КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Навчально-методичний центр управління підготовкою фахівців

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ

МОЛЧАНОВА Тетяна Вікторівна

керівник відділу

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0339

Контактний телефон: +38(044) 256 29 24 (29-24 — внутрішній)

E-mail: [email protected]

 

Навчально-методичний відділ (НМВ) створений на базі лабораторії методики навчального процесу (наказ КНУТД від 22.03.2006 р. № 92-уч.) і є структурним підрозділом навчально-методичного центру управління підготовкою фахівців КНУТД.

Основним змістом роботи НМВ є навчально-методичне забезпечення освітнього процесу як складової освітньої діяльності Університету, удосконалення змісту підготовки фахівців, впровадження новітніх педагогічних технологій, підвищення якості вищої освіти.

Основними завданнями відділу є:

-    сприяння запровадженню в освітній процес якісного навчально-методичного забезпечення;

-    розробка проектів нормативних, інструктивних та організаційно-методичних документів, що регламентують організацію, навчально-методичне забезпечення освітнього процесу;

-    вивчення, узагальнення та розповсюдження кращого досвіду закладів освіти щодо запровадження в освітній процес інноваційних технологій навчання та засобів діагностики результатів навчання здобувачів вищої освіти;

-    навчально-методичне супроводження освітньої діяльності підрозділів Університету з питань формування освітніх програм, силабусів, програм навчальних дисциплін, методичних рекомендацій тощо щодо організації освітнього процесу;

-   організація і проведення системного контролю за виконанням річних планів роботи кафедр, за станом навчального, науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін, у тому числі самостійної роботи студентів;

-    організація і супровід атестації педагогічних працівників Університету;

-    введення в дію рішень Вченої ради КНУТД щодо документів, які забезпечують організацію освітнього процесу КНУТД;

-    підготовка документів для подання до Вченої ради КНУТД, Ради ректорів та відповідних фондів для призначення іменних та академічних стипендій обдарованим студентам Університету.

НМВ координує та контролює роботу кафедр та інших структурних підрозділів із навчального, науково-методичного та інформаційного забезпечення освітнього процесу, надає консультації та практичну допомогу щодо оформлення і ведення навчально-методичної документації, що сприяє ефективності освітнього процесу та підвищенню якості професійної підготовки фахівців.

 

 

Атестація педагогічних працівників КНУТД

Стипендії обдарованим студентам