КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ПРОМИСЛОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ КНУТД
Про коледж
ГАЙДЕЙ Олексій Олексійович

к.е.н., заслужений працівник освіти України, директор коледжу

Адреса: 14014, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 64

Телефони для довідок:

тел./факс   (0462) 66-22-63
(0462) 613-011 - директор 
(0462) 651-242 - приймальна комісія 
(0462) 662-266 - навчальна частина
e-mail:    [email protected]
Cайт коледжу:    http://chpek.com.ua
 
Історія

Коледж ЧПЕК КНУТД заснований на загальнодержавній формі власності, не має статусу юридичної особи, є відокремленим структурним підрозділом Київського національного університету технологій та дизайну; підпорядковується Міністерству освіти і науки України.

Навчальний заклад створений згідно постанови Ради народного господарства Київського економічного адміністративного району від 15 липня 1962 року, як Чернігівський вечірній механіко-технологічний технікум з метою підготовки спеціалістів для текстильної промисловості.

З моменту ліквідації Київського економічного району технікум був підпорядкований Управлінню кадрів та навчальних закладів Міністерства легкої промисловості СРСР, а з 01 січня 1990 року технікум підпорядковувався Міністерству легкої промисловості УРСР.

Статус денного навчальний заклад отримав на підставі Рішення міжгалузевої акредитаційної комісії від 19 травня 1994 року (протокол №11) та наказу Міністерства освіти України від 17 червня 1994 року.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 1995 року №766 технікум був підпорядкований Міністерству промисловості України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 1997 року №78 «Про впорядкування мережі вищих навчальних закладів І та II рівнів акредитації» навчальний заклад був переданий зі сфери управління Мінпрому до сфери управління Міністерства освіти України.

Відповідно до Указу Президента України від 12 вересня 1995 року №832/95 «Про основні напрями реформування вищої освіти в Україні» та на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 1997 року №526 «Про вдосконалення мережі вищих та професійно-технічних навчальних закладів», а також наказу Міністерства освіти України від 20 червня 1997 року №218 «Про реформування мережі вищих навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству освіти» були ліквідовані Чернігівський державний механіко-технологічний технікум та Чернігівський вечірній хіміко-технологічний технікум і на їх базі був створений Чернігівський державний механіко-технологічний технікум.

Чернігівський державний механіко-технологічний технікум здійснював освітню діяльність за І рівнем акредитації і вів підготовку молодших спеціалістів за денною та заочною формами навчання за вісьмома спеціальностями. Майже за 55 років у стінах технікуму підготовлено більше 15 тисяч фахівців.

Основними установчими документами, що забезпечують умови діяльності є:

  • Довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) АА №361914 від 06.12.2010;
  • Ліцензія МОН України (http://www.knutd.edu.ua);
  • Положення про Чернігівський промислово-економічний коледж Київського національного університету технологій та дизайну, затверджене ректором КНУТД Грищенком І.М.
 

ГАЙДЕЙ Олексій Олексійович, к.е.н., директор ЧПЕК КНУТД.

Гайдей О.О. народився у 1949 році на Чернігівщині. У 1971 році закінчив фізико-математичний факультет Чернігівського державного педагогічного інституту ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Фізика і електротехніка», а в 1984 році – економічний факультет Херсонського індустріального інституту за спеціальністю «Економіка і організація промисловості предметів широкого вжитку».

З 1985 року очолює Чернігівський державний механіко-технологічний технікум, а в даний час продовжує очолювати реорганізований навчальний заклад Чернігівський промислово-економічний коледж Київського національного університету технологій та дизайну.

1991-1998 рр. – депутат міської ради. Виконував обов'язки голови комісії з питань економічного розвитку, фінансів та бюджету міста Чернігова.

Кандидат економічних наук. Заслужений працівник освіти України. Має друковані навчальні посібники та наукові публікації у фахових виданнях. Займається науковою діяльністю.

Викладачі

Навчально-виховний процес забезпечують більше 45 педагогічних працівників, які мають високий професійний та науково-методичний рівень, досвід роботи на виробництві, проходять стажування на провідних кафедрах вищих навчальних закладів, базових підприємств. Серед них – двадцять вісім викладачів вищої категорії, п'ять – викладачів-методистів, державну нагороду «Відмінник освіти України» мають 12 осіб. Студенти та викладачі коледжу беруть участь в обласних і міжвузівських конференціях. Постійно 1-2 студенти коледжу є іменними стипендіатами (Верховної Ради, Президента України).

За викладацьким складом коледжу закріплені навчальні дисципліни, що відповідають їх фаху та досвіду роботи.

За планом методичної ради коледжу проводяться методичні семінари з впровадження модульно-рейтингової системи оцінки успішності студентів, з використання комп'ютерної техніки та інших технічних засобів у навчальному процесі тощо.

Умови навчання

Для забезпечення навчального процесу підготовки молодших спеціалістів коледж має всі необхідні можливості. Матеріально-технічна база коледжу складається з трьох навчальних корпусів, навчально-виробничих майстерень і гуртожитку на 180 місць. У навчальному закладі є актова зала, бібліотека з читальною залою, буфет, спортивний комплекс.

Відповідно до вимог навчальних планів у коледжі створено 31 навчальний кабінет і 20 лабораторій, які забезпечують підготовку молодших спеціалістів за відповідними спеціальностями. Кабінети і лабораторії мають необхідні технічні засоби навчання, навчальні й інформаційні стенди, науково-методичне забезпечення дисциплін. Студенти беруть активну участь у науково-дослідницькій роботі та роботі предметних гуртків.

Дисципліни

У коледжі організована робота двох відділень, а також 6 циклових комісій:

  • гуманітарних та соціально-економічних дисциплін;
  • спеціальних механічних та загальнотехнічних дисциплін;
  • спеціальних хімічних дисциплін;
  • спеціальних електротехнічних дисциплін;
  • обліково-аналітичних та економічних дисциплін;
  • живопису та дизайну.
Дозвілля

Сьогодні в коледжі навчаються більше 300 студентів за денною та заочною формами навчання.

Свою активну життєву позицію студенти коледжу можуть виразити в роботі студентського самоврядування, волонтерському рухові, громадській діяльності. Наші студенти щорічно святкують: День знань, Міжнародний день студента, День закоханих, День матері, День здоров'я, День збройних сил України та інші. Традиційними стали конкурси «Міс коледжу», «Візитна картка групи», захист плакатів «Шкідливим звичкам скажемо: «Ні!».

Студенти спеціальності «Дизайн» беруть активну участь у Всеукраїнських, міжнародних та обласних конкурсах, де посідають призові місця. У коледжі постійно діє виставка творчих робіт та проектів студентів-дизайнерів.

Спортивні команди коледжу беруть активну участь у проведенні щорічних спартакіад студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації Чернігівської області, міських та обласних спортивних змаганнях, у яких традиційно виборюють призові місця. Частина студентів мають значні спортивні досягнення на міжнародному рівні.