з карате. Чемпіон України, Європи та світу.
 10. Владислав Степурко – майстер спорту України з бально-спортивних танців. Чемпіон України, чемпіон Європи, призер чемпіоната Євразії та світу з латиноамериканської програми.
 11. Аліна Бітлян – кандидат в майстри спорту з бально-спортивних танців, фіналіст чемпіонату Європи в категоріях молодь 1 та 2 Rising Star з латиноамериканської програми.

СПОРТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Спортивний колектив КНУТД постійний учасник спартакіади Печерського району міста Києва «Під золотими куполами Печерська» та «Спартакіади здоров’я Печерського району» з 12 видів спорту. У загальному підсумку є багаторазовими чемпіонами спартакіади. Високі показники мають збірні ігрові команди з футболу, волейболу, баскетболу, настільного тенісу та кульової стрільби.

 • Збірна команда «Легпром» з футболу є призером чемпіонату України серед ЗВО України, постійний учасник чемпіонатів м. Києва.
 • Збірна команда «Легпром» з баскетболу бере участь в чемпіонатах України, є чемпіоном клубу Студентської профспілкової асоціації м. Києва.
 • Збірна команда «Легпром» з волейболу бере участь в Студентській лізі чемпіонату України, фіналісти Універсіади України.

Програма фізичного виховання здобувачів, крім фізичної підготовки загального спрямування, передбачає розділ професійно-прикладної фізичної підготовки. Фізичним вихованням охоплене практично все студентство. Заняття проводяться з видів спеціалізації: футбол, волейбол, баскетбол, бадмінтон, настільний теніс, ритмічна, атлетична гімнастика. Заняття мають як практичну, так і теоретичну форми з урахуванням індивідуального підходу до тих, хто займається. Основними завданнями підготовки, загальними для здобувачів є:

 • підвищення фізичної динамічної працездатності за рахунок вдосконалення фізичних якостей: витривалості, сили, гнучкості, координації рухів, спритності та ін.;
 • забезпечення високого рівня функціонування серцево-судинної, дихальної, кістково-м’язової систем організму, його вестибулярного апарату;
 • розвиток психічних якостей та навичок.

Здобувачі спеціальності 017 Фізична культура і спорт беруть участь у міжнародних змаганнях з різних видів спорту, контактують зі спортсменами збірних команд, тренерами інших країн. Відбувається обмін досвідом, здобуваються навички щодо організації і проведення міжнародних змагань.

Здобувачі ОП «Фітнес та рекреація» є майстрами та кандидатами в майстри спорту:

Савчук В.; Руденко Р. – КМС України з футболу;

Рибак Н. – КМС України з футболу, чемпіон України в складі юнацької команди «Шахтар» Донецьк;

Калюга В. – МС України з велосипедного спорту, багаторазова чемпіонка України, учасниця чемпіонату Європи 2020 р.;

Юденко В. – КМС України з велосипедного спорту, чемпіон України в парній гонці, кандидат у збірну команду України, учасник міжнародних гонок «Trofeo Citta di San Vendemiano – Gran Premio industria e Comercio 2022», багаторазовий призер чемпіонатів України з велоспорту на треку в «командній гонці»;

Мирза Д. – КМС України з кіокушинкай, чемпіон України з карате 2010 р.

Пивоварчук А. – призер чемпіонату Києва з пауерліфтингу та окремих вправ 2023 р.

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НПП

При оновленні змісту освітніх компонентів ОП «Фітнес та рекреація» викладачі кафедри використовують нові знання отримані під час участі у Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах, майстер-класах, а також під час проходження стажувань в Україні та за кордоном.

 

 

 

 

 

 

  

  

 

СТУДЕНТСЬКІ ГУРТКИ

Викладачі кафедри активно залучають молодь до наукового життя, самостійних досліджень. Під керівництвом викладачів кафедри здобувачі готують доповіді на міжнародні та всеукраїнські конференції, круглі столи та наукові семінари. У 2022-2023 н.р. на кафедрі працював студентський науковий гурток «Фітнес_На_Благо_Здоров_Я» (керівники: к.м.н, доц. Томіч Л.М., к.п.н, доц. Паришкура Ю.В.), а з серпня 2023-2024 н.р. розпочали роботу нові наукові гуртки «Фітнес та рекреація» (науковий керівник: канд. мед. наук, доцентка Лілія ТОМІЧ) та «Педагогічний пошук» (науковий керівник: канд. пед. наук, доцентка Ольга ВНУКОВА).

У рамках Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості» було підготовлено стартапи «Рекреація та СПА made in Ukraine»» (Автори проєкту: здобувачі освіти 1 курсу спеціальності 017 Фізична культура і спорт – Заічек А., Токарський Д., Максименко С., Мурований В. та 3 курсу – Пасіка В. Наукові керівники: к.п.н., доцентка КФВЗ Паришкура Ю. та к.м.н., доцентка Томіч Л., 2022 р. ), «Свічко-терапія під час тривог» (Автори проєкту: здобувачі освіти 1-2 курсу спеціальності 017 Фізична культура і спорт – Булатова О., Ананко Є., Руденко Р. Наукові керівники: к.п.н., доцент КФВЗ Паришкура Ю. та стекхолдер ОП «Фітнес та рекреація, керівник ГО «Горизонт 17» Короваєва Б., 2022 р.).

 

Здобувач освіти 2 курсу спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» Шевченко Максим приймав участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Цифрова трансформація та диджитал-технології для сталого розвитку всіх галузeй сучасної освіти, науки і практики» організованої International Academy of Applied Sciences in Łomża, Republic of Poland State Biotechnological University, Kharkiv, Ukraine 26.01.2023 р. з доповіддю «Готовність до диджиталізації професійної діяльності фахівців галузі Фітнесу та рекреації: проблеми та перспективи».

Доцент Томіч Л.М. і здобувач освіти ІІ курсу спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» Бузинний Богдан взяли участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Євразії» організованою Університетом Григорія Сковороди в Переяславі, молодіжною громадською організацією «Незалежна асоціація молоді», 30 квітня 2023 р. та розмістили публікацію: «Педагогічні принципи у фізичній культурі та спорті як складові розвитку рухових здібностей і особистості студентів».

  

Результатами роботи здобувачів у наукових гуртках стало: участь у конференціях Міжнародного та Всеукраїнського рівнів, участь у круглих столах, публікації статей та тез.

  

  

  

Здобувачі не тільки опановують наукові дослідження а і підвищують рівень знань з галузі спорту, з інших питань, як то проблеми інклюзивного простору, англійська мова тощо.

  

  

  

  

 

СПІВПРАЦЯ З РОБОТОДАВЦЯМИ

Стейкхолдерами кафедри фізичного виховання та здоров’я є:

 1. Б. М. Короваєва, голова Громадської організації «Горизонт-17».
 2. Н. Лисенко, директор учбово-координаційного центру «АККОРД».
 3. В. С. Бабич, заступник директора науково-виробничого підприємства «ІНКОС».
 4. С. В. Петрикей, президент Чернігівського спортивного клубу «Рукопашний бій».
 5. Б. А. Максимчук, директор спортивного клубу «Максимус».
 6. С. А. Грачов, директор спортивного клубу «GrachovSport».

Партнери кафедри фізичного виховання та здоров’я:

 1. ГО ПФА «Зірки футболу».
 2. ГО «Дитячо-юнацький футбольний клуб «Ніка-05».
 3. ГО «Спортивний клуб КНУТД».
 4. Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Маяк Оболоні».
 5. Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа, Київська обл., м. Українка.
 6. Громадська організація «Горизонт-17».
 7. Учбово-координаційний центр «АККОРД».
 8. Чернігівський спортивний клуб «Рукопашний бій».
 9. Спортивний клуб «Максимус».
 10. Спортивнийо клуб «GrachovSport».

 

ЗАРУБІЖНЕ ПАРТНЕРСТВО

Футбольна збірна «Легпром» КНУТД підтримує зв’язки з польськими студентськими командами, з якими брала участь в турнірі «СТУД-ЄВРО 2012», в м.Києві. В турнірі брали участь команди:

 1. Політехніки  Шльонська, м. Глівіце;
 2. Університет Ягельонські, м. Краків;
 3. Університет Шльонський, м. Катовіце;
 4. Університет ім. Адама Міцкевича, м. Познань.

Також кафедра підтримує зв’язки із Приватною Вищою Школою Охорони Середовища, Польша, м. Радом.