КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ПРОМИСЛОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ КНУТД

ГАЙДЕЙ Олексій Олексійович

к.е.н., заслужений працівник освіти України, директор коледжу

Адреса: 14014, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 64

Телефони для довідок:

тел./факс   (0462) 66-22-63
(0462) 613-011 - директор 
(0462) 651-242 - приймальна комісія 
(0462) 662-266 - навчальна частина
e-mail:     chpekcomua@ukr.net
Cайт коледжу:     http://chpek.com.ua
 
Про коледж

Відповідно до наказу МОН України №194 від 25.02.2011 року та наказів університету №78 від 14.03.2011 року, №63-уч від 18.04.2011 року Чернігівський державний механіко-технологічний технікум увійшов до структури Київського національного університету технологій та дизайну зі зміною назви – Чернігівський промислово-економічний коледж.

Чернігівський промислово-економічний коледж Київського національного університету технологій та дизайну (ЧПЕК КНУТД) – це вищий навчальний заклад Ι-ІІ-го рівня акредитації, у якому здійснюється підготовка фахівців зі здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Юридичною підставою для здійснення освітньої діяльності є ліцензія Міністерства освіти і науки України про надання освітніх послуг, пов'язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста http://www.knutd.edu.ua

 

Умови вступу:

Правила прийому розроблені приймальною комісією ЧПЕК КНУТД відповідно до умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році, затверджених наказом міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року №1377 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за №1396/31264.

Коледж готує фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за денною та заочною формою на основі базової загальної середньої освіти (одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти), повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник.

Вступники особисто подають заяву на вступ, у якій вказують спеціальність та форму навчання. До заяви вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу (паспорта або свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 1 травня 2018 року);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • медичну довідку форми 086/о;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
 • копії документів, які дають вступнику право на особливі умови вступу або навчання (за наявності).

У коледжі працюють шестимісячні підготовчі курси.

 

Перелік напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста:

 • Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність 022 «Дизайн» Спеціалізація «Графічний дизайн»
 • Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» Спеціалізація «Бухгалтерський облік»
 • Галузь знань 13 «Механічна інженерія» Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» Спеціалізація «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості»
 • Галузь знань 14 «Електрична інженерія» Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Спеціалізація «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд»
 • Галузь знань 15 «Автоматизація та приладобудування» Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» Спеціалізація «Автоматизоване управління технологічними процесами»
 • Галузь знань 16 «Хімічна та біоінженерія» Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія» Спеціалізація «Хімічні технології та інженерія»

У коледжі функціонують відділення денної та заочної форм навчання.

Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання за інтегрованими навчальними планами в Київському національному університеті технологій та дизайну, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста та магістра відповідного напрямку.

Більше інформації про вступ і навчання у Чернігівському промислово-економічному коледжі можна дізнатися на сайті http://chpek.com.ua/