КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Інститут інженерії та інформаційних технологій

КАФЕДРА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ, РЕСУРСООЩАДНОСТІ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ

РОМАНЮК Оксана Олександрівна

кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри

Адреса: м. Київ, провулок Євгена Гуцала, 4A (навчальний корпус 5)

Телефони для довідок: +38044-280-26-75, +38044-280-04-50

e-mail

Про кафедру
Коротка загальна інформація про кафедру

Кафедра ТРТБ вже 90 років забезпечує підготовку студентів усіх спеціальностей університету. За останні роки було суттєво оновлено матеріальну базу кафедри: встановлено сучасні стенди для проведення практичних та лабораторних занять, оновлено технічні засоби навчання, що дозволило ввести у навчальний процес нові сучасні дисципліни. 

Історія розвитку кафедри

Теплоенергетики, ресурсоощадності та техногенної безпеки створена шляхом перейменування кафедри Техногенної безпеки та тепломасообмінних процесів рішенням Вченої ради КНУТД 30 серпня 2018р.

Кафедра техногенної безпеки та тепломасообмінних процесів створена у відповідності до наказу ректора 30 серпня 2012 року шляхом об’єднання кафедри техногенної безпеки та кафедри тепломасообмінних процесів.  У зв’язку з цим історія кафедри об’єднала історії двох кафедр, які є правонаступницями кафедр Теоретичної та загальної теплотехніки та Охорони праці.

Кафедра теоретичної та загальної теплотехніки була заснована у 1931 році та за час існування декілька разів змінювала назву. Першим завідувачем  кафедри був доцент Душський Павло Мойсєєвич (1931 –1959 р.р.). З 1959 року по 1965 рік кафедрою завідував д.т.н, професор Павлович Микола Васильович, у 1965 – 1972 роках завідувачем кафедри був доцент Недужий Іван Опанасович, а в 1972 – 1988 роках – д.т.н, професор Цатурянц Амаяк Бахшієвич.

У січні 1966 року при кафедрі була створена проблемна науково-дослідна лабораторія інженерної теплофізики (ПНДЛ ІТФ), сьогодні – навчально-наукова лабораторія ресурсозбереження та раціонального природокористування (ННЛ РРП).

В різні роки на кафедрі та у лабораторії працювали: професор С.М. Константинов – ректор КТІЛПу у 70 – 80 роках; професор, д.т.н. М.О. Дикий – проректор з наукової роботи  КТІЛПу  у 80-х роках;  академік НАН України,    д.т.н.,   професор   О.О. Кремньов;   д.ф.-м.н. Ю.Т. Борщевський, к.т.н.,  академік ТАУ  В.С. Каштан та інші видатні вчені.

Кафедра охорони праці створена у 1976 році, шляхом відокремлення від кафедри машин і апаратів швейно-трикотажного виробництва. Першим завідувачем кафедри був доцент Щербаков Олексій Васильович з 1976 по 1979 рік. В подальшому кафедру було перейменовано на кафедру охорони праці та навколишнього середовища і її очолювали доктор технічних наук,  професор Кучерявий Федір Іванович  з 1979 по 1982 рік, потім доктор технічних, професор Рильов Едуард Васильович з 1982 по 1988 рік. На кафедрі працювали доценти Гайдайчук І.П., В’юн В.І., Грабовський А.П., Лукашевич Г.І.

У 1988 році кафедру теплотехніки та кафедру охорони праці та навколишнього середовища будо об’єднано у кафедру теплотехніки,  охорони праці та навколишнього середовища. Кафедру очолив професор, д.т.н. Луцик Ростислав Володимирович – заслужений працівник народної освіти, академік АІН України, відомий фахівець в галузі матеріалознавства та тепломасообмінних процесів виробництв товарів широкого вжитку. Об’єднана кафедра існувала з 1988 року по 2005 рік. У 2005 році кафедру було розділено на дві – кафедру тепломасообмінних процесів та кафедру техногенної безпеки.

Кафедру тепломасообмінних процесів очолив професор, д.т.н. Луцик Ростислав Володимирович. Після його смерті у 2007 році завідувачем кафедри став доктор технічних наук, професор Злотенко Борис Миколайович.

Кафедру техногенної безпеки з 2005 року очолив доктор технічних наук, професор,  академік Академії інженерних наук України  Панасюк Ігор Васильович.

30 серпня 2012 року кафедри знову було об’єднано у кафедру техногенної безпеки та тепломасообмінних процесів під керівництвом доктора технічних наук, професора, академіка Академії інженерних наук України Панасюка Ігоря Васильовича – визнаного фахівця в галузі охорони праці і навколишнього середовища, в легкій та споріднених галузях промисловості.

У серпні 2018 року з метою розвитку спеціальності Теплоенергетика та оптимізації структури Університету, була змінена назва і кафедру теплоенергетики, ресурсоощадності та техногенної безпеки було включено до складу Навчально-наукового інституту інженерії та інформаційних технологій, а у вересні 2019 кафедру очолила Романюк Оксана Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент.

Науково-педагогічні працівники

На кафедрі працює 8 викладачів та співробітників навчально-наукової лабораторії ресурсозбереження та раціонального природокористування. 

Серед викладачів кафедри: 1 доктор наук, професор, 4 кандидатів наук, доцентів.

ПАНАСЮК Ігор Васильович, доктор технічних наук, професор, академік Академії інженерних наук України та Української технологічної академії, директор Навчально-наукового інституту інженерії та інформаційних технологій.

Автор понад 200 наукових та методичних робіт.

  

РОМАНЮК Оксана Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри теплоенергетики, ресурсоощадності та техногенної безпеки.

Має більше 80 друкованих праць та є автором 9 патентів на винаход.

   

БЄЛЯЄВ Сергій Володимирович, кандидат технічних наук, доцент.

Автор понад 50 наукових праць та методичних розробок  серед них 6 свідоцтв на винаходи, нагороджений знаком «Винахідник СРСР», почесний працівник КНУТД.

  

РОМАНЮК Євгенія Олександрівнакандидат технічних наук, доцент, заст.декана факультету індустрії моди, куратор наукового гуртка «Еко-клуб КНУТД», лауреат Премії київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України міста-героя Києва.

Є автором близько 50 друкованих праць.

   

СКІДАН Владислава Валентинівна, кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник навчально-наукової лабораторії ресурсозбереження та раціонального природокористування, куратор наукового гуртка «Еко-клуб КНУТД».

Автор близько 70 наукових робіт.

   

ЛІНІЧЕНКО Світлана Володимирівна, завідуюча лабораторією кафедри.

Опублікувала 15 методичних та наукових робіт.

ФУРКАЛОВ Олексій Іванович, завідувач лабораторіями кафедри.

КРАВЧЕНКО Людмила Володимирівна, старший лаборант кафедри.

Навчальні і лабораторні приміщення

Кафедра Теплоенергетики, ресурсоощадності та техногенної безпеки розташована в навчальному корпусі №5. В структуру кафедри входять лекційна аудиторія та навчальні спеціалізовані аудиторій (охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту, теплотехніки, процесів та апаратів хімічних виробництв, гідравліки та аеродинаміки), а також «Навчально-наукова лабораторія ресурсозбереження та раціонального природокористування», кафедральна бібліотека, викладацька, лаборантська, кабінет завідуючого кафедрою. Кафедра має 135 приладів та стендів для проведення навчального процесу і наукових досліджень у тому числі, вимірювач теплопровідності ИТ-l-400, вимірювач теплоємності ИТ-с-400; цифрові прилади: термоанемометр DT-620, DT-172; гігро-термометр DT-321S, люксметр цифровий DT-8809А, багатофункціональний вимірювач параметрів середовища DT-8820, вимірювач вологості матеріалів DT-129; дозиметр-радіометр МКС-05 «ТЕРРА-П+», прилад для вимірювання потужності ультрафіолетового випромінювання ТМ-213, тестер напруженості поля ТМ-190; Carbon monoxide meter CO-181, СО2 монітор AZ-7788, Formaldehyde monitor GM 8801; інфрачервоний термометр DT-8866; мультиметри DT-9928, DT-5505.

Постійно відбувається модернізація та переоснащення лабораторій та лабораторних стендів.

 

На базі кафедри у 2017 році створено навчально-наукову лабораторію «Центр енергоефективності».

 

Лабораторію оснащено сучасним обладнанням та стендами провідних світових та українських фірм: ГРУНДФОС Україна, ВЕКА Україна, «Вайллант Група Україна», HERZ Armaturen Ges.m.b.H., «Механічний Завод «Сонет», ПП «Аванте», ТОВ «СЕМПАЛ», ТОВ «ПРАНА», ТОВ «Енергопро», ТОВ «Хенкель Баутехнік (Україна)», ТОВ «Бауміт Україна», ТОВ «Гефест».

Спеціалізована аудиторія гідравліки та аеродинаміки

  

Спеціалізовані  аудиторії теплотехніки

Наукова діяльність

Науково-педагогічні працівники кафедри Теплоенергетики, ресурсоощадності та техногенної безпеки здійснюють планові наукові дослідження у напрямах «Охорона навколишнього середовища та створення систем захисту людини» та «Ресурсозбереження та комплексна переробка відходів легкої промисловості та хімії» відповідно до напряму наукової діяльності університету «Охорона навколишнього середовища та створення систем захисту людини від шкідливих впливів на виробництві» та  «Ресурсозберігаючі технології та переробка відходів легкої промисловості України» ( науковий керівник проф. Панасюк І.В.).

Кафедра брала участь у виконанні космічної програми „Буран – Енергія", а нині активно працює над виконанням завдань Національної програми екологічного оздоровлення басейну р. Дніпро та поліпшення якості питної води", виконувала грант від Розвитково-дослідного центру (Оттава, Канада) по впровадженню системи екологічного менеджменту на підприємствах України (науковий керівник проф. Луцик Р.В.).

У 2006-2007 роках на кафедрі виконувалась робота за темою «Сприяння сталому розвитку шляхом вдосконалення системи екоменеджменту на підприємствах легкої промисловості України» у рамках гранту Британської Ради в Україні та Europe Environment Division, Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra) ( наукові керівники проф. Луцик Р.В. та проф. Панасюк І.В.).

На кафедрі постійно виконуються держбюджетні науково-дослідні теми. У 2010-2014 роках виконані наступні наукові теми «Дослідження ефективності берегоукріплювальних споруд на Каховському водосховищі», «Дослідження екологічного стану річок у Лісостеповій зоні України та розробка заходів з упорядкування їх водоохоронних зон» (науковий керівник проф. Панасюк І.В.), «Фізико-хімічні основи модифікації біополімерів під дією електрохімічно активованих водних систем у виробництві шкіри та хутра» (науковий керівник проф. Злотенко Б.М «Інноваційні технології використання біологічно-активних препаратів і активованої води у виробництві шкіри та хутра» (науковий керівник проф. Данилкович А.Г.).

Починаючи з 2015 року на базі «Навчально-наукової лабораторії ресурсозбереження та раціонального природокористування» із залученням викладачів та студентів кафедри, виконано та виконуються наукові теми:

16.04.47.ДБ «Оцінка сучасного екологічного стану та характеру господарювання в межах водоохоронних зон м. Києва», науковий керівник проф. І.В.Панасюк;

16.02.39 ДБ «Розвиток фізико-хімічних основ технологій формування поліфункціональних біополімерних матеріалів», науковий керівник проф.  А.Г. Данилкович;

16.02.43 ДБ  «Фізико-хімічні основи комплексної переробки колагенмістких відходів з використанням електроактивованих розчинів для отримання біоматеріалів з прогнозованими властивостями», науковий керівник проф. В.П. Плаван

16.04.57 ДБ  «Екологічні аспекти розвитку малої гідроенергетики в умовах глобальної зміни клімату»  науковий керівник проф. І.В. Панасюк.

16.04.69 ДБ «Розроблення машини зі складним рухом робочої ємкості для фінішної обробки дрібних деталей з розширеними технологічними можливостями», науковий керівник (2020-2021 рр.) проф. І.В. Панасюк.

У 2017-2018 роках на замовлення Комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал»  та ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» фахівцями кафедри виконано госпдоговірну тему «Розроблення Правил експлуатації Білоцерківського верхнього водосховища». 

Результати науково-дослідних робіт кафедри апробовано та впроваджено: на підприємствах Росії (Осташківський, Таганрогський, Барнаульський шкірзаводи), України (взуттєві фабрики, індпошиву взуття); Черкаському шовковому комбінаті; при розробці захисту органів дихання в кліматичних умовах Арктики та Антарктики; при розробці нових ентеросорбентів, які виводять радіонукліди з організму людини; миючих засобів для вертольотів та захисного одягу для ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС; при розробці систем захисту людини від високих температур повітря, інтенсивного інфрачервоного випромінювання, токсичних аерозолів; при виготовленні нових теплоізоляційних матеріалів для теплопроводів та літальних апаратів в системі «Енергія-Буран»; при виготовленні нових пожежобезпечних матеріалів для літаків; при розробці нових фільтрів теплообмінників з нерегулярною спіральною насадкою та нових схем паливних систем газотурбінних установок та ДВЗ; при реалізації національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра від шкідливих викидів підприємств легкої промисловості; при розробці нових енергоресурсозберігаючих екологічно чистих технологій в легкій та суміжних галузях промисловості України.

Кафедра має багаторічні та плідні контакти з виробничими підприємствами та науковими інститутами в сфері захисту навколишнього середовища, охорони праці на виробництві: Інститутом еволюційної екології НАН України, Національним науково-дослідним інститутом промислової безпеки та охорони праці Держгірпромнагляду  України та  НАН України, Інститутом теплофізики НАНУ, Інститутом мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАНУ, інститутами Хімії води, Біоколоїдної хімії НАН України, Українським науково-дослідним інститутом шкіряної промисловості, Українським науково-дослідним інститутом водогосподарсько-екологічних проблем, Закритим акціонерним товариством (ЗАТ) «Чинбар» та іншими. Така співпраця надає можливість знайомити студентів в навчальному процесі з останніми  ефективними науковими розробками.

Студенти також беруть активну участь у співпраці кафедри з низкою наукових закладів та установ зарубіжжя. У рамках співпраці виконуються спільні науково-дослідні проекти, проводяться спільні наукові семінари та конференції, молоді науковці публікують спільні наукові праці. 

 

Навчально-методичне забезпечення

Навчальний процес повністю забезпечено підручниками, конспектами лекцій, методичними посібниками та вказівками, завданнями до контрольних, розрахунково-графічних та практичних робіт, тестами для оцінювання знань студентів, як в друкованому так і в електронному вигляді.

У електронному вигляді методичне забезпечення доступне для студентів у «Модульному середовищі освітнього процесу КНУТД», а також у електронній бібліотеці кафедри.

Студенти

На кафедрі, проходять підготовку студенти усіх спеціальностей університету, з наступних дисциплін:

 1. Безпека життєдіяльності та цивільний захист
 2. Енергоефективність будівель та інженерних мереж (ДВСПП 4).
 3. Енергозбереження в теплоенергетичних системах
 4. Енергозбереження та енергетичний менеджмент (ЕЕМ) (ДВРЗК 2)
 5. Моделювання теплофізичних процесів
 6. Основи охорони праці
 7. Основи теплотехніки та тепломасопереносу /(ДВСПП 2)
 8. Охорона праці в галузі /(ДВСПП 1)
 9. Процеси та апарати біотехнологічних виробництв
 10. Процеси та апарати хімічних виробництв /(ДВСПП 1)
 11. Ресурсоефективні та екологічно-чисті виробництва (ДВРЗК 3)
 12. Теоретичні основи теплотехніки, гідравліка та приводи мехатронних систем
 13. Тепломасообмін
 14. Сучасні апарати та процеси хімічних виробництв легкої промисловості (Ас)
Перспективи для студентів

Працевлаштування за фахом можливе на інженерних та управлінських посадах у відділах енергетичного менеджменту підприємств, організацій та установ; у виробничо-технічних відділах теплопостачальних та енергогенеруючих організацій. Випускники можуть працювати фахівцями з проектування, монтажу та налагодження теплоенергетичного обладнання; у консалтингових фірмах у сфері енергозбереження, в комерційних компаніях, що постачають на ринок енергоефективне обладнання тощо.

Гуртки

На кафедрі діють студентські наукові гуртки:

 1. «Еко-клуб КНУТД», керівники доц. Романюк Є.О., доц. Скідан В.В.
 2. «Енерго- та ресурсозбереження в сучасних технологіях», керівник доц. Романюк О.О.
 3. «Енергоефективність підприємств легкої промисловості», керівник доц. Скідан В.В.
 4. «Проблеми енергозбереження», керівники Панасюк І.В., Бєляєв С.В.

Найбільш чисельним є студентський науковий гурток «Еко-клуб КНУТД» – екологічна організація, що об’єднує студентів, викладачів та працівників Київського національного університету технологій та дизайну, і мета якої –  впровадження цілей сталого розвитку в освітнє середовище.

З результатами роботи гуртків можна ознайомитись у публікаціях на наукових конференціях та сайті університету.

Зарубіжне партнерство

8 серпня 2006 року, укладено угоду між Британською Радою в Україні, що уповноважена Міністерством з питань довкілля, харчових продуктів та сільського господарства (DEFRA) Великобританії, та Київським національним університетом технологій та дизайну  в рамках Програми малих екологічних проектів (SEPS II). В рамках цієї угоди кафедра від імені Київського національного університету технологій та дизайну здійснювала роботи в напрямку «Сприяння сталому розвитку шляхом вдосконалення системи екоменеджменту на підприємствах легкої промисловості України» разом з закритим акціонерним товариством (ЗАТ) «Чинбар», Київ, та Брайтонським університетом, Великобританія.

Кафедра також плідно співпрацює з Гомельським державним університетом Білорусії.